Tuesday, 9 October 2012

စူပါကြန္ပ်ဴတာမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရး လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ ပညာရွင္ႏွစ္ဦး ႐ူပေဗဒႏိုဗယ္ဆုဆြတ္ခူး

စူပါ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရး လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ တစ္ခ်ိန္က မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည့္ ခြဲျခား ရန္ခက္ခဲေသာ ကြမ္တမ္အမႈန္မ်ား ကို မပ်က္စီးေစဘဲ တိုင္းတာႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြေပးႏိုင္ခဲ့ သည့္ ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္သိပၸံ ပညာရွင္ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြက္ ႐ူပေဗဒႏိုဗယ္ဆု ဆြတ္ခူး ခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ေန႔တြင္ ႏိုဗယ္ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္ မတီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ုျပင္သစ္မွ ဆာဂ်ီ ဟာ႐ိုခ်ီႏွင့္ အေမရိကန္မွ ေဒးဗစ္ ဝိုင္လန္းတို႔၏ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ကြမ္ တမ္႐ူပေဗဒကို အေျခခံသည့္ အလြန္ လ်င္ျမန္ေသာ စူပါ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ဖန္တီးမႈကို ဦးတည္ေစခဲ့ေ ၾကာင္း ေတာ္ဝင္ ဆြီဒင္သိပၸံ အကယ္ဒမီက ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

၄င္းတို႔၏ သုေတသနေၾကာင့္ စံေတာ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ရာတြင္ အလြန္ တိက်သည့္ နာရီမ်ား ဖန္တီးလာႏို င္ ေရးဆီသို႔ပါဦးတည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ပညာရွင္ႏွစ္ဦးသည္ ကြမ္တန္ တြဲလိမ္ျခင္းဟု ေခၚေသာ အမႈန္ ႐ူပေဗဒ နယ္ပယ္၏ နားလည္ရန္ ခက္ခဲၿပီး စမ္းသပ္မႈမ်ားျဖင့္သာ သက္ေသျပ ႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္တစ္ရပ္ကို ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမႈန္ႏွစ္ခု တိုး တိုက္မိေသာအခါ တြဲလိမ္သြားၿပီး အမႈန္တစ္ခုက အျခားအမႈန္တစ္ခု ကို အကြာအေဝးတစ္ခု၌သက္ေရာက္ မႈရွိသည္ဟုဆိုလိုသည္။ ယင္းဆက္ စပ္မႈသည္ ယင္းအမႈန္ႏွစ္ခု ကြဲကြာ သြားသည္အထိက်န္ရွိေနခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ တြဲလိမ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အမႈန္ မ်ားသည္Superposition ဟု ေခၚေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ ကို ေရာက္ရွိၿပီး ယင္းမွာ စူပါကြန္ပ်ဴတာ မ်ားဖန္တီးေရးအတြက္ လမ္းပြင့္ေစ သည့္ အေၾကာင္းရာျဖစ္ ခဲ့သည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကြန္ပ်ဴတာ မ်ားမွာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွစ္လီ စနစ္ျဖင့္ bit တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သိုမွီးကာ သုည(သို႔မဟုတ္) ၁ အျဖစ္ သာ ရွိေနသည္။

Superpostion တြင္မူ qubit ဟုေခၚေသာ ကြမ္တမ္ဘစ္သည္ သု ည (သို႔မဟုတ္)တစ္အျဖစ္ ရွိေနႏိုင္ သလို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သုညလည္းျဖစ္ တစ္လည္းျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ အခ်က္အလက္သို မွီးႏိုင္စြမ္းကို အလြန္ျမင့္တက္သြားေစၿပီး ရာသီဥတုပံုစံမ်ားကို တြက္ ခ်က္ျခင္း၊လွ်ိဳ႔ဝွက္ထားေသာ ကုတ္ မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကဲသို႔ေသာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ိဳး ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ပါအေထာက္ အကူရလာေစသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုဗယ္ဆုမ်ား၏ ဆုေၾကးေငြကို ဘ႑ာေရးအက်ပ္ အတည္းေၾကာင့္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ေလွ်ာ့ခ် ထားၿပီး ဆြီဒင္ခ႐ိုနာ ၁၀ သန္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ သန္း)မွ ဆြီဒင္ခ႐ိုနာ ၈ သန္း
(အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ သန္း)သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Ref;AFP,Reuters

No comments:

Post a Comment