Friday, 9 May 2014

ေျမာင္းရာေတြဗလပြနဲ့ အခက္ႀကံဳေနတဲ႕ ဒဂံုေလးၿမိဳ႔နယ္

Photo: ေျမာင္းရာေတြဗလပြနဲ့ အခက္ႀကံဳေနတဲ႕ ဒဂံုေလးၿမိဳ႔နယ္
Friday,May 9, 2014 

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေလးၿမိဳ႕နယ္၌ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေရထုတ္ေျမာင္းမ်ားတူးေဖာ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိရာ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာ ေနျခင္းမ်ားရွိၿပီး တူးေဖာ္တည္ ေဆာက္ဆဲ ေရထုတ္ေျမာင္းမ်ား အၿပီးမသတ္ႏုိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသြားေရးလာေရးခက္ခဲ ၿပီး က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈ ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲ ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္းအဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ေရထုတ္ေျမာင္းမ်ားတူးေဖာ္ ရာတြင္ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းရွိ လမ္းမ်ားကိုယႏ္ၲရားမ်ားျဖင့္ ျဖတ္ ေတာက္တူးေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္း တူးေဖာ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အၿပီးသတ္ႏုိင္မႈမရွိျခင္းမ်ားရွိေန ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔အခက္ႀကံဳ ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း ၄ ရပ္ကြက္ဗိုလ္ပ်ဳိလမ္းဆိုရင္ ဆယ္ေပအက်ယ္ေလာက္ျဖတ္ ေတာက္ထားၿပီး လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္း ထားတာ တစ္လေလာက္ရွိေနၿပီ ဆိုေတာ့ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြ သြားေရးလာေရးခက္ခဲၿပီး ညေရး ညတာက်န္းမာေရး၊ အဘိုးအဘြား ေတြ သြားလာေရး၊ ေစ်းေရာင္း ေစ်း၀ယ္ေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအကုန္ အခက္အခဲေတြ႕ေနရပါတယ္။ အကာအရSafety side  မ်ား မထားျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေလာကပဲ ညအခ်ိန္မွာ လူငယ္တစ္ဦးစက္ဘီး နဲ႔အတူျပဳတ္က်ၿပီး ျပင္းထန္ဒဏ္ ရာေတြရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၈ ရက္ေန႔ ကလည္း လမ္းအတြင္းဘက္က လူတစ္ေယာက္ ၉၆ ပါးေရာဂါနဲ႔ ေသဆံုးသြားလို႔ အေလာင္းထုတ္ ဖို႔ရာ နာေရးကူညီမႈကားလာလို႔ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ လယ္ကြင္း ေတြရွိတဲ့ဘက္ကလွည့္ထုတ္ရမွာ ဆိုေတာ့ ျဖတ္သန္းရမယ့္အိမ္ ေတြကိုလည္း ဆယ္အိမ္ရွိရင္ ကန္ေတာ့ပြဲဆယ္ပြဲေပးရမယ္”ဟု ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတစ္ဦးက ဆို သည္။

“ေလးၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းဆိုၿပီး ယႏ္ၲရားေတြနဲ႔ အနက္ႀကီးတူးထား ၿပီး ဆက္မလုပ္ဘဲထားေတာ့ လမ္းသူလမ္းသားေတြအကုန္လံုး ဒုက္ၡေတြ႕ေနရတယ္။ အျခားလမ္း ေတြကပတ္ၿပီး အလုပ္သြားအလုပ္ ျပန္ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးကိစ္ၥ ေတြအတြက္ မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ ကုန္ပင္ပန္းေနရတယ္။ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကေစာင့္ေရွာက္ မႈလံုး၀မေပးထားလို႔ လူတစ္ ေယာက္လည္းျပဳတ္က်သြားၿပီးၿပီ။ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ အစိုးရကို အၿပီးအပ္ရမယ္လို႔ ကန္ထ႐ိုက္ တစ္ေယာက္ဆီကေတာ့ ၾကား ထားတယ္။ လုပ္ငန္းက်ေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိရပ္ထားတုန္းပဲ”ဟု ၎လမ္းတြင္ေနထုိင္သNLD ပါတီ၀င္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္လည္း ျဖတ္ေတာက္တူးေဖာ္ထားေသာ လမ္းေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္မႈမရွိပဲ ၾကန္႔ၾကာ ေနျခင္း၊ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ္ လည္း ေျမႀကီးပံုမ်ားဖယ္ရွားရွင္း လင္းမႈမျပဳေသးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔ကာအခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေနရေၾကာင္း သိရသည္။

““သြားေရးလာေရးခက္တယ္။ ေကြ႕၀ိုက္သြားေနရတယ္။ ေရ ေရာင္းတဲ့သူေတြေတာ္ေတာ္နဲ႔ လမ္းထဲမေရာက္လာလို႔ ေသာက္ ေရ၊ သံုးေရအခက္အခဲျဖစ္တယ္။ ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္လို႔ အိမ္အေျပာင္း အေရႊ႕ပစၥည္းသယ္ဖို႔ခက္တယ္။ လမ္းထဲကား၀င္လို႔မရဘူး။ ျပန္ခင္း ၿပီးတဲ့ လမ္းတခ်ဳိ႕လဲ ေျမႀကီးပံု ေတြ ပိတ္ထားတုန္းပဲ””ဟု အဆိုပါ အိမ္ရာေနသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ကို ၀မ္းေျမာက္ႀကိဳဆိုၾကေသာ္လည္း ရပ္ကြက္လမ္းမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ တူးေဖာ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ဆက္တုိက္လုပ္ကိုင္ေစလိုၿပီး တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္လမ္းမ်ားကို လည္း လုပ္ငန္းခြင္မွပစၥည္းပစၥယ မ်ား ဖယ္ရွားရွင္းလင္း၍ အျမန္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္လိုလား လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Hot News
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေလးၿမိဳ႕နယ္၌ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေရထုတ္ေျမာင္းမ်ားတူးေဖာ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိရာ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာ ေနျခင္းမ်ားရွိၿပီး တူးေဖာ္တည္ ေဆာက္ဆဲ ေရထုတ္ေျမာင္းမ်ား အၿပီးမသတ္ႏုိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသြားေရးလာေရးခက္ခဲ ၿပီး က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈ ေရး ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ အခက္အခဲ ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္းအဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။
ေရထုတ္ေျမာင္းမ်ားတူးေဖာ္ ရာတြင္ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းရွိ လမ္းမ်ားကိုယႏ္ၲရားမ်ားျဖင့္ ျဖတ္ ေတာက္ တူးေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္း တူးေဖာ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အၿပီး သတ္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းမ်ားရွိေန ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔အခက္ႀကံဳ ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း ၄ ရပ္ကြက္ဗိုလ္ပ်ဳိလမ္းဆိုရင္ ဆယ္ေပအက်ယ္ေလာက္ျဖတ္ ေတာက္ ထားၿပီး လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္း ထားတာ တစ္လေလာက္ရွိေနၿပီ ဆိုေတာ့ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြ သြားေရး လာေရးခက္ခဲၿပီး ညေရး ညတာက်န္းမာေရး၊ အဘိုးအဘြား ေတြ သြားလာေရး၊ ေစ်းေရာင္း ေစ်း၀ယ္ေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအကုန္ အခက္အခဲေတြ႕ေနရပါတယ္။ အကာအရSafety side  မ်ား မထားျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေလာကပဲ ညအခ်ိန္မွာ လူငယ္တစ္ဦးစက္ဘီး နဲ႔အတူျပဳတ္က်ၿပီး ျပင္းထန္ဒဏ္ ရာေတြရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၈ ရက္ေန႔ ကလည္း လမ္းအတြင္းဘက္က လူတစ္ေယာက္ ၉၆ ပါးေရာဂါနဲ႔ ေသဆံုးသြားလို႔ အေလာင္းထုတ္ ဖို႔ရာ နာေရးကူညီမႈကားလာလို႔ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ လယ္ကြင္း ေတြရွိတဲ့ဘက္ကလွည့္ထုတ္ရမွာ ဆိုေတာ့ ျဖတ္သန္းရမယ့္အိမ္ ေတြကိုလည္း ဆယ္အိမ္ရွိရင္ ကန္ေတာ့ပြဲဆယ္ပြဲေပးရမယ္”ဟု ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတစ္ဦးက ဆို သည္။

“ေလးၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းဆိုၿပီး ယႏ္ၲရားေတြနဲ႔ အနက္ႀကီးတူးထား ၿပီး ဆက္မလုပ္ဘဲထားေတာ့ လမ္းသူ လမ္းသားေတြအကုန္လံုး ဒုက္ၡေတြ႕ေနရတယ္။ အျခားလမ္း ေတြကပတ္ၿပီး အလုပ္သြားအလုပ္ ျပန္ က်န္း မာေရး၊ စီးပြားေရးကိစ္ၥ ေတြအတြက္ မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ ကုန္ပင္ပန္းေနရတယ္။ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ကေစာင့္ေရွာက္ မႈလံုး၀မေပးထားလို႔ လူတစ္ ေယာက္လည္းျပဳတ္က်သြားၿပီးၿပီ။ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ အစိုးရကို အၿပီးအပ္ရမယ္လို႔ ကန္ထ႐ိုက္ တစ္ေယာက္ဆီကေတာ့ ၾကား ထားတယ္။ လုပ္ငန္းက်ေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိရပ္ထားတုန္းပဲ”ဟု ၎လမ္းတြင္ေနထုိင္သNLD ပါတီ၀င္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္လည္း ျဖတ္ေတာက္တူးေဖာ္ထားေသာ လမ္းေနရာ မ်ား တြင္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္မႈမရွိပဲ ၾကန္႔ၾကာ ေနျခင္း၊ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ္ လည္း ေျမႀကီးပံု မ်ားဖယ္ရွားရွင္း လင္းမႈမျပဳေသးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔ကာအခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေနရေၾကာင္း သိရ သည္။

““သြားေရးလာေရးခက္တယ္။ ေကြ႕၀ိုက္သြားေနရတယ္။ ေရ ေရာင္းတဲ့သူေတြေတာ္ေတာ္နဲ႔ လမ္းထဲ မေရာက္လာလို႔ ေသာက္ ေရ၊ သံုးေရအခက္အခဲျဖစ္တယ္။ ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္လို႔ အိမ္အေျပာင္း အေရႊ႕ ပစၥည္းသယ္ဖို႔ခက္တယ္။ လမ္းထဲကား၀င္လို႔မရဘူး။ ျပန္ခင္း ၿပီးတဲ့ လမ္းတခ်ဳိ႕လဲ ေျမႀကီးပံု ေတြ ပိတ္ထား တုန္းပဲ””ဟု အဆိုပါ အိမ္ရာေနသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ကို ၀မ္းေျမာက္ ႀကိဳဆိုၾကေသာ္လည္း ရပ္ကြက္လမ္းမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ တူးေဖာ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ဆက္တုိက္လုပ္ကိုင္ေစလိုၿပီး တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္လမ္းမ်ားကို လည္း လုပ္ငန္း ခြင္မွပစၥည္းပစၥယ မ်ား ဖယ္ရွားရွင္းလင္း၍ အျမန္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္လိုလား လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Hot News

No comments:

Post a comment