Tuesday, 27 August 2013

ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးေျပာတတ္ေစေရး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္လုိဟု လီကြမ္းယူေျပာ

Photo: ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးေျပာတတ္ေစေရး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္လုိဟု လီကြမ္းယူေျပာ
Tuesday, August 27, 2013

စင္ကာပူရွိ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားအား ငယ္ရြယ္စဥ္မွစၿပီး ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိး ေျပာတတ္၊ ဆုိတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား
 ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္းယူက အမ်ဳိးသားေန႔ ညစာစားပဲြတြင္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

စင္ကာပူတြင္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကစၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ သင္ယူျခင္းမရွိပါက ႏုိင္ငံ၏ဘာသာ စကားႏွစ္ခု ပူးတဲြသင္ၾကားသည့္
စနစ္ေၾကာင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးလာလ်င္ အခက္ေတြ႕လိမ့္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အဂၤလိပ္ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈကုိအားေပးသည့္ မစၥတာလီက ေျပာသည္။

အသက္ႏွစ္ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ သုံးႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦးအား ဘာသာ
စကားမ်ားစြာ သင္ၾကားေပးႏုိင္ ၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔သင္ၾကားေပးမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္၏ သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ အေမရိကန္စိတ္ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိ
ခဲ့သည္ဟု မစၥတာလီကေျပာ သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ ဘာသာ
စကားမ်ားစြာျဖင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကေလးသည္ ဘာသာစကားမ်ဳိးစုံတုိ႔၏ ကဲြျပားေသာသဒၵါႏွင့္ ဝါက်ဖဲြ႕ထုံးတုိ႔ကုိ ခဲြျခားတတ္သည့္ အက်င့္ရလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္တြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာၾကားသည့္ အဂၤလိပ္စာတတ္
မိဘမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား တ႐ုတ္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ထားရွိသင့္ၿပီးေနအိမ္ တြင္ တ႐ုတ္ဘာသာစကားေျပာသည့္ မိဘမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာ သာစကားျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း မစၥတာလီက အႀကံျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပညာေရးဆုိသည္မွာ ရမွတ္မ်ား ရရွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦး၏ အရည္အေသြးကုိ ျမႇင့္တင္ေပး သည့္ စနစ္တစ္ခုသာျဖစ္သင့္ေၾကာင္း မစၥတာလီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ စင္ကာပူအစုိးရသည္လည္း ႏုိင္ငံ တြင္းရွိ မူႀကိဳေက်ာင္းပညာေရးကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္
သည္။ လာမည့္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္တြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းပညာေရး တုိးတက္ေကာင္း
မြန္ေစရန္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံ သုံးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူ
အစုိးရက မၾကာေသးမီတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Source:AFP
The Massenger Journal
စင္ကာပူရွိ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားအား ငယ္ရြယ္စဥ္မွစၿပီး ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိး ေျပာတတ္၊ ဆုိတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္းယူက အမ်ဳိးသားေန႔ ညစာစားပဲြတြင္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။
စင္ကာပူတြင္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကစၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ သင္ယူျခင္းမရွိပါက ႏုိင္ငံ၏ဘာသာ စကားႏွစ္ခု ပူးတဲြသင္ၾကားသည့္ စနစ္ေၾကာင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးလာလ်င္ အခက္ေတြ႕လိမ့္ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အဂၤလိပ္ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈကုိအားေပးသည့္ မစၥတာလီက ေျပာ သည္။

အသက္ႏွစ္ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ သုံးႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦးအား ဘာသာစကားမ်ားစြာ သင္ၾကားေပးႏုိင္ ၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔သင္ၾကားေပးမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္၏ သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ အေမရိကန္စိတ္ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္ဟု မစၥတာလီကေျပာ သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ ဘာသာ စကားမ်ားစြာျဖင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကေလးသည္ ဘာသာစကားမ်ဳိးစုံတုိ႔၏ ကဲြျပားေသာသဒၵါႏွင့္ ဝါက်ဖဲြ႕ထုံးတုိ႔ကုိ ခဲြျခားတတ္သည့္ အက်င့္ရလာ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္တြင္ အဂၤလိပ္လုိေျပာၾကားသည့္ အဂၤလိပ္စာတတ္ မိဘမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား တ႐ုတ္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ထားရွိသင့္ၿပီးေနအိမ္ တြင္ တ႐ုတ္ဘာသာစကားေျပာသည့္ မိဘမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း မစၥတာလီက အႀကံျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပညာေရးဆုိသည္မွာ ရမွတ္မ်ား ရရွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦး၏ အရည္အေသြးကုိ ျမႇင့္တင္ေပး သည့္ စနစ္တစ္ခုသာျဖစ္သင့္ေၾကာင္း မစၥတာလီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ စင္ကာပူအစုိးရသည္လည္း ႏုိင္ငံ တြင္းရွိ မူႀကိဳေက်ာင္းပညာေရးကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ လာမည့္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္တြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းပညာေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံ သုံးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူအစုိးရက မၾကာေသးမီတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Source:AFP
The Massenger Journal

No comments:

Post a Comment