Friday, 9 May 2014

လုပ္ငန္းခြင္တြင္းရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပိုအခြင္႔အေရးရသင္႔

Photo: လုပ္ငန္းခြင္တြင္းရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပိုအခြင္႔အေရးရသင္႔
Friday,May 9, 2014

လုပ္ငနး္ခြင္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပို၍ အခြင္႔အေရးရသင္႔ေၾကာင္းျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမး္ေဆာင္ ရွင္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္ကေျပာသည္။

ေမ ၉ ရက္တြင္ ကန္ေတာ္ၾကီးပဲေလ႔စ္ဟိုတယ္တြင္ျပဳ လုပ္ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးစြမး္ေဆာင္ရွင္မ်ားအ
သင္း၏၉ ၾကိမ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္အစညး္ေ၀းတြင္ ၄င္းက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

"ေယာက္က်ားေရာ မိန္းမပါ အလုပ္လုပ္ရတာခ်င္းအတူတူ မိသားစု အတြင္းမွာ တစ္ဦးဦးမက်န္းမာတာတုိ႔ ဘာတုိ႔ျဖစ္ရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကပဲ ခြင္႔ယူျပီးျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ၾကတာေတြ႔ရပါတယ္ "ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင္႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင္႔အေရးပိုမုိရရွိေစရန္ အသင္းအေနနွင္႔ အစုိးရသုိ႔တင္ျပသြား၇န္ရွိျပီး လူ႔အသုိငး္၀ုိင္းတြင္ရွိေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ပိုမိုတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမး္ေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းကို ၁၉၉၅ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ျပီး လက္ရွိတြင္
အသင္းသူ ၁၇၅၃ ဦးရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခုိင္သဇင္ဦး
Popular Myanmar News Journal
လုပ္ငနး္ခြင္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပို၍ အခြင္႔အေရးရသင္႔ေၾကာင္းျမန္မာ အမ်ိဳး သမီး စီးပြားေရးစြမး္ေဆာင္ ရွင္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္ကေျပာသည္။
ေမ ၉ ရက္တြင္ ကန္ေတာ္ၾကီးပဲေလ႔စ္ဟိုတယ္တြင္ျပဳ လုပ္ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးစြမး္ေဆာင္ရွင္ မ်ား အသင္း၏၉ ၾကိမ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္အစညး္ေ၀းတြင္ ၄င္းက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

"ေယာက္က်ားေရာ မိန္းမပါ အလုပ္လုပ္ရတာခ်င္းအတူတူ မိသားစု အတြင္းမွာ တစ္ဦးဦးမက်န္းမာတာတုိ႔ ဘာတုိ႔ျဖစ္ရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကပဲ ခြင္႔ယူျပီးျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ၾကတာေတြ႔ရပါတယ္ "ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင္႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင္႔အေရးပိုမုိရရွိေစရန္ အသင္းအေနနွင္႔ အစုိးရသုိ႔တင္ျပသြား၇န္ရွိျပီး လူ႔ အသုိငး္ ၀ုိင္းတြင္ရွိေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ပိုမိုတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၄င္း ကေျပာသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမး္ေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းကို ၁၉၉၅ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ႔ျပီး လက္ရွိတြင္ အသင္းသူ ၁၇၅၃ ဦးရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခုိင္သဇင္ဦး
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment