Friday, 9 May 2014

အပင္အားတိုးေစဖို႕ ႏြားေသးရည္ကို ေလွာင္ၾကစို႔

ႏြားေသးရည္သည္ ေအာ္ဂဲနစ္ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားကိုေပ်ာ္၀င္ေစကာ အပင္မ်ားကို အား တုိးေစေသာေၾကာင့္ႏြားေသးကို ေလွာင္ထားသင့္ေၾကာင္း ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳေျ ပာ ဆိုၾကသည္။
"အမႈိက္ထဲက ေရႊကိုေတာင္သူေတြ နားလည္ဖို႔ လိုတယ္။ ႏြားေသးကိုအေလအလြင့္မျဖစ္ဖို႕ ကြန္ ကရစ္ ေလွာင္ကန္လုပ္ၿပီးေလွာင္ထားဖို႕အၿမဲတိုက္တြန္းေနရတယ္။ ႏြာေသးက ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိေနတဲ့ လြင့္ပစ္ရမယ့္ ငွက္ေပ်ာခြံ၊ ပန္းသီးခြံ၊ေျမပဲခြံေတြကိုေပ်ာ္၀င္ ေစ တယ္။ ႏုတ္ႏုတ္ ဆင္း ႏြားေသး နဲဲ႕ေရေရာ(၂)ညအိပ္ထားရင္ မိုက္ခရိုေအာ္ဂဲ နစ္ျဖစ္ေစတဲ့ EMကိုေပ်ာ္ေစတယ္။ ကိုယ့္ေဘးမွာ ရွိတာကိုေအာ္ဂဲနစ္လုပ္ယူတတ္ရတယ္''  ဟု ရွမ္းေမာေျမကုမၸဏီမွေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာ ရွင္ ေဒၚ ခင္ျမင့္ျမင့္ က ေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ားေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနသည့္ ႏြားမ်ား၏ေခ်းမ်ား၊ က်င္ငယ္ေရမ်ား၊ငါးေဆးေရ၊ ပန္ကန္ေဆးေရ၊ သေဘၤာခြံ၊ စသည့္သီးႏွံအခြံမ်ိဳးစံုမ်ား၊သစ္ရြက္ေဆြးမ်ားကို ႏြားေသးတြင္ေပ်ာ္၀င္ေစၿပီး အသံုးျပဳပါက စစ္မွန္သည့္သဘာ၀ ရြက္ျဖန္း အားေဆးကိုရမည့္အျပင္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၀ယ္ယူရသည့္အသံုး စရိတ္ႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ားလည္း ကင္းေ၀း ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဂ်ပန္နိင္ငံက လူေတြဆိုရင္ေအာ္ဂဲနစ္ လုပ္နည္းကိုသိလို႕ ငါးေရေဆးတဲ့ေရ၊ေရခ်ိဳးတဲ့ ဆပ္ျပာေရကအစ သိုေလွာင္ ထားတာ၊ ျမန္မာျပည္မွာက အကုန္သြန္ဘဲ။ေအာ္ဂဲနစ္နားမလည္ဘူး။ စဥ္စားတတ္ဖို႔ လည္းလိုတယ္။ အနည္းဆံုး အ၀တ္ေလွ်ာ္တဲ့ဂ်ီးေရေတာင္ အပင္အားျဖည့္ေပးတယ္။ အေမစုက ေျပာတယ္။ မူလတန္းကတည္း ကေအာ္ဂဲနစ္ဆိုတာ နားလည္ေအာင္သင္တားသင့္ တယ္။”ဟု ေဒၚခင္ျမင့္ျမင့္က ဆက္ေျပာသည္။

ႏြားက်င္ငယ္ေရတြင္ အမႈိက္မ်ားေရာေႏွာအသံုျပဳမည္ဆိုပါက ေဆြးေျမ႕ေပ်ာ္၀င္သြားမွာသာ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ မေဆြးေျမ႕ဘဲသီးပင္စားပင္မ်ားကို ပက္ဖ်န္းမိပါက အပင္၏အျမစ္ထိ တိုင္ေဆြးေျမ႕ ပ်က္စီးတက္တက္ေၾကာင္း ကိုလည္း သိရသည္။

“ေက်ာက္ဆည္နယ္ဘက္ေတြမွာဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ေတာင္သူေတြက ငါးေရေတြ၊သေဘၤာခြံေတြ၊ႏွမ္းရိုးေတြ ကို ေတာက္ေတာက္ဆင္းေရ၊ႏြားေသး၊ႏြားခ်ီးနဲ႔ေရာၿပီး အပင္ဖ်န္းတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတတ္နိင္ သမွ်နည္း ေအာင္လုပ္တဲ့ သေဘာပါ"ဟု ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ မွေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ႏြားေသးေရသည္ ေအာ္ဂဲနစ္ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားကိုေပ်ာ္၀င္ေစကာ အပင္မ်ားကို အားတုိး ေစသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္းအနံ႕ျပင္းသည္႔အတြက္္ သိုေလွာင္ရန္အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ဒိုက္ဦးေတာင္သူ အခ်ုိ႕က ဆိုသည္။

ေရႊျမစ္မခ

No comments:

Post a Comment