Tuesday, 27 August 2013

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းသည္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အစိုးရက အလံုးစံု ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ဥပေဒ တစ္ခုသာျဖစ္ဟု လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္ေရး အဆင့္အတန္းမ်ားႏႇင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရႇိသည့္အျပင္ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားအေပၚ အစိုးရက အလံုးစံု ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၾကိဳးစားထားေသာ ဥပေဒတစ္ခုသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂ႐ုတစိုက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ သင့္ သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
ယခုအတိုင္း အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္ပါက ဥပေဒသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚတြင္ အစိုးရ၏ အလြန္ အမင္း စြက္ဖက္၀င္ေရာက္မႈကို ခြင့္ျပဳလုိက္သလို ျဖစ္သြားမည့္အျပင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏႇင့္ ျမန္ မာႏုိင္ငံ ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုပါ ဟန္႔တားသြားေစ ႏိုင္သည္ဟုလည္း လူ႔အခြင့္ အေရး ေစာင့္ၾကည့္ အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

''ဒီဥပေဒၾကမ္းက ျမန္မာအစိုးရကို ဒီလိုအစိုးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ကို ျငင္းပယ္ဖို႔ အခြင့္အေရး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပးလိုက္တာပါပဲ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း အဲလို အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေထာင္ထဲကို လြယ္လြယ္ ပို႔လို႔ရသြားမယ္။ ၾကည့္ရတာေတာ့ ဒီလိုအေရးပါတဲ့ အေျပာင္းအလဲ မ်ိဳးမႇာေတာင္ အစိုးရက လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ အထူး သျဖင့္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ အေပၚမႇာ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခ်င္ပံုရတယ္'' ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ အာရႇေရးရာ ညႊန္ၾကားေရးမႇဴး Phil Robertson က ေျပာၾကား သည္။

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခန္းအေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ အေရး ေၾကညာစာတမ္းႏႇင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

''အခု အႀကိဳတင္သြင္းလိုက္တဲ့ အသင္းအဖြဲ႕ ဥပေဒဟာ အစိုးရကို ေ၀ဖန္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို မႇတ္ပံု တင္ျခင္းကေန ပယ္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ အလြယ္တကူ အလြဲသံုးစား လုပ္ႏုိင္တဲ့ ဥပေဒပါပဲ။ အစိုးရ အေနနဲ႔က လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ေတြကို အမ်ိဳးသား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို သြားေနတဲ့ ေန ရာ မႇာ အဓိက အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ႐ႈျမင္သင့္တာပါ။ အတားအဆီး အေနနဲ႔ ႐ႈျမင္သင့္တာ မဟုတ္ပါဘူး'' ဟု Phil Robertson က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒၾကမ္းသည္ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ရသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ အခန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕က ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ အစိုးရ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားႏႇင့္ နားလည္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထိုးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မျပဳလုပ္ထားပါက မႇတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရႇိမည္ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္လည္း အခြင့္အေရး ရရႇိမည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ ထိုကဲ့သို႔ မႇတ္ပံုတင္ခိုင္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံထဲတြင္ လာလုပ္ကိုင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းလား။ အခ်ိန္တိုသာ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအတြက္ မည္သုိ႔လုပ္ကိုင္မည္နည္း ဆိုသည့္ အခ်က္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ မရႇင္းလင္းထားေပ။

အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးကလည္း ယခု ဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျပီး ဥပေဒ ၾကမ္းပါ အခန္းက႑မ်ား ေရးဆြဲ ရာတြင္ လူမႈအသင္း အဖြဲ႕မ်ားႏႇင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ ေရးဆြဲခဲ့ သည့္ အတြက္လည္း လက္မခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment