Monday, 23 November 2015

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၀၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ လႊတ္ေတာ္ သုံးရပ္ေပါင္းတြင္ ၁၄၀ ေက်ာ္ အႏုိင္ရရွိ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၀၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ၁၄၀ ေက်ာ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မွာ ၁၄၈ ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အရ သိရၿပီး အႏုိင္ရရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) မွ ၁၃၃ ဦးအထိ ပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ ၃၉ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၂၀ ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ ၇၄ ဦး အႏုိင္ရရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ပါတီေပါင္းစုံက အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၁ ဦး ၀င္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရာ NLD ပါတီမွ ၁၂ ဦး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေဒၚခင္ေစာေ၀ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ေဒၚနီနီေမျမင့္တုိ႔ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၁ တြင္ ရခုိင္ အမ်ိဳးသား ပါတီမွ ေဒၚထုေမက အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၌ NLD ပါတီမွ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာတုိ႔တြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး လီဆူ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ပါတီမွ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တစ္ေန ရာတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကယားျပည္နယ္တြင္ NLD အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ႏွစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ သုံးဦး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္လည္း NLD မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ သုံးဦးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ခံ ခဲ့ရၿပီး အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တစ္ဦး အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၌ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီမွ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ သုံးဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ငါးဦး အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး NLD က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ ရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ NLD က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာတုိ႔တြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ဇုိမီးဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္း၌ NLD မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၃ ဦး အႏုိင္ရရွိ ခဲ့သလုိ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိးဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၇ ဦး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ NLD က တနသၤာရီတုိင္း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာတုိ႔တြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္း၌ NLD က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဦး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ တုိင္းေဒ သႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္က တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ဦး အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းတြင္ NLD မွ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ငါးေန ရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွစ္ေနရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာတုိ႔ႏွင့္ မေကြးတုိင္း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွစ္ေနရာတုိ႔တြင္လည္း အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း အမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၀၁ ဦး ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၄၅ ဦး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း ၂၆ ဦး ၀င္ၿပိဳင္ရာ ၁၃ ဦး ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၅၃ ဦးရွိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ပါ၀င္မႈ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ စုစုေပါင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ကုိယ္စားျပဳထားႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ထုိ႔အတြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိထားသည့္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား အေရအတြက္အရ အစုိးသစ္လက္ထက္ ျပဳလုပ္မည့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ထက္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပုိမုိပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္သည္။  

Writer: ဇာလီျမင့္ဦး
Eleven Media Group  

No comments:

Post a Comment