Monday, 11 August 2014

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနဟုအေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေျပာၾကား

Photo: ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနဟုအေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေျပာၾကား
Monday, August 11, 2014

လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂတ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခ်ိဳးအေကြ႕ ကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အားလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး လြတ္လပ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာ သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ရန္လို အပ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ အေမရိကန္အစိုးရက ဖိအားေပး အေရးယူျခင္းျဖင့္ အျပစ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အခ်ိိန္ယူရသည္ကုိ အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ နားလည္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံမႈတြင္ မ်က္ကန္းယံုၾကည္ မႈမ်ိဳးျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က 7 Day သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းမႈ ကုိ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

‘‘အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွာေတာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေတြလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာမွာ ျဖစ္ေနတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရ စီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လူမ်ိဳး ေရး၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာျပႆနာ ေတြမွာ စိန္ေခၚမႈေတြရိွေနတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါမလုပ္လို႔ ဒါေတာ့မလုပ္ေပးဘူး ဆုိတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ိဳးက ျပႆ နာကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံ တုိင္းမွာ သူ႔သမုိင္းေၾကာင္းေတြ ရိွၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိ ကန္အေနနဲ႔ ျမန္မာကို လက္တဲြ ကူညီသြားမွာျဖစ္တယ္’’ဟု ၎ ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာတြင္ လက္ရိွ ရခုိင္ ျပႆနာမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကုိၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး ျမန္မာအစိုး ရလုပ္ရန္က်န္ရိွသည့္ ရခုိုင္ျပႆ နာ၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာျပႆနာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုထား၍ တစ္ခု ခ်င္းစီကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၏ ျမန္မာကုိ ဖိအားေပးရန္ ေပးပို႔သည့္စာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂြၽန္ကယ္ရီက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရးကိစၥကုိ လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကသူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ျပည့္စံု စြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဦး ေရႊမန္းကုိ ၀ါရွင္တန္ဒီစီသိ႔ု လာ ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဂြၽန္ကယ္ရီကေျပာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း အေမရိကန္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေတြကုိ ေလ့လာၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုလိုတယ္။ အေမ ရိကန္ရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္တာကိုလည္း ေလ့ လာဖုိ႔အလြန္စိတ္၀င္စားပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတေပါႂကြယ္၀မႈမွာ တုိင္းရင္း သားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး ယင္းသယံဇာတမ်ားကုိ ျမန္မာ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက မွန္ ကန္စြာ အသံုးခ်ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္မွသာ ျပည္သူအမ်ားအ က်ိဳးခံစားခြင့္ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုက ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ကုိ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ၿပီး လက္ရိွတစ္ ဦးခ်င္း ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိမူ ဆက္ လက္ထားရိွဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဂြၽန္ကယ္ရီ၏ ပထမဆံုး ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အၿပီး သတင္း စာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ၎က ျမန္မာ ကုိ ဘားမားဟု မိန္႔ခြန္းအစတြင္ သံုးႏႈန္းခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေျပာ ၾကားခ်က္မ်ားေနရာတြင္ ျမန္မာ ဟု သံုးစြဲေျပာၾကားသြားသည္။

7Day News Journal
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီတို႔ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု − အင္န္အယ္လ္ဒီ)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီတို႔ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု − အင္န္အယ္လ္ဒီ)
လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂတ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခ်ိဳးအေကြ႕ ကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အားလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး လြတ္လပ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာ သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ရန္လို အပ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီက ေျပာၾကားလုိက္သည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ အေမရိကန္အစိုးရက ဖိအားေပး အေရးယူျခင္းျဖင့္ အျပစ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အခ်ိိန္ယူရသည္ကုိ အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ နားလည္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံမႈတြင္ မ်က္ကန္းယံုၾကည္ မႈမ်ိဳးျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က 7 Day သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းမႈ ကုိ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

‘‘အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွာေတာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေတြလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာမွာ ျဖစ္ေနတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရ စီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လူမ်ိဳး ေရး၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာျပႆနာ ေတြမွာ စိန္ေခၚမႈေတြရိွေနတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါမလုပ္လို႔ ဒါေတာ့မလုပ္ေပးဘူး ဆုိတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ိဳးက ျပႆ နာကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံ တုိင္းမွာ သူ႔သမုိင္းေၾကာင္းေတြ ရိွၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိ ကန္အေနနဲ႔ ျမန္မာကို လက္တဲြ ကူညီသြားမွာျဖစ္တယ္’’ဟု ၎ ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာတြင္ လက္ရိွ ရခုိင္ ျပႆနာမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကုိၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး ျမန္မာအစိုး ရလုပ္ရန္က်န္ရိွသည့္ ရခုိုင္ျပႆ နာ၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာျပႆနာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုထား၍ တစ္ခု ခ်င္းစီကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၏ ျမန္မာကုိ ဖိအားေပးရန္ ေပးပို႔သည့္စာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂြၽန္ကယ္ရီက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရးကိစၥကုိ လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကသူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ျပည့္စံု စြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဦး ေရႊမန္းကုိ ၀ါရွင္တန္ဒီစီသိ႔ု လာ ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဂြၽန္ကယ္ရီကေျပာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း အေမရိကန္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေတြကုိ ေလ့လာၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုလိုတယ္။ အေမ ရိကန္ရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္တာကိုလည္း ေလ့ လာဖုိ႔အလြန္စိတ္၀င္စားပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတေပါႂကြယ္၀မႈမွာ တုိင္းရင္း သားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး ယင္းသယံဇာတမ်ားကုိ ျမန္မာ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက မွန္ ကန္စြာ အသံုးခ်ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္မွသာ ျပည္သူအမ်ားအ က်ိဳးခံစားခြင့္ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုက ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ကုိ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ၿပီး လက္ရိွတစ္ ဦးခ်င္း ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိမူ ဆက္ လက္ထားရိွဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဂြၽန္ကယ္ရီ၏ ပထမဆံုး ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အၿပီး သတင္း စာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ၎က ျမန္မာ ကုိ ဘားမားဟု မိန္႔ခြန္းအစတြင္ သံုးႏႈန္းခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေျပာ ၾကားခ်က္မ်ားေနရာတြင္ ျမန္မာ ဟု သံုးစြဲေျပာၾကားသြားသည္။

7Day News Journal
 

No comments:

Post a comment