Friday, 3 April 2015

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလင္းတန္း ဘယ္ေလာက္ လင္းႏုိင္မလဲ

"ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလင္းေရာင္သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလင္းတန္းေတြပါ လင္းလာပါၿပီ" မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕ NCCT တို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း NCA တြင္ပါရွိမည့္ အခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာဆုိခဲ့သည့္ စကားျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟို႒ာန MPC တြင္ မတ္လ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ လက္မွတ္ထုိးပြဲသို႔ သမၼတကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ လာခဲ့ျခင္းသည္ လက္မွတ္ထိုးမႈကို အထူးတလည္ အေလးထားေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ 

သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အႀကိမ္ေရမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ခုႏွစ္ရပ္၏ ပထမဆံုးအဆင့္ကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုရလာဒ္မ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ခိုင္မာရန္ ျပင္ဆင္မႈမွာမူ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ရွိေနသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း၊ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မထိုးႏုိင္ေသးခင္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲရန္ အာမခံခ်က္ မရွိေသးျခင္း၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းမည္ စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးပါ။ သို႔အတြက္ ယခု ေအာင္ျမင္မႈသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ တြန္းအားျဖစ္ေစမည့္ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ အလားအလာ နည္းပါးလွသည္။ 

"လက္မွတ္မထိုးခင္မွာ NCA ကို ေဖာက္ဖ်က္ရင္ ဘယ္လုိ တာ၀န္ယူရမယ္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးမထားဘူး၊ တကယ္လုိ႔ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးမယ့္ ပြဲေတြမွာ ေဖာက္ဖ်က္တဲ့အဖြဲ႔က မ်က္ႏွာပ်က္ ရမွာ ေပါ့" ဟု NCCT ၏ ပထမေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ဟံသာ က မဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO ႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ေန ခ်ိန္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တုိက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေသနတ္သံမ်ား မစဲခဲ့သည့္ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ၁၉၉၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ကခ်င္လြတ္လပ္ ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ KIO ႏွင့္ အစိုးရတို႔ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပယ္ခဲ့သည့္ ထင္ရွားသည့္ သာဓကလည္း ရွိခဲ့သည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္သည္ ယခု NCA ကဲ့သို႔ မူၾကမ္းပင္မဟုတ္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ေၾကလည္ ခဲ့ၿပီး သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည့္ အေခ်ာသပ္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ ဥပမာမ်ဳိး ရယူ လ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္လံုးက ေစတနာမွန္ရန္ႏွင့္ ႐ိုးသားရန္လိုသည္ဟု လက္ရွိအပစ္ ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သူ ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက ဆိုသည္။

"အရင္တုန္းက လက္မွတ္ထိုးၿပီး ပ်က္ျပယ္ခဲ့တာေတြကို နမူနာယူၿပီး တစ္ခ်က္ခ်င္းကိ ုအေက်အလည္ ေဆြးေႏြးတာကို ေတြ႕ရတယ္ ဒါေပမယ့္ စာခ်ဳပ္ကို အတည္လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္မွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ ႐ိုးသာမႈရွိဖို႔လိုတယ္" ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ NCA မူၾကမ္းကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၆ ဖြဲ႔က သေဘာတူထားသည္ ဆိုေသာ္ လည္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA၊ နာဂအမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ NSCN (K) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး ABSDF ၊ ဝ ျပည္ေသြး စည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA ကဲ့သို႔ေသာ အျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထား ကလည္း ရွိေနေသးသည္။ "ဒီအဖြဲ႔ေတြမပါရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ဘူး။ ထိုးလည္းခိုင္မာမွာ မဟုတ္ဘူး"ဟု NCCT အဖြဲ႔၀င္ ဦးခြန္ဥကၠာက မူၾကမ္း ေရးထိုးသည့္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ NCCT အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက NCA စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းမွသည္ အတည္ေရးထိုး ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္အၿပီး ပင္လံုညီလာခံကဲ့သို႔ေသာ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပကာ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ပ္ဆိုႏုိင္ရန္ အထိ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီး မားမား ထားရွိသည္။

ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္း ေမွ်ာ္မွန္းသကဲ့သို႔ပင္ ျပည္သူအမ်ားကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္ေရးအလင္းတန္းကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္၏ အ႒ိဌာ႐ံု၊ နယ္စပ္ေဒသ အသီးသီးတြင္ ေရာက္ရွိကာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္အျဖစ္ ထြက္ေျပးေနၾကရသည့္ ဒုကၡမ်ား၊ ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ္ယာတြင္ ေကာင္းေသာ အိမ္ျခင္း၊ ေနာက္ေၾကာင္းေအးစြာ စီးပြားရွာလိုၾကျခင္း၊ ကိုယ့္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစ လိုျခင္း၊ သားသမီးမ်ား ပညာေရး စိတ္ခ်ေစလိုၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူတို႔၏ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္ NCA လက္မွတ္ထုိးႏိုင္ျခင္း၏ ပထမဆံုးေျခ လွမ္းသည္ အလြန္ခိုင္မာရန္လိုအပ္လွသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ အႏွစ္သာရရွိသည့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား ေျပလည္သြားႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာကာ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလင္းတန္း ထြက္ေပၚလာႏုိင္လိမ့္ဟု ဆိုရလိမ့္မည္။

Mizzima - News in Burmese​ 

No comments:

Post a Comment