Wednesday, 5 December 2012

ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္လဲလႇယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လုိေသာ ဘဏ္မဟုတ္သည့္ ကုမၸဏီ၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဗဟုိဘဏ္တြင္ စတင္ေလ်ာက္ထားႏုိင္

Photo: ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္လဲလႇယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လုိေသာ ဘဏ္မဟုတ္သည့္ ကုမၸဏီ၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဗဟုိဘဏ္တြင္ စတင္ေလ်ာက္ထားႏုိင္  
Wednesday, 05 December 2012

ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္လဲလႇယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ကုမၸဏီ၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ စတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္၌ စတင္ေလ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

လုိင္စင္ရရႇိရန္ ေလ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေငြလဲေကာင္တာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ကနဦး မတည္ရင္းႏႇီးေငြ 
အနည္းဆံုး က်ပ္သန္း ၃၀ ထည့္၀င္လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမတည္ေငြရင္းကုိ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရ ဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ စာရင္းဖြင့္လႇစ္ ထည့္သြင္း
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ေငြလဲေကာင္တာ တစ္ခုထက္မကေဆာင္ရြက္
လုိပါက ေကာင္တာတစ္ခုစီအတြက္ မတည္ေငြရင္း က်ပ္ ၁၀ သန္းစီ ထပ္မံထည့္၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါသည္။

လုိင္စင္ေလ်ာက္ထားသူအတြက္ သတ္မႇတ္ထားေသာ အရည္
အခ်င္းမ်ားမႇာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္း
တည္ေထာင္ထားသည့္ကုမၸဏီျဖစ္ရမည္၊ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္မႈ
လုပ္ငန္းအတြက္ ေစ်းကြက္ရႇိေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူမ်ား၊
ေဖာက္သည္မ်ားလည္း စိတ္၀င္စားမႈရႇိေၾကာင္း၊ ရင္းႏႇႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမည့္
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ႏႇင့္ ယင္းတုိ့ကုိ မည္သုိ့ရရႇိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ေမ်ာ္မႇန္းထားသည့္ အက်ဳိးအျမတ္၊ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္း
အတြက္ စီမံခန့္ခဲြမည့္ ပုဂၢဳိလ္၏ အရည္အခ်င္းႏႇင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတုိ့ အဓိကပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထုိ့အတူ စာရင္းထားသိုပံုစနစ္ အသံုးျပဳမည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏႇင့္ ေနာက္ခံ
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္းျခင္း၊ ၀ယ္ျခင္းအေပၚ
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရယူပံုစနစ္၊ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရတြက္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ အတုအစစ္ခဲြျခားျခင္းတုိ့အတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အစီအမံမ်ား ထားရႇိျခင္းတုိ့ကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရႇိသည့္ေငြေၾကးႏႇင့္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒႏႇင့္
ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန့္ခဲြမႈ ဥပေဒတုိ့ကုိ သိရႇိနားလည္၍ ယင္းဥပေဒမ်ား
အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္ဟု ၀န္ခံကတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။

အဆုိပါ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္လုိသူမ်ား အေနႏႇင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန့္ခဲြမႈဌာနတြင္ စတင္ေလ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ
ျဖစ္ပါသည္။

Eleven Media Group ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္လဲလႇယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဘဏ္ မဟုတ္ေသာ ကုမၸဏီ၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ စတင္ ခြင့္ျပဳေပး ခဲ့ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္၌ စတင္ေလ်ာက္ထားႏုိင္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
လုိင္စင္ရရႇိရန္ ေလ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေငြလဲေကာင္တာ လုပ္ငန္း တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ကနဦး မတည္ရင္းႏႇီးေငြ
အနည္း ဆံုး က်ပ္သန္း ၃၀ ထည့္၀င္လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း မတည္ေငြရင္းကုိ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရ ဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ စာရင္းဖြင့္လႇစ္ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ေငြလဲေကာင္တာ တစ္ခုထက္မကေဆာင္ရြက္လုိပါက ေကာင္တာတစ္ခုစီအတြက္ မတည္ေငြရင္း က်ပ္ ၁၀ သန္းစီ ထပ္မံ ထည့္၀င္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါသည္။

လုိင္စင္ေလ်ာက္ထားသူအတြက္ သတ္မႇတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားမႇာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ကုမၸဏီျဖစ္ရမည္၊ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္း အတြက္ ေစ်းကြက္ရႇိေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူမ်ား၊ေဖာက္သည္မ်ားလည္း စိတ္၀င္စားမႈရႇိေၾကာင္း၊ ရင္းႏႇႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမည့္ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ႏႇင့္ ယင္းတုိ့ကုိ မည္သုိ့ရရႇိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေမ်ာ္မႇန္းထားသည့္ အက်ဳိး အျမတ္၊ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ စီမံခန့္ခဲြမည့္ ပုဂၢဳိလ္၏ အရည္အခ်င္းႏႇင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတုိ့ အဓိကပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ထုိ့အတူ စာရင္းထားသိုပံုစနစ္ အသံုးျပဳမည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏႇင့္ ေနာက္ခံ အေၾကာင္း အခ်က္ မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္းျခင္း၊ ၀ယ္ျခင္းအေပၚေနာက္ခံ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား စုေဆာင္းရယူပံုစနစ္၊ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရတြက္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ အတု အစစ္ ခဲြျခားျခင္း တုိ့အတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အစီအမံမ်ား ထားရႇိျခင္းတုိ့ကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရႇိသည့္ေငြေၾကးႏႇင့္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒႏႇင့္ႏုိင္ငံျခား သံုးေငြ စီမံခန့္ခဲြမႈ ဥပေဒတုိ့ကုိ သိရႇိနားလည္၍ ယင္းဥပေဒမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္ဟု ၀န္ခံကတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။
အဆုိပါ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္လုိသူမ်ား အေနႏႇင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံ ခန့္ခဲြမႈ ဌာန တြင္ စတင္ေလ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment