Wednesday, 23 December 2015

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လုပ္သားႏွစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္(အီးစီ)ကုိ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လုပ္သားဦးေရ ႏွစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္
ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အဆုိပါအီးစီစာခ်ဳပ္ကို စက္တင္ဘာမွစ၍ ခ်ဳပ္ဆုိေစခဲ့ၿပီး တစ္လအတြင္း အၿပီးခ်ဳပ္ဆုိရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားအခ်ိန္ယူျပဳလုပ္ေနရ၍ ၾကန္႔ၾကာမႈအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။
‘‘စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံအေရအတြက္ဆုိရင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးစာရင္းအရတစ္ေထာင္ေက်ာ္သြားပါၿပီ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္သားဦးေရသန္းခ်ီရွိေန၍ ေလးလတာအတြင္း အီးစီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္မႈအေရအတြက္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ နည္းေနေသးသည္ဟု အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆုိသည္။

‘‘တခ်ဳိ႕စက္႐ုံေတြမွာ ညိႇမရလုိ႔ ၾကန္႔ၾကာေနတာေတြရွိေနေသးေပမယ့္ တခ်ဳိ႕အလုပ္သမားေတြက်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ အႏုိင္ရတဲ့ပါတီကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး အသာတၾကည္လက္မွတ္ထုိးေပးလုိက္ၾကတာေတြရွိတယ္’’ဟု အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူေဒၚ မ်ဳိးမ်ဳိးေအးကေျပာသည္။

အဆုိပါစာခ်ဳပ္သည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆုိရေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကဲ့သုိ႔ လုပ္သားအားလုံးစုေပါင္းခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စာခ်ဳပ္မဟုတ္သည့္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈရွိ ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟုအလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက
ဆုိသည္။

အီးစီစာခ်ဳပ္ကို သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္းခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိပါက အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအား ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ အဆင့္သုိ႔သြားဦးမည္မဟုတ္ဟု ၎ကေျပာသည္။

အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္အလုပ္သမားအား အလုပ္တစ္ခုခန္႔ထားၿပီးပါက ရက္ေပါင္း ၃၀အတြင္းအလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသြားရမည္ဟု အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထုိသုိ႔သတ္မွတ္ကာလအတြင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုိရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေျခာက္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊
ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ယင္းဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္ပါက သုံးလထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးစျဖစ္ေစခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ဆက္လက္ပါရွိသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment