Tuesday, 4 November 2014

လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္မႈ မဂၢါဝပ္ ၄ဝဝဝ ေအာက္သာရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ နားလည္မႈျပဳလုပ္ထားသည့္ ပမာဏ မဂၢါဝပ္ ၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ မဂၢါဝပ္ ၃ဝဝဝဝ ေက်ာ္အထိရွိေန

Photo: လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္မႈ မဂၢါဝပ္ ၄ဝဝဝ ေအာက္သာရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ နားလည္မႈျပဳလုပ္ထားသည့္ ပမာဏ မဂၢါဝပ္ ၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ မဂၢါဝပ္ ၃ဝဝဝဝ ေက်ာ္အထိရွိေန
Tuesday, November 4, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား သို႔ စြမ္းအင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထား သည့္ အစီအစဥ္တြင္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသး ေသာ္ လည္း ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ နား လည္မႈျပဳထားသည့္ ပမာဏ မဂၢါဝပ္ ၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္မဂၢါဝပ္ ၃၁၄၅၁ ရွိေန ေၾကာင္း Hydropower in Myanmar; Sector analysis and related legal reforms စာတမ္းအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိကျမစ္ႀကီးေလးခု ႏွင့္ ျမစ္လက္တက္မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္း တို႔မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူႏုိင္မႈပမာဏ မဂၢါဝပ္ ၄ဝဝဝ ရရွိေန ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအ ေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အဝရရွိရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ လွ်ပ္ စစ္စြမ္းအားလိုအပ္မႈအား ေျဖရွင္းသည့္အေန ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ အေနျဖင့္ လက္ရွိသံုး စြဲေနေသာပမာဏထက္ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ၾကားတြင္ ငါးဆတိုးျမ§င့္ရန္ ေၾက ညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၅ မဂၢါ ဝပ္အထက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အခု ၂ဝရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ ၁၇ခုမွာ အစိုးရ ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ခုမွာ ေဒသ အလိုက္အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ၿပီး အျခားႏွစ္ခုမွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္တ႐ုတ္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းတို႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မႈျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားဘက္တြင္  အေလး သာေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကမ္းလွမ္း ထားသည့္ လုပ္ငန္း ၄၄ ခုရွိေနေၾကာင္း အ ဆိုပါစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဥပမာ-အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ၏ National Hydroelectric Power Corporation(NHPC) ျဖင့္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း အစီအစဥ္မွာ ခ်င္းတြင္းျမစ္တြင္းတည္ေဆာက္ မည့္ မဂၢါဝပ္ ၁၂ဝဝ ရွိသည့္ ထမံသီေရအား လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိေသာ စြမ္းအင္၏  ရာ ခိုင္ႏႈန္း ၈ဝ အား အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္တြင္ လည္း NHPC ႏွင့္Myanmar Hydroel- ectric Power Department တို႔အၾကား ဖက္ စပ္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ထမံသီႏွင့္ေရႊစာေရး ေရ အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

“သံလြင္ျမစ္မွာ ဆည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့ ထိုင္းႏုိင္ငံကို တင္ပို႔မယ့္ အစီအစဥ္က စေန ပါၿပီ။ ထိုင္းဘက္က EGAT ကေတာ့ ဒီေရ အားလွ်ပ္စစ္ေတြကို ထုတ္ၿပီးေတာ့ ျပည္ပ တင္ပို႔ဖို႔ဆိုတဲ့အပိုင္းကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈမရွိေသးဘူး။  ေနာက္ credit rate ကနိမ့္တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မို႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြက funding ေထာက္ပံ့ေပးမွာမဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ ဒါေတြကို export လုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ေထာင့္က ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အျမင္ကေတာ့ ကိုယ့္ႏုိင္ငံတြင္းမွာ ဖူလံုဖို႔ကို ဦးစားေပးသင့္ တယ္လို႔ျမင္တယ္။ အဲလိုပဲ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္လည္း အႀကီးစားစီ မံကိန္းေတြကို မလုပ္ေစခ်င္ဘူး”ဟု  Parami Energy Group of Companies မွ CEO ဦး ျပည့္ဝထြန္းက ေျပာျပခဲ့သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္မူ မဂၢါဝပ္ ၁ဝçဝဝဝ ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္အားထုတ္ယူရန္ ျမန္ မာအစိုးရႏွင့္ ည§ိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အခ်ိန္အတိအက်အား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ ေသးေသာ္လည္း အဆိုပါထိုင္းႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထား ေသာနားလည္မႈစာခြ်န္လႊာသည္ သံလြင္ ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံကိန္းအရ ဆည္ငါးခုအား သံလြင္ျမစ္ေပၚ တြင္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္ထြက္ရွိမႈပမာဏ မဂၢါဝပ္ ၁၈ဝဝဝ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တာ ဆန္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ မဂၢါဝပ္ ၇၁၁ဝ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ထုိင္း ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဟက္ႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းမွ မဂၢါဝပ္ ၁၂ဝဝ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဝဲႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွလည္း မဂၢါဝပ္ ၅၆ဝဝ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ အဆိုပါ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွစ္ခု မွာ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းတြင္ရွိ ေၾကာင္း၊ EGAT ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဟက္ႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ရရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားမ်ားအား ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ Nati- onal Grid ထဲသို႔ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုး ထား၍ ပို႔လႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑၌ အေျမာက္အျမားျမ§ဳပ္ ႏွံထားေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အမ်ား ဆံုးေငြေရးေၾကးေရးေထာက္ပံ့ေနေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံျဖင့္လည္း အမ်ဳိးအ စားစံုလင္ေသာ စြမ္းအင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈတို႔အ တြက္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ား အေျမာက္ အျမားထိုးထားသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

“အမွန္ေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း က ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ မကိုက္ပါဘူး။ ဘယ္ႏုိင္ငံ မွလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို base loadမသံုး ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို base loadသံုးတယ္ဆိုကတည္းက တစ္ခုခုမွား ယြင္းေနပါၿပီ”ဟု Smart Group of Compa- nies မွ Managing Directorျဖစ္သူဦးေက်ာ္ ေက်ာ္လႈိင္က ဆိုသည္။

အလားတူ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ စြမ္းအင္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ပတ္ သက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ပါဝင္မႈတြင္ အနာဂတ္အတြက္ စီစဥ္ထားေသာ project မ်ားတြင္ပါဝင္မႈရွိသကဲ့သို႔ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ ေနေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၾကေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္စြမ္း အင္လုပ္ငန္းမ်ားက တည္ေဆာက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ စြမ္းအင္ပမာဏမွာ ၃၁၄၅၁ မဂၢါဝပ္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားမွရရွိေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၏ အမ်ားစုကို  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအနက္ အမ်ားစုကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာအ စိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ Power Investment Corporation တို႔က စီစဥ္ခဲ့ေသာ ဧရာဝတီ ျမစ္ေပၚတြင္ ဆည္ခုနစ္ခုတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားလည္းပါဝင္ေၾကာင္း၊  သို႔ေသာ္ လည္း ယင္းစီမံကိန္းမွာ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ဆုိင္းငံ့ထားရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူး သျဖင့္ ျမစ္ဆံုဆည္မွ ထြက္ရွိသည့္မဂၢါဝပ္ ၆ဝဝဝ အထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ထက္ ျပည္တြင္းတြင္ရွိေသာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝ ရရန္သာ ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားႏွင့္ လူတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ထိခိုက္ မည့္စီမံကိန္းႀကီးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနျခင္းထက္ အကယ္၍လိုအပ္ပါက အေသး စားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကေလးမ်ားျဖင့္ သာ ေဒသအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ ဆည္းသင့္ေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထြက္ရွိသည့္ သဘာ ဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳၿပီး အမ်ားစုကို ထုတ္ေရာင္းလွ်က္ ရွိသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလ အထိ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ သ ဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုးစက္႐ုံ စုစုေပါင္း ၃ဝ မွ ၃၄၉၄ ဒသမ ၉ မဂၢါဝပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ေၾကာင္း ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မတိုင္မီ မဂၢါဝပ္ ၅၂ဝ ထပ္မံရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက “တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လက္ရွိ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါဝပ္ ၄çဝဝဝ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပည့္ အဝလည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့အတြက္ မ ဂၢါဝပ္ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ပဲ ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္မွရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ကို ထုတ္ေရာင္းလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ အတြက္ လို အပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကိုမူ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမည့္ ေက်ာက္ မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား တည္ ေဆာက္၍ျဖည့္ဆည္းရန္စီစဥ္ျခင္း၊ သဘာဝ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိခိုက္ေစမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ ၿပီး ထုတ္လုပ္သံုးစြဲရန္စီစဥ္ျခင္းမ်ားသည္  အႏၱ ရာယ္ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ဧရာဝတီ၊ သံလြင္ကဲ့သို႔ေသာ ျမစ္ႀကီး မ်ားအပါအဝင္ ျမစ္မ်ားေပၚတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေပါင္း ၃၂ ခုအထိကို ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမ§ဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ စီ စဥ္ထားၿပီး သံလြင္ျမစ္တစ္ခုတည္းေပၚတြင္ စီမံကိန္းေျခာက္ခုအထိ တည္ေဆာက္ရန္ စီ စဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဓိကတည္ေဆာက္ ခြင့္ရထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ေရႊေတာင္၊ ေအးရွားေဝါလ္၊ IGE ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။     

Eleven Media Group 

ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတစ္ေနရာအား ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္
ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ေနရာအား ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား သို႔ စြမ္းအင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားသည့္အစီအစဥ္တြင္ အခ်ိန္ ကာလအားျဖင့္ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးေသာ္ လည္း ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ နား လည္မႈျပဳထားသည့္ ပမာဏမဂၢါဝပ္ ၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္မဂၢါဝပ္ ၃၁၄၅၁ ရွိေနေၾကာင္း Hydropower in Myanmar; Sector analysis and related legal reforms စာတမ္းအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိကျမစ္ႀကီးေလးခုႏွင့္ ျမစ္လက္တက္မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္း တို႔မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူႏုိင္မႈပမာဏ မဂၢါဝပ္ ၄ဝဝဝရရွိေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအ ေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အဝရရွိရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ လွ်ပ္ စစ္စြမ္းအား လိုအပ္မႈအား ေျဖရွင္းသည့္အေန ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိသံုး စြဲေနေသာပမာဏထက္ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ၾကားတြင္ ငါးဆတိုးျမ§င့္ရန္ ေၾက ညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၅ မဂၢါ ဝပ္အထက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အခု ၂ဝရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္း အနက္ ၁၇ခုမွာ အစိုးရ ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ခုမွာ ေဒသ အလိုက္အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ၿပီး အျခားႏွစ္ခုမွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းတို႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မႈျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား ဘက္တြင္  အေလး သာေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကမ္းလွမ္း ထားသည့္ လုပ္ငန္း ၄၄ ခု ရွိေနေၾကာင္း အ ဆိုပါစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ဥပမာ-အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ၏ National Hydroelectric Power Corporation(NHPC) ျဖင့္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း အစီအစဥ္မွာ ခ်င္းတြင္းျမစ္တြင္းတည္ေဆာက္ မည့္ မဂၢါဝပ္ ၁၂ဝဝ ရွိသည့္ ထမံသီေရအား လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိေသာ စြမ္းအင္၏  ရာ ခိုင္ႏႈန္း ၈ဝ အား အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္တြင္ လည္း NHPC ႏွင့္Myanmar Hydroel- ectric Power Department တို႔အၾကား ဖက္ စပ္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ထမံသီႏွင့္ေရႊစာေရး ေရ အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

“သံလြင္ျမစ္မွာ ဆည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့ ထိုင္းႏုိင္ငံကို တင္ပို႔မယ့္ အစီအစဥ္က စေန ပါၿပီ။ ထိုင္းဘက္က EGAT ကေတာ့ ဒီေရ အားလွ်ပ္စစ္ေတြကို ထုတ္ၿပီးေတာ့ ျပည္ပ တင္ပို႔ဖို႔ဆိုတဲ့အပိုင္းကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈမရွိေသးဘူး။  ေနာက္ credit rate ကနိမ့္တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မို႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြက funding ေထာက္ပံ့ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုေတာ့ ဒါေတြကို export လုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ေထာင့္က ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အျမင္ကေတာ့ ကိုယ့္ႏုိင္ငံတြင္းမွာ ဖူလံုဖို႔ကို ဦးစားေပးသင့္ တယ္လို႔ျမင္တယ္။ အဲလိုပဲ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ရင္လည္း အႀကီးစားစီ မံကိန္းေတြကို မလုပ္ေစခ်င္ဘူး”ဟု  Parami Energy Group of Companies မွ CEO ဦး ျပည့္ဝထြန္းက ေျပာျပခဲ့သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္မူ မဂၢါဝပ္ ၁ဝçဝဝဝ ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္အားထုတ္ယူရန္ ျမန္ မာအစိုးရႏွင့္ ည§ိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အခ်ိန္အတိအက်အား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ ေသးေသာ္လည္း အဆိုပါ ထိုင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထား ေသာနားလည္မႈစာခြ်န္လႊာသည္ သံလြင္ ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအား လွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံကိန္းအရ ဆည္ငါးခုအား သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္ထြက္ရွိမႈပမာဏ မဂၢါဝပ္ ၁၈ဝဝဝ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တာ ဆန္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ မဂၢါဝပ္ ၇၁၁ဝ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ထုိင္း ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဟက္ႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းမွ မဂၢါဝပ္ ၁၂ဝဝ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဝဲႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွလည္း မဂၢါဝပ္ ၅၆ဝဝ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ အဆိုပါ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွစ္ခု မွာ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းတြင္ရွိ ေၾကာင္း၊ EGAT ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဟက္ႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ရရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားမ်ားအား ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ Nati- onal Grid ထဲသို႔ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုး ထား၍ ပို႔လႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑၌ အေျမာက္အျမားျမ§ဳပ္ ႏွံထားေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အမ်ား ဆံုးေငြေရးေၾကးေရးေထာက္ပံ့ ေနေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံျဖင့္လည္း အမ်ဳိးအ စားစံုလင္ေသာ စြမ္းအင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈတို႔အ တြက္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ား အေျမာက္ အျမားထိုးထားသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

“အမွန္ေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း က ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ မကိုက္ပါဘူး။ ဘယ္ႏုိင္ငံ မွလည္း ေရအား လွ်ပ္စစ္ကို base loadမသံုး ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို base loadသံုးတယ္ဆိုကတည္းက တစ္ခုခုမွား ယြင္းေနပါၿပီ”ဟု Smart Group of Compa- nies မွ Managing Directorျဖစ္သူဦးေက်ာ္ ေက်ာ္လႈိင္က ဆိုသည္။

အလားတူ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ စြမ္းအင္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ပတ္ သက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ပါဝင္မႈတြင္ အနာဂတ္အတြက္ စီစဥ္ထားေသာ project မ်ားတြင္ပါဝင္မႈရွိသကဲ့သို႔ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ ေနေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေန ၾကေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္စြမ္း အင္လုပ္ငန္းမ်ားက တည္ေဆာက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ စြမ္းအင္ပမာဏမွာ ၃၁၄၅၁ မဂၢါဝပ္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားမွရရွိေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၏ အမ်ားစုကို  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအနက္ အမ်ားစုကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာအ စိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ Power Investment Corporation တို႔က စီစဥ္ခဲ့ေသာ ဧရာဝတီ ျမစ္ေပၚတြင္ ဆည္ခုနစ္ခုတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားလည္းပါဝင္ေၾကာင္း၊  သို႔ေသာ္ လည္း ယင္းစီမံကိန္းမွာ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ဆုိင္းငံ့ထားရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူး သျဖင့္ ျမစ္ဆံုဆည္မွ ထြက္ရွိသည့္မဂၢါဝပ္ ၆ဝဝဝ အထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ထက္ ျပည္တြင္းတြင္ရွိေသာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား အျပည့္အဝ ရရန္သာ ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားႏွင့္ လူတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ထိခိုက္ မည့္စီမံကိန္းႀကီးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနျခင္းထက္ အကယ္၍လိုအပ္ပါက အေသး စားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကေလးမ်ားျဖင့္ သာ ေဒသအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ ကို ျဖည့္ ဆည္းသင့္ေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထြက္ရွိသည့္ သဘာ ဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳၿပီး အမ်ားစုကို ထုတ္ေရာင္းလွ်က္ ရွိသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အထိ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ သ ဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုးစက္႐ုံစုစုေပါင္း ၃ဝ မွ ၃၄၉၄ ဒသမ ၉ မဂၢါဝပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ေၾကာင္း ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မတိုင္မီ မဂၢါဝပ္ ၅၂ဝ ထပ္မံရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက “တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လက္ရွိ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါဝပ္ ၄çဝဝဝ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပည့္ အဝလည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့အတြက္ မ ဂၢါဝပ္ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ပဲ ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္မွရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ထုတ္ေရာင္းလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ လို အပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမ်ားကိုမူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု မ်ား တည္ေဆာက္၍ျဖည့္ဆည္းရန္စီစဥ္ျခင္း၊ သဘာဝ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိခိုက္ေစမည့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ထုတ္လုပ္သံုးစြဲရန္စီစဥ္ျခင္းမ်ားသည္  အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ဧရာဝတီ၊ သံလြင္ကဲ့သို႔ေသာ ျမစ္ႀကီး မ်ားအပါအဝင္ ျမစ္မ်ားေပၚတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေပါင္း ၃၂ ခုအထိကို ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမ§ဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ စီ စဥ္ထားၿပီး သံလြင္ျမစ္တစ္ခုတည္းေပၚတြင္ စီမံကိန္းေျခာက္ခုအထိ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဓိကတည္ေဆာက္ ခြင့္ရထား သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ေရႊေတာင္၊ ေအးရွားေဝါလ္၊ IGE ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။    

Eleven Media Group

No comments:

Post a comment