Tuesday, 4 November 2014

အီဘိုလာေရာဂါ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ သိေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

Photo: အီဘိုလာေရာဂါ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ သိေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္
Tuesday, November 4, 2014

အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတိ ေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကို ျပည္သူမ်ား ပိုမိုက်ယ္ ျပန္႔စြာသိေစရန္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟို ကူးစက္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးဌာနမွ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာႏွင့္ ႐ုပ္သံမီဒီ ယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ မ်ားကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာလ်က္ရွိကာ ပုဂၢလိ ကသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရန္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

''အီဘိုလာေရာဂါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မျဖစ္ဘူးဆိုေပမယ့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ႏုိင္ငံေတြ မွာက ေသဆံုးမႈ အလြန္မ်ားေနပါတယ္။ အခု ေလာေလာဆယ္မွာ အဝင္ဂိတ္ေတြမွာေတာ့ စစ္ေဆးတာေတြကို လုပ္ေနပါတယ္။ အီ ဘိုလာအေၾကာင္းကိုလဲ ျပည္သူေတြက်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိေအာင္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ ခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာနဲ႔ ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြကေနသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာသြားမွာပါ'' ဟု က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အီဘိုလာေရာဂါေၾကာင့္ ေသ ဆံုးသူဦးေရမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ၅ဝဝဝနီးပါး ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ကူး စက္ျခင္းမရွိေစရန္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အထူးဂ႐ုစိုက္ကာ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

''လြန္ခဲ့တဲ့တစ္လအတြင္း အီဘို လာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားတဲ့ႏိုင္ငံ ေတြကိုသြားေရာက္ခဲ့သူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားသူေတြမွာ အီဘိုလာသံသယလကၡ ဏာေတြျဖစ္ေပၚေနတယ္ဆိုရင္ က်န္းမာ ေရးဌာနကို ခ်က္ခ်င္းသတင္းေပးပို႔ၿပီး ေဆး ကုသမႈကိုခံယူဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္''ဟု ယင္း က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

အီဘိုလာသံသယလကၡဏာမ်ား မွာ ဖ်ားျခင္း၊ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ျခင္း၊ ၾကြက္သား ႏွင့္ အဆစ္ အမ်က္မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ အစာမ်ဳိရခက္ ျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ႀကိဳ႕ထုိးျခင္း၊ အန္ ျခင္း၊ အရည္ဝမ္းသြားျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ ခႏၶာ ကိုယ္အတြင္းႏွင့္အျပင္ ေသြးယိုထြက္မႈရွိ ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာ ဂါမွာ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ကုသ ရန္ခက္ခဲသည့္အျပင္ ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြား သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ား၏ ေသဆံုးႏိုင္မႈရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား၊ အီဘိုလာကူး စက္ႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ အီဘိုလာဗိုင္း ရပ္စ္ေရာဂါသံသယလကၡဏာမ်ား၊ အီဘို လာေရာဂါကူးစက္မႈမရွိေစေရး ကာကြယ္ ရန္နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

''တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကို အထူးဂ႐ုျပဳဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ လက္ကို ေရ နဲ႔ဆပ္ျပာနဲ႔ မၾကာခဏေဆးေၾကာဖို႔ လုိပါ တယ္။ ေရာဂါပိုးရွိသူရဲ႕ေသြးနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္တဲ့အရည္ေတြကို ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ ျခင္းမျပဳရပါဘူး''ဟု ယင္းက ဆက္လက္ သတိေပးေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ေရာ ဂါပိုးရွိေသာလူ၊ တိရစၧာန္တို႔၏ေသြးႏွင့္ ¤င္း ခႏၶာကိုယ္မွထြက္ေသာအရည္မ်ားရွိႏုိင္သည့္ အရာဝတၴဳပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ခံုမ်ား၊ စားပြဲ မ်ား၊ အိပ္ရာ၊ ေလွကားလက္ရန္း၊ နံရံစသည္ တို႔အား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳရဟု သတိ ေပးေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါလူနာမ်ားကို ကာ ကြယ္ကုသရာတြင္ ကိုယ္ခႏၡာကာကြယ္ေရး ဝတ္စံုႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားျပည့္စံုစြာ စနစ္တက် ဝတ္ဆင္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျပည့္စံုေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရးဝတ္စံုႏွင့္ပစၥည္းမ်ားဝတ္ဆင္ ျခင္းမျပဳဘဲ လူနာအား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ ျခင္းမျပဳရဟု က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ၫႊန္ၾကားထားသည္။

Yangon Media Group
အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတိ ေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကို ျပည္သူမ်ား ပိုမိုက်ယ္ ျပန္႔စြာ သိေစရန္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးဌာနမွ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာႏွင့္ ႐ုပ္သံမီဒီ ယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ မ်ားကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာလ်က္ရွိကာ ပုဂၢလိ ကသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

''အီဘိုလာေရာဂါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မျဖစ္ဘူးဆိုေပမယ့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ႏုိင္ငံေတြ မွာက ေသဆံုးမႈ အလြန္မ်ား ေနပါတယ္။ အခု ေလာေလာဆယ္မွာ အဝင္ဂိတ္ေတြမွာေတာ့ စစ္ေဆးတာေတြကို လုပ္ေနပါတယ္။ အီ ဘိုလာအေၾကာင္းကိုလဲ ျပည္သူေတြက်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိေအာင္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ ခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာနဲ႔ ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြကေနသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာသြားမွာပါ'' ဟု က်န္းမာေရးဦးစီး ဌာန၊ ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အီဘိုလာေရာဂါေၾကာင့္ ေသ ဆံုးသူဦးေရမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ၅ဝဝဝနီးပါး ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ကူး စက္ျခင္းမရွိေစရန္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အထူးဂ႐ုစိုက္ကာ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

''လြန္ခဲ့တဲ့တစ္လအတြင္း အီဘို လာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားတဲ့ႏိုင္ငံ ေတြကိုသြားေရာက္ခဲ့သူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားသူေတြမွာ အီဘိုလာသံသယလကၡ ဏာေတြျဖစ္ေပၚေနတယ္ဆိုရင္ က်န္းမာ ေရးဌာန ကို ခ်က္ခ်င္းသတင္းေပးပို႔ၿပီး ေဆး ကုသမႈကိုခံယူဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္''ဟု ယင္း က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

အီဘိုလာသံသယလကၡဏာမ်ား မွာ ဖ်ားျခင္း၊ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ျခင္း၊ ၾကြက္သား ႏွင့္ အဆစ္ အမ်က္မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ အစာမ်ဳိရခက္ ျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ႀကိဳ႕ထုိးျခင္း၊ အန္ ျခင္း၊ အရည္ဝမ္းသြားျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ ခႏၶာ ကိုယ္အတြင္းႏွင့္အျပင္ ေသြးယိုထြက္မႈရွိ ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာ ဂါမွာ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ကုသ ရန္ခက္ခဲသည့္အျပင္ ေရာဂါ ျပန္႔ ပြားမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြား သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ား၏ ေသဆံုးႏိုင္မႈရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား၊ အီဘိုလာကူး စက္ႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ အီဘိုလာဗိုင္း ရပ္စ္ေရာဂါသံသယ လကၡဏာမ်ား၊ အီဘို လာေရာဂါကူးစက္မႈမရွိေစေရး ကာကြယ္ ရန္နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

''တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကို အထူးဂ႐ုျပဳဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ လက္ကို ေရနဲ႔ဆပ္ျပာနဲ႔ မၾကာခဏ ေဆးေၾကာ ဖို႔လုိပါတယ္။ ေရာဂါပိုးရွိသူရဲ႕ေသြးနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္တဲ့အရည္ေတြကို ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ ျခင္းမျပဳရပါ ဘူး'' ဟု ယင္းက ဆက္လက္ သတိေပးေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ေရာ ဂါပိုးရွိေသာလူ၊ တိရစၧာန္တို႔၏ေသြးႏွင့္ ¤င္း ခႏၶာကိုယ္မွထြက္ေသာ အရည္မ်ားရွိႏုိင္သည့္ အရာဝတၴဳပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ခံုမ်ား၊ စားပြဲ မ်ား၊ အိပ္ရာ၊ ေလွကားလက္ရန္း၊ နံရံစသည္ တို႔အား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳရဟု သတိ ေပးေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါ လူနာမ်ားကို ကာ ကြယ္ကုသရာတြင္ ကိုယ္ခႏၡာကာကြယ္ေရး ဝတ္စံုႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားျပည့္စံုစြာ စနစ္တက် ဝတ္ဆင္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျပည့္စံုေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရး ဝတ္စံုႏွင့္ပစၥည္းမ်ားဝတ္ဆင္ ျခင္းမျပဳဘဲ လူနာအား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ ျခင္းမျပဳရဟု က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း မ်ားကို ၫႊန္ၾကားထားသည္။

Yangon Media Group

No comments:

Post a comment