Thursday, 23 August 2012

လႊတ္ေတာ္နဲ႕ ခံုရံုးအျငင္းပြားေနတာက ျပည္သူေတြအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္မလဲ

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးအေနနဲ႕သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္မယ္ဆိုတဲ႕သတင္းၾကားရေတာ႕
 ေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္၀င္စားမိပါတယ္။

တရားရံုးေတြနဲ႕ ခံုးရံုးေတြဆိုတာ သာမန္အားျဖင္႕ေတာ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ေလ႕မရွိသလို၊ မီဒီယာေတြနဲ႕လည္း ေတြ႕ဆံုေလ႔မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ႕ ခုလို သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ လုပ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုမယ္ဆိုတာက စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။ က်မ အေနနဲ႕ သတင္းယူမယ္ဆိုတာကို တကယ္ပဲ စိတ္ပါလက္ပါ ေျပာမိပါတယ္။


တကယ္ေတာ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ႕တဲ႕ေကာ္မတီေတြ ကို ျပည္ေထာင္စု အဆင္႕ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးကေန သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းကစတင္ၿပီး ဒီအျငင္းပြားမႈ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ႕တာပါ။

လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေရးရာေကာ္မတီမေတြကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သတ္မွတ္ေပးဖို႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႕ ေတာင္းဆိုရျခင္းကလည္း အထူးအခြင့္အေရးေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ လုပ္ပိုင္ခြင္႕အာဏာကို( Check and Balance) အျပန္အလွန္ထိန္းညွိျခင္းစနစ္ ရွိေစေရးနဲ႕ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ ပိုမိုျမင့္ဆန္ေစေရးအတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခုလို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုရွင္းလင္းၾကပါတယ္။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀၁ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ပုဒ္မခြဲငယ္(၂) ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္အားေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းတို႕ေၾကာင္႕ ခံုရံုးအဖြဲ႕၀င္ေတြကို စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈလုပ္ေပး ရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဥကၠ႒ထံၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႕က အဆိုျပဳတင္ျပခဲ႕ၾကပါတယ္။

အဆုိပါကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဥကၠ႒က ၂၀၁၂၊ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႕ ရက္စြဲနဲ႕ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႕ခဲ႕ပါတယ္။ အဆိုပါသ၀ဏ္လႊာမွာေတာ႕ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ေက်နပ္ လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ႕အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈအနည္းဆံုးျဖင္႕သင္႔ျမတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေပးပို႕ေၾကာင္း ေရးသားထား တာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

ဒါ႕အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုးရံုးအဖဲြ႕၀င္မ်ားအေနျဖင္႕ မိမိတုိ႕ဆႏၵအေလ်ာက္တာ၀န္မွ အနားယူသြားေစေရးတို႕ကိုလည္း ၂၀၁၂၊ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ေန႕မတိုင္မ အျပီးသတ္ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းက အဆင္ေျပဆံုးနည္းလမ္းတခုအေနနဲ႕အၾကံျပဳတင္ျပထားပါတယ္။

ဒီကိစၥရပ္ဟာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားနဲ႕ရပ္တည္ခ်က္အရ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္း တဲ႔အေျခအေနတခုျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမွာ ခံုရံုးအဖြဲ႕က ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႕ မတိုင္မီ ၁ ရက္အလိုမွာ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို ဖိတ္ၾကားၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ႕ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ စတင္ကတည္းက အဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံဳးဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုး ျပည္ေထာင္စုအဆင္႕အသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင္႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုပဲ ကိုင္စြဲၿပီး ေျပာဆိုခဲ႕ပါတယ္။

သတင္းေထာက္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္း ဆက္လ်က္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ ဆိုတဲ႕ အေျဖတခုတည္းနဲ႕ပဲ ေျဖဆိုသြားခဲ႕တာေတြ႕ရပါတယ္။

သတင္းေထာက္ေတြက ဘယ္လိုပဲ လွည္႔ပတ္ေမးေမး၊ ဆင္တူေမးခြန္းေတြကိုပဲ ထပ္ခါထပ္ခါေမးေမး ဥကၠ႒အေနနဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက အတိုင္းပါပဲ၊ ဥပေဒျပဳေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းျဖစ္ရမွာပါ ဆိုတ႕ဲအေျဖပဲ ၾကားခဲ႕ရပါတယ္။

``ခံု႐ံုးကအဖြဲ႕၀င္ေတြက ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒနဲ႔အညီ ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြမဟုတ္ပါဘူး။ တာ၀န္ေပးအပ္ခံထားရတဲ့သူေတြ ပါ။ ေပးအပ္ထားတဲ့ တာ၀န္ေတြကို ေက်းပြန္းစြာ ယေန႕ထိ ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏုတ္ထြက္လိုက္ရင္လဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ အတိုင္းပဲအတည္ျဖစ္မွာပါ။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မျပင္မခ်င္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အတည္ပါပဲ၊ က်ေနာ္တုိ႕ကို ပုဒ္မ ၃၀၂ပုဒ္ခြဲ(၅)နဲ႕စြပ္စြဲျပစ္တင္ဖို႕ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႕က ဥပေဒအတိုင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတာပါ´´လို႕ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆိုခဲ႕ပါတယ္။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံဳးဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုပဲ ကာကြယ္ရမဲ႕ တာ၀န္ကို အဓိက ထမ္းေဆာင္ရတဲ႕အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိုးက ရွင္းျပခဲ႕ပါတယ္။

အဲဒီေန႕မွာပဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံကို ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕ရက္စြဲနဲ႕ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႕ေၾကာင္း MRTV-4ကေန သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႕တာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

သမၼတရဲ႕သ၀ဏ္လႊာမွာလည္း ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ``လႊတ္ေတာ္အသီးသီးကဖြဲ႕စည္းထား သည့္ ေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းသည္ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း´´ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၄ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံု႐ံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၃ တို႕အရ အၿပီးအျပတ္အတည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤကိစၥမွာ စစ္ေဆးၾကားနာဆဲ အဆင့္မဟုတ္ဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးသည့္ အဆင့္ျဖစ္၍ တင္သြင္းလႊာ ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္မွာ တရား႐ံုးမ်ား၏ အစဥ္အလာႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ပါသျဖင့္ ဤကိစၥအား အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ နားလည္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာဆို ခဲ႕ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား တာ၀န္မွ အနားယူသြားေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ တရားမွ်တမႈလည္းရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို တာ၀န္မွအနားယူေစရန္မွာလည္း ေဆာင္ရြက္၍ မရႏိုင္သည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္အစား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း(၁၂)တြင္ တရား၀င္ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးကိုအသံုးျပဳမည္ဆိုပါက လည္း မည္သူ႕ကိုမွ် ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္မည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း သမၼတၾကီးက သ၀ဏ္လႊာျပန္လည္း ေပးပို႕ပါတယ္။

လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ႕ ခံုရံုးကို စြပ္စြဲျပစ္တင္တဲ႕ နည္းလမ္းက ခံုရံုးအေပၚမွာ တရားမွ်တမႈ မရွိဘူးလုိ႕ ယူစတဲ႕အတြက္ ခံုးရံုအဖြဲ႕၀င္ေတြကို စြပ္စြဲျပစ္တင္မဲ႕အစား ေဆာင္ရြက္မည့္ အစားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမဲ႕အခန္း(၁၂)ပါနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းက မည္သူ႕ကိုမွ် ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္မည္လို႕ သမၼတက ယူဆထားတာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ေတာ႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၂) စာ ၁၇၃ ပါ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ပထမဆံုးအေနနဲ႕ ပုဒ္မ ၄၃၃၊ ပုဒ္ခြဲ(က)အရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းေသာအဆိုက္ို ဥပေဒမူၾကမ္းအျဖစ္ တင္သြင္းရပါမယ္။

`ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္ခြဲ(က)အရ ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးရဲ႕ ၇၅%ေက်ာ္က ျပင္ဆင္ ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ ခြင္႕ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင္႕သာ ျပင္ဆင္ရမည္` လို႕ပါရွိတဲ႕အ တိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ႕ နည္းလမ္းကို အသံုးမျပဳဘဲနဲ႕ ခံုရံုးကို စြပ္စြဲျပစ္တင္တဲ႕ နည္းလမ္းကိုသာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႕ထုတ္ 7 Day News Journal ရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုးမွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အဆိုပါ သတင္းမွာ `ဒီကိစၥက အေျခခံဥပေဒျပင္ရေလာက္ေအာင္ ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္တာပဲ အားသာတယ္`လို႕ မလွိဳင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က ေျပာဆို ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္နဲ႕ ခံုရံုးျပႆနာကို ဘယ္လုိနည္းနဲ႕ ေျဖရွင္းမလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ေတာ႕ က်မတို႕ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေနအထားကို ၾကည္႔ၿပီး စဥ္းစားသင္႕တယ္လို႕ ျမင္မိပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးဟာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုပဲ လိုလားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကရင္း အျငင္းပြားစရာျဖစ္ခဲ႕ရတယ္လုိ႕လည္း ျမင္မိပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အားနည္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ရွိေနတဲ႕အတြက္ အခုလုိ အျငင္းပြားစရာေတြလည္း ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါဆိုလွ်င္ေတာ႕ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရလိမ္႕မယ္လို႕ ရိုးရိုးေလး ေတြး မိပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္နဲ႕ ခံုရံုး ရန္ျဖစ္ေနျခင္းက ျပည္သူေတြအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါမလဲဆိုတာ ကို ေသခ်ာစဥ္းစားေပးၾကဖို႕ပါပဲ။

က်မတို႕လို သာမန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ကေတာ႕ ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္ထူးေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းမွာ ကိုယ္ယံုၾကည္တဲ႕သူေတြကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေပးႏိုင္ဖို႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာနဲ႕ မဲေတြေပးအပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းပို႕ေပးခဲ႕ၾကၿပီးပါၿပီ။

ယခုလႊတ္ေတာ္ထဲက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြက ျပည္သူေတြကို တကယ္ကိုယ္စားျပဳမျပဳဆိုတာကလည္း စဥ္းစားစရာပါပဲ။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို မေမ႕ၾကေသးရင္ပါ။ ဘာေၾကာင္႕ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူ လူထုကေတာ႕ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို ေလွ်ာက္ၿပီး တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္တာကို အမွန္တကယ္လို ခ်င္လို႕သာ မဲထည္႕ခဲ႕ၾကတယ္ဆိုတာကုိေတာ႕ျငင္းလုိ႕မရပါဘူး။

တကယ္လည္း လူၾကီးမင္းတုိ႕ ျပည္သူ႕မဲေတြနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ၾကရျခင္းရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ က ဘာလဲဆိုတာ စဥ္းစားသင္႕ပါတယ္။

က်မတို႕ ျပည္သူေတြကေတာ႕ ျမန္မာျပည္ အဆိုးသံသရာ ရွည္ျခင္းကေန ကင္းလြတ္ခ်င္လွပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးဖုိ႕နဲ႕ အဆိုးသံသရာကေန အျမန္ဆံုးလြတ္ကင္းႏိုင္ဖို႕ အတြက္  ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ား အေတြးမမွားဘဲ၊ ဦးတည္ခ်က္မေပ်ာက္ဘဲ၊ အခ်ိန္မီ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္မယ္လို႕လည္း ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင္႕မိပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးတုိ႕မွာ ဦးေဆာင္သူေနရာကို ေရာက္ရွိေနၾကတဲ႕ လူၾကီးမင္းတုိ႕အေနနဲ႕လည္း ကိုယ္႔ရဲ႕ အတၱမာနထက္၊
သန္း ၆၀ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကိုၾကည္႔ၿပီး စဥ္းစားဆံုးေပးၾကဖို႕ကို ေမွ်ာ္လင္႔မိပါတယ္။

မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို ေလးစားခ်စ္ခင္လ်က္ပါ။

ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)

No comments:

Post a Comment