Friday, 9 May 2014

တရား၀င္ကြာရွင္းခြင္႔ေလွ်ာက္ထားတာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူၿဖစ္တယ္လို႔ လင္းဇာနည္ေဇာ္ေၿပာ

Photo: တရား၀င္ကြာရွင္းခြင္႔ေလွ်ာက္ထားတာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူၿဖစ္တယ္လို႔
လင္းဇာနည္ေဇာ္ေၿပာ
Friday, May 9, 2014

၁၄ႏွစ္ေက်ာ္ခြဲေနၿပီးမွ ကြာရွင္းခြင္႔ေလွ်ာက္ထားတာဟာ ႏွဏ္ဦးသေဘာတူ
ၿပဳလုပ္တာၿဖစ္ၿပီး သမီးၿဖစ္သူအတြက္လည္း ဘယ္လိုၿပသနာမ်ဳိးမွ
ၿဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ခင္ပြန္းၿဖစ္္သူရဲကိုကိုနဲ႔တရား၀င္ကြာရွင္းခြင္႔ေလွ်ာက္
ထားမႈနဲ႔ပက္သက္ၿပီး လင္းဇာနည္ေဇာ္က ေၿပာပါတယ္။

လင္းဇာနည္ေဇာ္က "တရားရံုးမွာတရား၀င္ကြာရွင္းခြင္႔ေလွ်ာက္ထားရတာ
ကသူကအခုၿပည္ပမွာပါ။ကြာရွင္းဖို႔လက္မွတ္ထိုးတာက ႏွစ္ေယာက္လံုး
အတူထိုးမွတရား၀င္ၿဖစ္မွာ။ရံုးမွာလုပ္မွတရား၀င္ၿဖစ္မွာမလို႔ တစ္ေယာက္
နဲ႔တစ္ေယာက္နားလည္မႈနဲ႔ႏွစ္ဦးသေဘာတူခုလိုလုပ္ၿဖစ္တာပါ။မုန္းလို႔
မဟုတ္ပါဘူး။အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြမၿဖစ္ေစခ်င္တာေႀကာင္႔ပါ" လို႔ေၿပာပါတယ္။

The Modern News Journal
၁၄ႏွစ္ေက်ာ္ ခြဲေနၿပီးမွ ကြာရွင္းခြင္႔ေလွ်ာက္ထားတာဟာ ႏွဏ္ဦးသေဘာတူ ၿပဳလုပ္တာၿဖစ္ၿပီး သမီးၿဖစ္သူ အတြက္လည္း ဘယ္လိုၿပသနာမ်ဳိးမွ ၿဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ခင္ပြန္းၿဖစ္္သူရဲကိုကိုနဲ႔တရား၀င္ ကြာရွင္း ခြင္႔ေလွ်ာက္ ထားမႈနဲ႔ပက္သက္ၿပီး လင္းဇာနည္ေဇာ္က ေၿပာပါတယ္။လင္းဇာနည္ေဇာ္က "တရားရံုးမွာတရား၀င္ကြာရွင္းခြင္႔ေလွ်ာက္ထားရတာ ကသူက အခုၿပည္ပမွာပါ။ ကြာရွင္းဖို႔ လက္မွတ္ထိုးတာက ႏွစ္ေယာက္လံုး အတူထိုးမွတရား၀င္ၿဖစ္မွာ။ ရံုးမွာလုပ္မွ တရား၀င္ၿဖစ္မွာ မလို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္နားလည္မႈနဲ႔ႏွစ္ဦးသေဘာတူခုလိုလုပ္ၿဖစ္တာပါ။ မုန္းလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အေႏွာင္ အဖြဲ႔ေတြ မၿဖစ္ေစခ်င္တာေႀကာင္႔ပါ" လို႔ေၿပာပါတယ္။

The Modern News Journal

No comments:

Post a Comment