Friday, 26 December 2014

ျမန္မာ က်ားႏွင့္ ရွားပါး တိရစာၦန္မ်ား တ႐ုတ္သုိ႔ ေမွာင္ခိုကူးမႈ မ်ားျပားလာ

Photo: ျမန္မာ က်ားႏွင့္ ရွားပါး တိရစာၦန္မ်ား တ႐ုတ္သုိ႔ ေမွာင္ခိုကူးမႈ မ်ားျပားလာ
Friday, December 26, 2014

ျမန္မာ က်ားႏွင့္ ရွားပါး တိရစာၦန္ ေတာ႐ုိင္း ေၾကာင္ႀကီး မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခို လမ္းေၾကာင္းမွ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမွာ မ်ားျပားလာေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝ သစ္ေတာထြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕(TRAFFIC) ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းလားေဒသ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ားႏွင့္ ရွားပါးေတာ႐ုိင္းေၾကာင္ႀကီး မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို ေတာ႐ုိင္းေၾကာင္ႀကီး မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ ေျခသည္း၊ လက္သည္းမ်ား၊ ဦးေခါင္းခြံ၊ အစြယ္ႏွင့္ သားေရ တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း TRAFFIC အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

TRAFFIC အစီရင္ခံစာ၌ မိုင္းလားၿမိဳ႕တြင္ ရွားပါး တိရစာၦန္ ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္အေရအတြက္မွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဆိုင္သာ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁ ဆိုင္အထိ ရွိလာေၾကာင္း၊ မိုင္းလားဆိုင္မ်ား အားလံုး၏ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ယင္း ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္မ်ားကို တ႐ုတ္ကုန္သည္ အမ်ားစုက လာေရာက္ဝယ္ယူၾကၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြင္း သို႔ တဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဟင္းလ်ာအျဖစ္ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား ေဖာ္စပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ အိမ္အလွဆင္ျခင္းႏွင့္ အေဆာင္မ်ားအျဖစ္ အသံုး ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ရွင္တခ်ိဳ႕က ေျပာ သည္။

မိုင္းလားၿမိဳ႕ ေစ်းထဲတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ အနီးရွိ “ဝ” ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားမွ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ရွင္မ်ားက ဧရာ၀တီ ကို ေျပာျပသည္။

“ဝ” ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား တာဝန္ခ်ထားျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစိုးရကသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးတဦးက ေျပာသည္။

ထို ညႊန္ၾကားေရးမႉးက“ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ျဖစ္ေနရင္ ႏိုင္ငံမွာ တည္ေနတဲ့ ဥပေဒအရေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစိုးရ အဖြဲ႔ေတြက ဒီဥပေဒေတြကို လိုက္နာၿပီးေတာ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တာဝန္ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာ သည္။

မိုင္းလားေဒသတြင္ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ ေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈမ်ား ရွိလာေစရန္ “ဝ” ကိုယ္ ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အစိုးရအဖြဲ႕ဆီသို႔ တိုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

က်ားႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းေၾကာင္ႀကီး မ်ိဳးႏြယ္မ်ားသည္ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္(CITES) ႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ “ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝ အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝ နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ”အရ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

TRAFFIC ၏ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ Chris R. Shepherd က“မိုင္းလားႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ ေဒသမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈမွာ မရွိသေလာက္ (သို႔မဟုတ္) အနည္းငယ္သာ ရွိေနျခင္းသည္ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ေမွာင္ခိုကူး သူတို႔အတြက္ လြယ္ကူေနၿပီး တရားမဝင္ ဝယ္ယူသူမ်ားသည္လည္း ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္ တားဆီး စစ္ေဆးခံရမည္ကို ေၾကာက္လန္႔စရာမလို ျဖစ္ေနသည္”ဟု ေျပာေၾကာင္း TRAFFIC အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရွိရသည့္ ေတာ႐ုိင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ အင္းက်ား၊ က်ားက်ဳတ္၊ က်ားသစ္၊ က်ား ႏွင့္ အာရွေရႊေရာင္ ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္ စသည္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

TRAFFIC က ကိုးကားခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ စစ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားပါ သုေတသန စာတမ္းတခုအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ားမ်ားႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းေၾကာင္ႀကီး မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဝယ္လိုအား ေကာင္းလာမႈေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈမ်ား တိုးလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွတဆင့္ အလားတူ ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေလ်ာ႔နည္းသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဧရာ၀တီ
ျမန္မာ က်ားႏွင့္ ရွားပါး တိရစာၦန္ ေတာ႐ုိင္း ေၾကာင္ႀကီး မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခို လမ္းေၾကာင္းမွ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမွာ မ်ားျပားလာေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝ သစ္ေတာထြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕(TRAFFIC) ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းလားေဒသ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ားႏွင့္ ရွားပါးေတာ႐ုိင္းေၾကာင္ႀကီး မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို ေတာ႐ုိင္းေၾကာင္ႀကီး မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ ခႏၶာ ကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ ေျခသည္း၊ လက္သည္းမ်ား၊ ဦးေခါင္းခြံ၊ အစြယ္ႏွင့္ သားေရ တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း TRAFFIC အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

TRAFFIC အစီရင္ခံစာ၌ မိုင္းလားၿမိဳ႕တြင္ ရွားပါး တိရစာၦန္ ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္အေရအတြက္မွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဆိုင္သာ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁ ဆိုင္အထိ ရွိလာေၾကာင္း၊ မိုင္းလားဆိုင္မ်ား အားလံုး၏ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ယင္း ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္မ်ားကို တ႐ုတ္ကုန္သည္ အမ်ားစုက လာေရာက္ဝယ္ယူၾကၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြင္း သို႔ တဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဟင္းလ်ာအျဖစ္ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား ေဖာ္စပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ အိမ္အလွဆင္ျခင္းႏွင့္ အေဆာင္မ်ားအျဖစ္ အသံုး ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ရွင္တခ်ိဳ႕က ေျပာ သည္။

မိုင္းလားၿမိဳ႕ ေစ်းထဲတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ အနီးရွိ “ဝ” ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားမွ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ရွင္မ်ားက ဧရာ၀တီ ကို ေျပာျပသည္။

“ဝ” ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား တာဝန္ခ်ထားျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစိုးရကသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးတဦးက ေျပာသည္။

ထို ညႊန္ၾကားေရးမႉးက“ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ျဖစ္ေနရင္ ႏိုင္ငံမွာ တည္ေနတဲ့ ဥပေဒအရေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစိုးရ အဖြဲ႔ေတြက ဒီဥပေဒေတြကို လိုက္နာၿပီးေတာ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တာဝန္ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာ သည္။

မိုင္းလားေဒသတြင္ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ ေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈမ်ား ရွိလာေစရန္ “ဝ” ကိုယ္ ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အစိုးရအဖြဲ႕ဆီသို႔ တိုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

က်ားႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းေၾကာင္ႀကီး မ်ိဳးႏြယ္မ်ားသည္ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္(CITES) ႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ “ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝ အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝ နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ”အရ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

TRAFFIC ၏ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ Chris R. Shepherd က“မိုင္းလားႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ ေဒသမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈမွာ မရွိသေလာက္ (သို႔မဟုတ္) အနည္းငယ္သာ ရွိေနျခင္းသည္ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ေမွာင္ခိုကူး သူတို႔အတြက္ လြယ္ကူေနၿပီး တရားမဝင္ ဝယ္ယူသူမ်ားသည္လည္း ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္ တားဆီး စစ္ေဆးခံရမည္ကို ေၾကာက္လန္႔စရာမလို ျဖစ္ေနသည္”ဟု ေျပာေၾကာင္း TRAFFIC အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရွိရသည့္ ေတာ႐ုိင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ အင္းက်ား၊ က်ားက်ဳတ္၊ က်ားသစ္၊ က်ား ႏွင့္ အာရွေရႊေရာင္ ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္ စသည္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထား သည္။

TRAFFIC က ကိုးကားခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ စစ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားပါ သုေတသန စာတမ္းတခုအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ားမ်ားႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းေၾကာင္ႀကီး မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဝယ္လိုအား ေကာင္းလာမႈေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈမ်ား တိုးလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွတဆင့္ အလားတူ ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေလ်ာ႔နည္းသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဧရာ၀တီ 

No comments:

Post a comment