Thursday, 19 November 2015

ျပစ္မႈဆုိင္ရာစုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈႏွင့္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္စဥ္ကာလအတြင္း ရဲအခ်ဳပ္ႏွင့္အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ၌မလုိလား အပ္ေသာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္သည္႕ကာလေလ်ာ့က်ရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေစေရး ဥပေဒျပဌာန္းထည္႕သြင္းရန္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ ျပဳဆုံးျဖတ္

ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္ အကူေပးေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္ လွမ္းမႈႏွင့္စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္စဥ္ ကာလအတြင္း ရဲအခ်ဳပ္ႏွင့္အက်ဥ္းေထာင္ မ်ား၌မလုိလားအပ္ေသာ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည္႕ ကာလေလ်ာ့က်ရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေစရန္ ဆို သည္႕ျပင္ ခ်က္ခ်က္ကုိ ထည္႔သြင္းျပဌာန္းရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ ဥကၠဌဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က ေၾကညာခဲ့သည္။

ယေန႔(နုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္) နံနက္ပုိင္းကက်င္းပသည္႕ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္(၁၃)ႀကိမ္ ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီး ေပးပုိ႕လာေသာဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြး ေႏြး အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိအတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ျမတ္ ဥာဏစုိး က ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္ အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းအပုိဒ္၃အပိုဒ္ခြဲ(င)မွာဒီဥပေဒ ဧ။္ ရည္ရြယ္ ခ်က္သည္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္၊ျပစ္မႈဆုိင္ရာစုံးစမ္းေထာက္လွမ္းမႈနဲ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳ လုပ္စဥ္ ကာလအတြင္းရဲအခ်ဳပ္နဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌မလုိလားအပ္ေသာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ သည္႕ကာလ ေလ်ာ့က်ရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေစရန္ဆုိေသာျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးပါရန္တင္ သြင္းအပ္ပါတယ္ ဟုအဆုိျပဳတင္သြင္းခဲ့သည္။

နုိ၀င္ဘာ (၁၇)ရက္ေန႔ကက်င္းပသည္႕ ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန ့ တြင္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒၾကမ္းကုိေဆြးေႏြး လုိသည္႕ လြတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရွိလွ်င္ နုိ၀င္ဘာ(၁၈) ရက္ေန႕ေနာက္ဆုံးထားတင္ျပခဲ့ေသာ္ လည္း ေဆြးေႏြးမည္႕သူမရွိသည္႕အတြက္ ယေန႔ (နုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္)ေန႔၌ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းပါ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးေတာင္းခံခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစုိးက ဥပေဒၾကမ္းဧ။္အပုိဒ္(၄)အပုိဒ္ခြဲ(စ)ကုိတင္ျပပါမယ္ဒီဥပေဒရဲ႕ အေျခခံမူမ်ားမွာေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္သည္ အပုိဒ္ခြဲ(စ) ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူ ေတာင္းခံခြင့္ရွိသူမ်ားကုိလူမ်ိဳးကုိးကြယ္ရာ ဘာသာယုံၾကည္မႈ အသက္အရြယ္ က်ား/မ နုိင္ငံသားမခြဲျခားဘဲဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္ကူေပးေရးဆုိတဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ ကုိအတည္ျပဳေပးနုိင္ပါရန္တင္ျပအပ္ပါတယ္ ဟုဆက္လက္တင္ျပခဲ့သည္။

ယေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒၾကမ္းပါ ဥပေဒျပဌာန္း ခ်က္မ်ား ထဲမွ ျပင္ဆင္ ခ်က္(၃၀) ခ်က္ပါ အပုိဒ္ခြဲမ်ားအလုိက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ျဖည္႕စြက္ခ်က္၊ ပယ္ဖ်က္ ခ်က္မ်ား၊ အခန္းေခါင္းစဥ္မ်ားဧ။္ ျပင္ဆင္ခ်က္ မ်ားကုိလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဧ။္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရယူၿပီးအတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

MO
‪‎Democracytoday‬

No comments:

Post a Comment