Wednesday, 5 December 2012

အေဝးထိန္း စနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ဧရာမစက္႐ုပ္ႀကီး တစ္႐ုပ္ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသား တစ္ဦးတီထြင္


Photo: အေဝးထိန္း စနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ဧရာမစက္႐ုပ္ႀကီး တစ္႐ုပ္ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသား တစ္ဦးတီထြင္
Wednesday, 05 December 2012

အေဝးထိန္း စနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ ဧရာမစက္႐ုပ္ႀကီး တစ္႐ုပ္အား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အသက္ ၃၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိဂုိ႐ိုခုရာတာက တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စက္႐ုပ္သည္ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ ေလးတန္ရွိၿပီး ၄ မီတာအျမင့္ ရွိသည္။ ၎စက္႐ုပ္တြင္ ေမာင္းႏွင္သူထုိင္ရန္ ထုိင္ခံုတစ္ခုပါရွိၿပီး လက္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ ကိရိယာတစ္ခုကုိလည္း တပ္ဆင္ထားသည္။
၎စက္႐ုပ္သည္ တစ္နာရီလွ်င္ ေျခာက္မုိင္အထိ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္႐ံု သာမက ၎၏ လက္ေမာင္းမ်ားကုိပါ လႈပ္ရွားႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ၎စက္႐ုပ္တြင္ မုိဘုိင္းလ္ ဖုန္းကုိ အသံုးျပဳ၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ စက္႐ုပ္လည္ပတ္ေရး စနစ္တစ္ခု တပ္ဆင္ထားရွိၿပီး စက္႐ုပ္ တည္ေဆာက ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မွာ စုစုေပါင္းယန္းသန္း ၁၁ဝ (စတာလင္ေပါင္ ၈ဝဝဝဝဝ ေက်ာ္) ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စက္႐ုပ္မ်ားကုိ တီထြင္ဖန္တီးျခင္းသည္ မိမိ၏ငယ္ရြယ္ စဥ္ကတည္းက
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆႏၵတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎စက္႐ုပ္အား ဖန္တီးခဲ့ သည့္ ခုရာတာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမ၀တီ အေဝးထိန္း စနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ ဧရာမစက္႐ုပ္ႀကီး တစ္႐ုပ္အား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အသက္ ၃၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိဂုိ႐ိုခုရာတာက တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ စက္႐ုပ္သည္ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ ေလးတန္ရွိၿပီး ၄ မီတာ အျမင့္ ရွိသည္။ ၎စက္႐ုပ္တြင္ ေမာင္းႏွင္သူထုိင္ရန္ ထုိင္ခံု တစ္ခု ပါရွိၿပီး လက္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ ကိရိယာတစ္ခုကုိလည္း တပ္ဆင္ထားသည္။၎စက္႐ုပ္သည္ တစ္နာရီလွ်င္ ေျခာက္မုိင္အထိ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္႐ံု သာမက ၎၏ လက္ေမာင္းမ်ားကုိပါ လႈပ္ရွားႏုိင္ သည္ဟု သိရသည္။ထုိ႔အတူ ၎စက္႐ုပ္တြင္ မုိဘုိင္းလ္ ဖုန္းကုိ အသံုးျပဳ၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ စက္႐ုပ္ လည္ပတ္ေရး စနစ္တစ္ခု တပ္ဆင္ထားရွိၿပီး စက္႐ုပ္ တည္ေဆာက ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မွာ စုစုေပါင္း ယန္းသန္း ၁၁ဝ (စတာလင္ေပါင္ ၈ဝဝဝဝဝ ေက်ာ္) ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။စက္႐ုပ္ မ်ား ကုိ တီထြင္ ဖန္တီးျခင္း သည္ မိမိ၏ငယ္ရြယ္ စဥ္ကတည္းကျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည့္ဆႏၵတစ္ ခုျဖစ္ေၾကာင္း  ၎စက္႐ုပ္အား ဖန္တီးခဲ့ သည့္ ခုရာတာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment