Wednesday, 5 December 2012

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏႇင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တို႔တြင္ ၁၉၉၆ ခုႏႇစ္မႇ စတင္၍ ပိတ္ပင္ထားေသာ ပထမႏႇစ္ ဂုဏ္ထူးတန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လႇစ္ သင္ၾကားမည္


Photo: ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏႇင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တို႔တြင္ ၁၉၉၆ ခုႏႇစ္မႇ စတင္၍ ပိတ္ပင္ထားေသာ ပထမႏႇစ္ ဂုဏ္ထူးတန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လႇစ္ သင္ၾကားမည္  
Wednesday, 05 December 2012

ရန္ကုန္ႏႇင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၌ ၁၉၉၆ ခုႏႇစ္မႇ စတင္ကာ ဖြင့္လႇစ္သင္ၾကားျခင္း မရႇိခဲ့ေသာ ပထမႏႇစ္ ဂုဏ္ထူးတန္းမ်ားကို
ျပန္လည္ဖြင့္လႇစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏႇစ္အတြက္ ဂုဏ္ထူးတန္း အထူးျပဳ
ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ပထ၀ီ၊ သမိုင္း၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စာၾကည့္တိုက္ႏႇင့္ သုတပညာရပ္၊  
ဒႆနိကေဗဒ၊ စိတ္ပညာ၊ အေရႇ႕တိုင္းပညာ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာ၊ မႏုႆေဗဒ၊ ေရႇးေဟာင္း သုေတသနပညာ၊ Biotechnology ဘာသာရပ္မ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လႇစ္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ၊ စာၾကည့္တိုက္ႏႇင့္ သုတပညာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားရာတြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက
''ဒီႏႇစ္ ပညာသင္ႏႇစ္က စၿပီးေတာ့ ဂုဏ္ထူးတန္း ပထမႏႇစ္ သင္တန္းေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဖြင့္လႇစ္သင္ၾကားသြားမႇာပါ။ သင္ၾကားေပးတဲ့အခါမႇာလည္း အရင္တုန္းကရႇိခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြ
ကိုပဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး သင္ၾကားေပးမႇာပါ။ တက္ေရာက္ခြင့္
ေလ်ာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကို မူတည္ၿပီး ၀င္ခြင့္ေျဖဆိုရမႇာပါ'' ဟု ေျပာျပသည္။ 

အဆိုပါ သင္တန္းအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ရႇိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမႇ (ပထမ) ႏႇစ္ ဂုဏ္ထူးတန္း ၀င္ခြင့္ရရႇိသူမ်ားသည္ သင္တန္း၀င္ခြင့္ ေလ်ာက္လႊာမ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ ပထမႏႇစ္ (ဂုဏ္ထူးတန္း) ၀င္ခြင့္ရရႇိေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ အမႇတ္စာရင္းမူရင္းႏႇင့္အတူ
ေလ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္လည္း အလားတူ
ေလ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂုဏ္ထူးတန္းသည္ မဟာ၀င္ခြင့္ သင္တန္းအတြက္ တက္ေရာက္ရေသာ ႏႇစ္ႏႇစ္ သင္တန္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ရန္ကုန္ႏႇင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ရႇိ ဂုဏ္ထူးတန္းမ်ားကို ၁၉၉၆ ခုႏႇစ္
ေက်ာင္းသားအေရးအခင္း ျဖစ္ပြားမႈအၿပီးမႇ စတင္၍ ဖြင့္လႇစ္သင္ၾကားျခင္း မရႇိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။         

Eleven Media Group ရန္ကုန္ႏႇင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၌ ၁၉၉၆ ခုႏႇစ္မႇ စတင္ကာ ဖြင့္လႇစ္ သင္ၾကားျခင္း မရႇိခဲ့ေသာ ပထမႏႇစ္ ဂုဏ္ထူးတန္းမ်ားကိုျပန္လည္ ဖြင့္လႇစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏႇစ္ အတြက္ ဂုဏ္ထူးတန္း အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ပထ၀ီ၊ သမိုင္း၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စာၾကည့္တိုက္ႏႇင့္ သုတပညာရပ္၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ စိတ္ပညာ၊ အေရႇ႕တိုင္းပညာ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာ၊ မႏုႆေဗဒ၊ ေရႇးေဟာင္း သုေတသနပညာ၊ Biotechnology ဘာသာ ရပ္မ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လႇစ္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ၊ စာၾကည့္တိုက္ႏႇင့္ သုတပညာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားရာတြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက''ဒီႏႇစ္ ပညာသင္ႏႇစ္က စၿပီးေတာ့ ဂုဏ္ထူးတန္း ပထမႏႇစ္ သင္တန္းေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဖြင့္လႇစ္သင္ၾကားသြားမႇာပါ။ သင္ၾကားေပး တဲ့ အခါမႇာလည္း အရင္တုန္းကရႇိခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြကိုပဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး သင္ၾကားေပးမႇာပါ။ တက္ေရာက္ခြင့္ေလ်ာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကို မူတည္ၿပီး ၀င္ခြင့္ေျဖဆိုရမႇာပါ'' ဟု ေျပာျပသည္။
အဆိုပါ သင္တန္းအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ရႇိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမႇ (ပထမ) ႏႇစ္ ဂုဏ္ထူးတန္း ၀င္ခြင့္ရရႇိသူမ်ားသည္ သင္တန္း ၀င္ခြင့္ ေလ်ာက္လႊာ မ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ ပထမႏႇစ္ (ဂုဏ္ထူးတန္း) ၀င္ခြင့္ ရရႇိေၾကာင္း ေထာက္ ခံစာ၊ အမႇတ္ စာရင္းမူရင္းႏႇင့္အတူေလ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး မႏၲေလး တကၠသိုလ္ တြင္လည္း အလားတူေလ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂုဏ္ထူးတန္းသည္ မဟာ၀င္ခြင့္ သင္တန္းအတြက္ တက္ေရာက္ရေသာ ႏႇစ္ႏႇစ္ သင္တန္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ရန္ကုန္ႏႇင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ရႇိ ဂုဏ္ထူးတန္း မ်ားကို ၁၉၉၆ ခုႏႇစ္ေက်ာင္းသားအေရးအခင္း ျဖစ္ပြားမႈအၿပီးမႇ စတင္၍ ဖြင့္လႇစ္သင္ၾကားျခင္း မရႇိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group


No comments:

Post a comment