Thursday, 23 August 2012

ေအးေအး ေလးေလး အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ

ေအးေအး ေလးေလး အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ

 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေဟာလိ၀ုဒ္ ထက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ထက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏွစ္ဆခန္ ႔ေစ်းႀကီး ျမင့္ေနေသာ္လည္း ထုိႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္တြင္ အဆမ်ားစြာ ေနာက္ က်ေနဆဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္မူ ခပ္ေအးေအး။ယခုႏွစ္တြင္ ေျမေ စ်း ကစားမႈ မ်ားစြာ မရွိေသာေၾကာင့္ အေရာင္း အ၀ယ္ေ အးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္လအတြင္း ထုတ္ေ၀သည့္ ေရႊဆဌဂံ ဂ်ာနယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ အသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးသန္းဦး(မ႑ိဳင္)က သံုးသပ္ထားသည္။
စက္မႈဇုန္အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမွာ ယခုႏွစ္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ပံုမွန္ထက္ ေအးစက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူထက္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္သူ မ်ားသာ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္တြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စက္မႈဇုန္ေျမေစ်း မ်ားမွာ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္(၁)၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊ စက္မႈဇုန္(၃)မ်ား တြင္ အုတ္တံတုိင္းခတ္ျပဳျပင္ထားေသာ ေျမတစ္ဧကကို သိန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္မွ ၄၀၀၀ ၀န္းက်င္၊ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္တြင္ သိန္း ၂၅၀၀ မွ ၃၀၀၀ ၾကား၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ စက္မႈဇုန္(၁)၊ စက္မႈဇုန္ (၂)၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ စက္မႈဇုန္(၄)မ်ား၌ ေနရာအခ်က္အခ်ာက်မႈႏွင့္ ကမ္းနားႏွင့္ နီးေသာေနရာတြင္ သိန္း ၃၅၀၀ ေက်ာ္မွ သိန္း ၄၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ဳိး ေဆာင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ သိန္း ၁၇၀၀ မွ သိန္း ၂၀၀၀၊ ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္းစက္မႈဇုန္တြင္ သိန္း ၅၀၀ မွ သိန္း ၁၇၀၀၊ သန္လ်င္သီလ၀ါစက္မႈဇုန္တြင္ သိန္း ၁၇၀၀ ၀န္းက်င္၊ ၀ါးတစ္ရာ စက္မႈဇုန္တြင္ က်ပ္သိန္း ၈၀၀မွ သိန္း ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္၊ မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္တြင္ သိန္း ၁၈၀၀မွ သိန္း ၂၀၀၀ အထိရွိေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဆင္ေျခဖံုးေရတေဖြးေဖြးရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွာ အာရွတြင္ေစ်းအႀကီးဆံုးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားမွလာေရာက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအဖုိ႔ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနသည့္ စက္မႈဇုန္ေျမေစ်းကြက္ကို ကားေစ်း ကြက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ဇူလုိင္လပထမပတ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆုိလိုသည္က ရွိသင့္ရွိထုိက္ေသာေစ်းႏႈန္းကို မူ၀ါဒလက္နက္ ျဖင့္ ဆြဲခ်မည့္သေဘာ။
ေျမေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈမ်ားကို ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က အမိန္႔အာဏာ၊ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အသိုင္းအ၀ိုင္းက သံုးသပ္သည္။

တန္းေက်ာ္ ၂၀၁၁

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ပြဲမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ မ်က္ ေရာင္းရေသာေငြမ်ားမွာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမသို႔ စီး၀င္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
မိုးကုတ္ဘက္မွ ဆင္းလာေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေနာက္ခံျပဳ လာေရာက္၀ယ္ယူခဲ့ေသာ ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြအင္အားႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကလည္း ဆူလြယ္ နပ္လြယ္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္တြင္ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ေၾကာင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းမ်ားမွာ ရွိသင့္ ရွိထိုက္သည့္ ေစ်းႏႈန္းထက္ အဆမတန္ႀကီးျမင့္ခဲ့သည္ဟု မ႑ိဳင္အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းမွ ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
ေျမကြက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ားကိုလာေရာက္ ၀ယ္ယူရာတြင္ အခ်ဳိ႕ ေသာေရာင္းခ်သည့္ ေျမပိုင္ရွင္က မေရာင္းခ်င္ေသာေၾကာင့္လည္း ေကာင္း၊ ရွိသင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုလိုခ်င္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေခၚေစ်းျမႇင့္ထားေသာ္လည္း ၀ယ္ယူသူဘက္မွလည္း ၀ယ္ယူခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ေရာင္းခ်လာသည္။ ခုဂဏန္း၊ ဆယ္ဂဏန္း၊ ရာဂဏန္းသာ ရွိေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ မ်ားကိုပင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ဆမွ ငါးဆအထိပင္ ေစ်းေခၚသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း ျဖစ္သည္။
“ဒီေန႔လုိ သိန္း ၄၀ တန္တဲ့ေျမကို ၁၀၀ နဲ႔ေရာင္းၿပီးေနာက္ ေန႔ ၁၅၀ ေခၚလည္းလာ၀ယ္တာပဲ။ ၁၅၀ ၀ယ္လက္က ၂၅၀ ေခၚလည္း ၀ယ္တာပဲ။ မတက္သင့္ဘဲ ေစ်းတက္ခဲ့တာ”ဟု ဒလၿမိဳ႕ ဗညားဒလ ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၅၀ အရြယ္ ဦးခင္စိုးကေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၃) ရပ္ကြက္ သံသုမာလမ္း အနီးတြင္ ရွိေသာ လမ္းသြယ္ တစ္ခု၌ အလ်ားေပ ၃၀၊ အနံေပ ၆၀ ပါ အိမ္အပါ အ၀င္ ေထာင့္ကြက္ တစ္ကြက္။ ေပါက္ေစ်းသိန္း ၂၂၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ စတင္ ေစ်းေခၚသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေစ်းျမႇင့္ ေခၚရာမွ သိန္း ၃၈၀ ခန္႔ျဖင့္ အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္စပိုင္းမွ ၾသဂုတ္လ အထိလမ္းမတန္း အကြက္အကြင္းက်မႈ အိမ္အေနအထားေပၚ မူတည္၍ သိန္းေထာင္ေက်ာ္ အထိလည္းေကာင္း၊ သံသုမာလမ္းမႏွင့္ ရတနာ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေပ ၁၀၀ ပတ္လည္ ေျမကြက္ကို သိန္းတစ္ေသာင္း အထိ လည္းေကာင္း၊ အတြင္းလမ္းမ်ားတြင္ အလ်ားေပ ၂၀၊ အနံေပ ၆၀ တစ္ကြက္လွ်င္ သိန္း ၃၀၀မွ သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ အထိလည္းေကာင္း ေစ်းေခၚခဲ့သည္။ ၿခံဳ၍ ဆိုရေသာ္ ၂၀၁၁ သည္ ေနရာစံု ေစ်းေကာင္းခဲ့သည္။ ေငြျဖဴ အျဖစ္ အေရာင္ေျပာင္းရန္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ဟုလည္း ဆိုခဲ့သည္။ သာမန္ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ ေက်ာတစ္ခင္းစာမွာ သာမန္ ေငြထုပ္ မွ်ျဖင့္ မကာမိေတာ့။
“အိမ္ရာေျမ ေစ်းႏႈန္းေတြ အဆမတန္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးတဲ့ ျပည္သူေတြ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္မွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈ မရွိႏိုင္သလိုျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္”ဟု ၾသစေၾတးလ် အေျခစိုက္ ျမန္မာ့ အေရး ေလ့လာသူ ေရွာင္တာနဲက The Voice Weekly ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။
ႏိုင္ငံျခားသား ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳကာ ေျမေစ်း ကစား ျခင္း၊ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ေစ်းကြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို လက္ဦးမႈ ရယူကာ ေစ်းကစားျခင္း၊ စက္မႈဇုန္ေျမမ်ား ကို သတ္မွတ္ စည္းကမ္း အတိုင္း မလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမ မတရား သိမ္းယူျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရွိသင့္ေသာ ေစ်းထက္ ပိုမို ႀကီးျမင့္ေနရ ေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္သည္။
တစ္ဖက္တြင္ အရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္၊ အစုရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ မေပၚေပါက္ ေသးေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကး လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား ခန္႔မွန္းရခက္ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ယခင္ အစိုးရကာလတြင္ ပါမစ္၊ လိုင္စင္ စီးပြားေရး မ်ားေၾကာင့္လည္း ထိုသို႔ တန္းေက်ာ္ ေျမေစ်းျမင့္မႈ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ ေပၚလာေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

စီမံကိန္းေျမ

ယခုလပိုင္းအတြင္း အသြက္ဆံုးမွာ စီမံကိန္းေျမမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ သီလ၀ါ အထူးစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဒလ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ ေနရာမ်ားတြင္ အေရာင္းသြက္ခဲ့ၿပီး ေစ်းအလႈပ္ဆံုး ေနရာမ်ား လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ တစ္ဖက္ကမ္း သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ေအာင္ခ်မ္းသာ၊ သူေဌးကုန္း၊ သီလ၀ါႏွင့္ အျခားေသာ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေျမမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။
ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္မည့္ သီလ၀ါ အထူး စက္မႈဇုန္ႏွင့္ နီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ရန္၊ ၀န္ထမ္း မ်ားထားရန္ ေျမေနရာမ်ား ၀ယ္ယူထားၿပီးျဖစ္သည္။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ သည္ သီလ၀ါ အထူးစက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ၿပီးပါက စီးပြားေရးအရ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကသည္။ ေျမေစ်းမ်ားမွာ သိန္းဆယ္ဂဏန္းမွ ရာဂဏန္း၊ ေထာင္ဂဏန္း အထိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားပါ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းမ်ား မစေသးေသာေၾကာင့္ လတ္တေလာ ေမလမွစ၍ လက္ရွိ ၾသဂုတ္လအထိ အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးစက္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ သန္လ်င္မွာ ဂ်ပန္ အ၀င္ကို ေစာင့္ေနေလသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းအတြင္း အလႈပ္ခတ္ဆံုး ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ တစ္ဖက္ကမ္း ဒလၿမိဳ႕ေစ်းကြက္မွာလည္း ခပ္ေအးေအးျဖစ္ေန သည္။ ဒလၿမိဳ႕တြင္းအျပင္ အဓိက မ်က္စိက် ခံရေသာ ေနရာမ်ားမွာ ဒလ-တြံေတးလမ္း။ ယခင္ အ၀ယ္မ်ားခဲ့ေသာ ဒလ-တြံေတးကားလမ္း ဓႏုတ္ဘက္ တြင္ သိန္း ၁၅၀ ခန္႔ ေစ်းေပါက္ခဲ့ေသာ ေျမကြက္မွာ ယခုတြင္ သိန္း ၅၀ ခန္႔ျဖင့္ပင္ ၀ယ္သူမရွိ။ အခ်ဳိ႕မွာ ေရတေဖြးေဖြး လယ္ကြက္မ်ားကို အကြက္႐ိုက္ ေရာင္းသည့္ ေျမမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။
လတ္တေလာတြင္ ဒလဥမင္လိုဏ္ေခါင္း စီမံကိန္း မေဆာင္ရြက္ ရေသးသျဖင့္ အ၀ယ္မ်ား ရပ္သြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ သိရသည္။
အမည္မေဖာ္လိုသူ နယ္ခံ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုင္၀မ္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး တစ္ဦးမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ဦးကို အမည္ခံ၍ ဒလတြင္ ေျမကြက္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ ၀ယ္ယူထားသည္ဟု သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းအတြင္းက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ပတ္လည္ရွိ စီမံကိန္း ေျမမ်ားလႈပ္၊ ၿမိဳ႕တြင္းေအးခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အားလံုး ျပန္ေအးသြားသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။

အခြန္ဂယက္

အားလံုး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ အေျဖတစ္ခုမွာ သက္တမ္းတိုးခြန္ ေျပာင္း မေျပာင္း။ အေျဖကား ထြက္သြားၿပီ။
ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္မွစ၍ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမကို အခြန္ စည္းၾကပ္ရာတြင္ ၀ယ္ယူသူဘက္က ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒပါအတိုင္း ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပ ပါက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စည္းၾကပ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအခြန္ စည္းၾကပ္ရာတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ၀င္ေငြရ လမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္ပါက ၀ယ္ယူသည့္ တန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တံဆိပ္ ေခါင္းခြန္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်န္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏိုင္ပါက ၀ယ္ယူ သည့္ တန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခြန္ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အခြန္အေျဖကအိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္၏ အေအးႏႈန္းကို ထပ္တင္လိုက္သည္။ အခြန္ႏႈန္း တိုးပါက ၀ယ္ေရာင္းသမားမ်ား၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ သူမ်ား နည္းသြားႏိုင္ၿပီး အမွန္တကယ္ ေနထိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားသာ ၀ယ္ယူႏိုင္မည္။ အခြန္ျမႇင့္သည္မွာ အစပိုင္း ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာဆုိသည္။
ယခင္ ငါးႏွစ္ သက္တမ္းရွိ အခြန္စနစ္မွာ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခြန္စနစ္ တိုးျခင္းက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ကို ေလးေစသည္။
တိုးျမႇင့္ေျပာင္းလဲ လိုက္ေသာ အခြန္စနစ္ေၾကာင့္လည္း အစိုးရ၌ စာခ်ဳပ္ ၀င္ေငြ နည္းသြားႏိုင္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ၀င္ေငြတိုးလာႏိုင္သည္။ အစိုးရဘက္က အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတိက်က် လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္သည့္အေပၚတြင္ မလိမ့္တပတ္ လုပ္ျခင္း မ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑တြင္ လတ္တေလာ အခြန္စနစ္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားကို တန္႔သြားရန္ ျပဳလုပ္လိုက္ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ထက္ ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ ေနေသာအေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြၿပီး ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။ ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္က ဆြဲတင္ထားေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား ေၾကာင့္ အေျခခံ လူတန္းစားကို အခက္ေတြ႕ေစသည္။ အရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္၊ စေတာ့ ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္မ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး ေငြေၾကး ေဖာင္းဖြမႈႏႈန္း၊ ဘဏ္တိုးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္သည္။
သူက ေအာက္ပါအတိုင္း ထပ္မံ သတိေပးသည္။
“ေျမဆုိတာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ။ အဓိက အေရးႀကီး တဲ့ အပုိင္းျဖစ္လို႔ အျခားပစၥည္းေတြနဲ႔က မတူဘူး။ အနာဂတ္ကာလ အထိ ေမွ်ာ္မွန္း ၾကည့္ဖုိ႔လိုတယ္”

No comments:

Post a comment