Monday, 11 August 2014

စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုသာ ေျပာေနမည့္အစား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေျခခုိင္ေအာင္ ကူညီရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဂြၽန္ကယ္ရီအား တုံ႔ျပန္


Photo: စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုသာ ေျပာေနမည့္အစား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေျခခုိင္ေအာင္ ကူညီရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဂြၽန္ကယ္ရီအား တုံ႔ျပန္
Monday, August 11, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုသာ အေလးထားေျပာေနမည့္အစား ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အဆုိပါ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေျခခုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတအိမ္္ေတာ္တြင္ ၾသ ဂုတ္ ၉ ရက္က ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအ ေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏုိင္ငံတုိင္း ႀကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ အေျခအေနႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံကျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို တည္ၿငိမ္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားအ ျပည့္အ၀ ေပၚေပါက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ကုိ နားလည္ေပး ေစလုိၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေနာက္ျပန္လွည့္ရန္ မရွိဘဲ ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ ႏုိင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားကာ ႏုိင္ငံတကာကလည္း ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကုိ သိသိသာသာ တုိးျမႇင့္လုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဝန္ခံကတိျပဳခ်က္မ်ား ေနာက္ျပန္ဆြဲ ေနသည့္ အေျခအေနကို ျပင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီ က ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ေအပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ တရားမွ်တၿပီး ယံုၾကည္ႏုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚလာရန္အ တြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ဂြၽန္ကယ္ရီက တုိက္တြန္းသြားခဲ့သည္။

လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အာဆီယံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ သမၼတ အိုဘားမား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာ ေရာက္ရန္ရွိၿပီး ယင္းခရီးစဥ္မ တုိင္မီ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး ေျခလွမ္းရပ္မ်ား လုိလားေၾကာင္း ဂြၽန္ကယ္ရီက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိသာေစခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

သမၼတအိုဘားမား အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာမႈကုိ မျမင္ေတြ႕မခ်င္း ႏွစ္ ၄၀ ၾကာ စစ္အစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အရာရွိမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီ ႏွင့္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မရွိသျဖင့္ အဆိုပါ အေမရိကန္အရာရွိက အ မည္မေဖာ္ဘဲ ေျပာဆိုသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရာတြင္ ဂြၽန္ကယ္ရီက စိုးရိမ္ပူပန္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားျခင္း မရွိ ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အေမရိကန္က ကူညီလုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္း ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံက အနာဂတ္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ကူညီပံ့ပုိးမႈကုိ ရ ထားတယ္ဆုိတာကို ျမန္မာျပည္ သူေတြကုိ သိေစခ်င္တယ္’’ဟု ၎က ေျပာဆုိသြားသည္။ အုိဘားမားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထပ္မံလည္ပတ္ေရးကို စိတ္အားထက္သန္ေနေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဘ႐ူႏုိင္း ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံမႈျဖစ္သည္။

ဂြၽန္ကယ္ရီက ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

7Day News Journal ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုသာ အေလးထားေျပာေနမည့္အစား ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အဆုိပါ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေျခခုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတအိမ္္ေတာ္တြင္ ၾသ ဂုတ္ ၉ ရက္က ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအ ေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏုိင္ငံတုိင္း ႀကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ အေျခအေနႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံကျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို တည္ၿငိမ္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ထုိ႔အျပင္ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားအ ျပည့္အ၀ ေပၚေပါက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ကုိ နားလည္ေပး ေစလုိၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေနာက္ျပန္လွည့္ရန္ မရွိဘဲ ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ ႏုိင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားကာ ႏုိင္ငံတကာကလည္း ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကုိ သိသိသာသာ တုိးျမႇင့္လုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဝန္ခံကတိျပဳခ်က္မ်ား ေနာက္ျပန္ဆြဲ ေနသည့္ အေျခအေနကို ျပင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီ က ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ေအပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ တရားမွ်တၿပီး ယံုၾကည္ႏုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚလာရန္အ တြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ဂြၽန္ကယ္ရီက တုိက္တြန္းသြားခဲ့သည္။

လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အာဆီယံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ သမၼတ အိုဘားမား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာ ေရာက္ရန္ရွိၿပီး ယင္းခရီးစဥ္မ တုိင္မီ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး ေျခလွမ္းရပ္မ်ား လုိလားေၾကာင္း ဂြၽန္ကယ္ရီက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိသာေစခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

သမၼတအိုဘားမား အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာမႈကုိ မျမင္ေတြ႕မခ်င္း ႏွစ္ ၄၀ ၾကာ စစ္အစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အရာရွိမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီ ႏွင့္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မရွိသျဖင့္ အဆိုပါ အေမရိကန္အရာရွိက အ မည္မေဖာ္ဘဲ ေျပာဆိုသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရာတြင္ ဂြၽန္ကယ္ရီက စိုးရိမ္ပူပန္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားျခင္း မရွိ ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အေမရိကန္က ကူညီလုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္း ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံက အနာဂတ္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ကူညီပံ့ပုိးမႈကုိ ရ ထားတယ္ဆုိတာကို ျမန္မာျပည္ သူေတြကုိ သိေစခ်င္တယ္’’ဟု ၎က ေျပာဆုိသြားသည္။ အုိဘားမားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထပ္မံလည္ပတ္ေရးကို စိတ္အားထက္သန္ေနေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဘ႐ူႏုိင္း ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံမႈျဖစ္သည္။

ဂြၽန္ကယ္ရီက ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment