Tuesday, 9 October 2012

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခတ္သစ္မွ ဒီမိုကေရစီေရာင္းရင္းႏွစ္ဦး

 


ေအာက္တိုဘာ၇ရက္ထုတ္ The Voice Weekyဂ်ာနယ္အတြဲ(၈) မွတ္(၄၀)

အခုေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးမွာ နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ နယူးေယာက္တုိင္းမ္ ၏ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္ Bill Keller အင္တာဗ်ဴး တစ္ပုဒ္ အနက္မွ အခ်ိဳ႕ကုိ မီွျငမ္း ေကာက္ႏုတ္ ဘာ သာျပန္ ဆုိထားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ Bill Keller သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ သမုိင္းဝင္ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္ စု ခရီးစဥ္တြင္ ၎ကုိ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ ေမးခြန္း အေတာ္မ်ားမ်ား ေမးျမန္းခဲ့သလုိ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္အဆုိပါ ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည့္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ သည္။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရင္း မတူညီသည္မ်ား ကုိ ေဘးခ်ိတ္ၿပီး တူညီသည္မ်ားကုိ အေပးအယူ မွ်စြာျဖင့္ တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ Bill Kellerက 'The Burmese Odd Cople' ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည့္ေဆာင္းပါးကုိ 'ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခတ္သစ္မွ တစ္မူထူးျခားသည့္ ဒီမုိ ကေရစီ ေရာင္းရင္းႏွစ္ဦး' ဟု ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈ ျပဳလုိက္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္၏ ဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္ႏွင့္ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလား

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကံၾကမၼာ အလွည့္အေျပာင္းမွာ အံ့အားသင့္ေလာက္ စရာေ ကာင္းေအာင္ ေကာင္းမြန္လွသည္ဟုပင္ ဆုိ၍ ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆုိပါ အလွည့္ အေျပာင္းက လူႀကိဳက္မ်ား ထင္ရွားသည့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလား (ေတာင္အာ ဖရိက)ႏွင့္ မီေခးလ္ ဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္(႐ုရွား) ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးကုိပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ထြက္ေပၚေအာင္ ဖန္တီးေပးလုိက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလားႏွင့္တူ သူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ျဖစ္ၿပီး ဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္ႀကီးႏွင့္တူသူမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ ႔ႏွစ္ ဦး ကုိ ဤမွ်ေလာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလာက္စရာ လုိသေလာဟု ေမးလာ လွ်င္ ႏႈိင္းယွဥ္ ရန္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ လွပါသည္ဟုပင္ ေျဖရပါလိမ့္မည္။

အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာရပ္တည္ခဲ့သူ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္ၿပီး အမ်ားျ ပည္သူ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ လြတ္လပ္မႈ ရွိေရးတုိ႔အတြက္ ကုိယ္ပုိင္ လြတ္ လပ္ ခြင့္မ်ား ကုိ လက္လြတ္ခံကာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔မွ် ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစု (အထူးသျဖင့္ အေနာက္ ကမၻာႏုိင္ ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား)၏ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိထားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သူမ်ားက 'တုိင္းျပည္ ကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ေမြးဖြားလာသူ' တစ္ဦးအျဖစ္ ရည္ညႊန္းၾကသည္။ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသိုလ္ ထြက္၊ ႏုိဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္၊ ဘာသာစကား သုံးေလးမ်ိဳး ေျပာတတ္သူ အစရွိသည္ တုိ႔ကလည္း ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ျပယုဂ္ကုိ ပုိမုိရႊန္းလဲ့ ေတာက္ေျပာင္ေစသည္။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွာ မူ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေလာက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈ မရွိေသာ္ လည္း ၎သမၼတ ျဖစ္လာသည့္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အစြမ္းကုန္ လုပ္ ကုိင္ျပႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုႏွင့္ ကမၻာ့ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ အံ့ၾသတႀကီး ခ်ီးမြမ္းမႈကို ခံထား ရသူ ျဖစ္သည္။

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ အထင္ရွားဆုံးျပယုဂ္မွာ '႐ုိးသားမႈ'ပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရခ်ိန္က ေတာင္ကုိရီးယား သတင္းစာအခ်ိဳ႕က 'Mr.Clean- ဦးသန္႔ရွင္း' ဟုပင္ တင္စားေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသ ဟုိင္းႀကီးကြၽန္း အနီးရွိ ေက်းရြာေလး တစ္ခု ၌ ေမြးဖြားႀကီးျပင္း ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ားမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ Bill Keller ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ "ကြၽန္ေတာ္ ဟာ အည တရ ဘဝက လာတာပါ" ဟု စတင္ေျပာ ဆုိသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္း မဆုိထားဘိ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းပင္ မရွိေသာ အဆုိပါ ေက်းရြာေလးတြင္ မူလ တန္း ေအာင္ေသာအခါ ရြာႏွင့္ မုိင္ေပါင္း ၄၀ မွ ၅၀ ခန္႔ ေဝးကြာသည့္ ေနရာတြင္ ရွိသည့္ အလယ္ တန္းေက်ာင္း ၌ သုံးႏွစ္ခန္႔ တက္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ သုံးႏွစ္ခန္႔ ေက်ာင္းတက္ ခဲ့ရ သည္။ ေက်ာင္းၿပီးေသာအခါ စစ္တကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိရာ ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။

ဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းတြင္ ေလးႏွစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ရရွိကာ ဒုဗုိလ္ျဖစ္ လာ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူထားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည့္ အခ်က္မွာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ တုိင္းျပည္ကုိ တင္းက်ပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ တပ္မေတာ္(စစ္ဘက္) အစိုးရမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည့္တုိင္ အခ်ိန္ကာလတုိအတြင္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီး ပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္ျပႏုိင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ေရး သမုိင္းေၾကာင္း ကုိ ျပန္ၾကည့္မည္ ဆုိပါက ဦးသိန္းစိန္သည္ နာမည္ေကာင္းတစ္လုံးကုိ အစဥ္အဆက္ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

တူညီေသာ အျမင္မ်ား

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ မတူညီေသာ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈ ဘဝမ်ားကုိ ျဖတ္ သန္းခဲ့ေသာ္ျငား တုိင္းျပည္ ေကာင္းစားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေပၚ၌ တူညီေသာ အျမင္မ်ား ရွိၾကသည္။ ယင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဆုိးဆုိးရြားရြား ထိခုိက္ေစသည္ဟူေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တုိင္းျပည္ ခုိင္မာေတာင့္ တင္းေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ က ေပးထားေသာကတိမ်ားအတုိင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးဟူ သည့္ကိစၥမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရည္အေသြးမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္မႈ မရွိဘဲ အင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အေလ့အထ၊ ဒီမုိကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ အေပၚတြင္သာ မူတည္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးစလုံးက တူညီစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ ထားသည္မွာ အားရေက်နပ္စရာပင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အျမင္မ်ားမွာ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ား အတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ ၿပီး လက္ေတြ႕က်သည့္ အျမင္မ်ား ဟုလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္သားစရာ အေကာင္းဆုံးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဒီမုိကေရ စီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပယုဂ္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္ရျခင္းဟူသည့္ အေနအ ထားႏွစ္ မ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားပုံကုိ အခ်ိန္တုိတြင္း လ်င္ျမန္စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားအားလုံး တရားမွ်တမႈ မရွိသည္ကုိသာ ျမင္ေလ့ရွိၾကေသာ္ လည္း ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၏ ေကာင္းကြက္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သူမွာ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္မဟုတ္ပါေလာ။ တစ္ခ်ိန္ က ေတာင္ အာ ဖရိကမွ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားသည္ ႏွစ္ ေပါင္း ၂၇ ႏွစ္ခန္႔ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ ၂၇ ႏွစ္တိတိ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္း က်ခံ ႐ုံျဖင့္ ေတာင္ အာဖရိက ႏုိင္ငံကုိ ကယ္တင္မႈ မျပဳႏုိင္ေပ။

မစၥတာ မင္ဒဲလားသည္ ၂၇ ႏွစ္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့မႈႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ အာဏာ ခြဲေဝေရးဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မႈ ႏွစ္ခုေပါင္းမွသာ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံကုိ ကယ္တင္ႏိုင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္တုိ ကာလပိုင္း အတြင္းမွာပင္ မိမိႏွင့္ မိမိ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အေနအထားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြး နက္နဲ လွေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ ငံေရး အေျခအေနကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာ ေပါက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိ ကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ကုိ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ေစသည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရး စီးေၾကာင္းထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရ အဖြဲ႕ အတြက္ သူမအေနျဖင့္ တာဝန္ခံယူ၍ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ေပးႏုိင္သည္မ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းခဲ့ ကာ ႏွစ္ ဦးႏွစ္ ဖက္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ယူသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈ အတြက္ ဧရာမ အဟန္႔အတား ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားေရး အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတုိ႔ကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေန၍ ေဆာ္ၾသေပးသည္။

ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ အတိတ္ဆီက ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ား အတြက္ လက္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား လုံးဝ မရွိႏုိင္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ စစ္တပ္ဘက္က လက္သင့္ ခံလာေအာင္ လုပ္ကိုင္ရန္ လုိအပ္ပုံကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ လာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ မည္ သည့္ ကိစၥ က အႏၲရာယ္တစ္ရပ္သ ဖြယ္ ျဖစ္လာ ႏိုင္သနည္းဟု ေမးျမန္းရာ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က အႏုိင္ ရယူလုိသူမ်ား၊ ရန္လုိသူမ်ားကုိ အႏၲရာယ္မ်ား စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆုံး၌ ထားရွိ ထားေၾကာင္း ေျပာဆုိ သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ပ႐ုိဂရမ္

သူတုိ႔ ႏွစ္ဦး စလုံး၏ သမုိင္းဝင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္တြင္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ထက္ ေဒၚ ေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကုိ အေမရိကန္ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သာမ က ျပည္သူမ်ားကပါ ပုိ၍ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖႀကိဳဆုိၾကသည္မွာ နားလည္ေပး၍ ရႏုိင္ေသာ အေ ၾကာင္း ကိစၥ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတ ႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေ ရစီ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အာရပ္ ကမၻာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ေသြးထြက္ သံယုိျဖစ္မႈ၊ ဆူပူ အၾကမ္း ဖက္ မႈမ်ား မရွိေအာင္ လုပ္ကုိင္ျပႏုိင္ ခဲ့သည့္ အတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ လာေသာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ၏ ေကာင္း ခ်ီးၾသဘာေပးျခင္းကုိ ခံခဲ့ရပါသည္။သူသည္တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔မွ်သာရွိေသာ သမၼတသက္တမ္း အတြင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အေျမာက္အျမားကုိ လႊတ္ေပးျခင္း၊ အတုိက္အခံ အင္အားစု မ်ား ေရြးေကာက္ ပြဲ သုိ႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ လာေအာင္ ေကာင္းစြာ စည္း႐ုံးျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ 'မင္းတုိင္ပင္ အဖြဲ႕' ကဲ့သုိ႔ေသာ အသုိင္း အ၀ုိင္းတစ္ခုကုိ ထူေထာင္ျခင္း၊ အေနာက္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးတြင္ လုိက္ေလ်ာေပး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့သျဖင့္ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုလုံး၏ ခ်ီးမြမ္း ေျပာဆုိမႈကုိ ရရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္အတူ အလုပ္တြဲ လုပ္၍ရႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤမွ် ျမန္ဆန္စြာ အေျပာင္း အလဲ မ်ား ျဖစ္ေပၚရသနည္း။ ယခင္ အတိတ္တုန္းက ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ အဘယ့္ ေၾကာင့္ ယခုမွ လုပ္ေဆာင္ ရသနည္း။ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈ မ်ားေၾကာင့္ေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ အာရ ပ္ေႏြဦး ေတာ္ လွန္ေ ရးေၾကာင့္ေလာ ဟူသည့္ ေမးခြန္း မ်ားမွာ ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေလ့ လာေ စာင့္ၾကည့္ သူမ်ား အထူး စိတ္ဝင္စားၾက သည့္ ေမးခြန္း မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ "အစပုိင္း ကတည္းက ျပည္သူေတြ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ လုိလားေတာင့္တလ်က္ ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိထားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေျပာင္း အလဲေတြကုိ ႐ုတ္ျခည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးမႈ မျပဳခ်င္ခဲ့ပါဘူး။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံးအတြက္ အႏၲ ရာယ္ျဖစ္မွာ စုိး လုိ႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္က ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းနဲ႔ ပုံမွန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတာပါ။

ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြက အလုိရွိလုိ႔။ အာရပ္ေႏြဦး ေတာ္လွန္ေရး ဒါမွမဟုတ္ တျခားကိစၥ တစ္ခုခုေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု သမၼတႀကီးက ေျပာဆုိသည္။ ျမန္မာစစ္ဘက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္၏ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဘက္သုိ႔ ဦးတည္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္၊မဟုတ္ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ 'မဟုတ္ပါ' ဟု ျငင္းဆုိၿပီး ယခင္ စစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဒီမုိ ကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုတာမွ် အခ်ိန္ယူကာ အစီ အစဥ္ ေရး ဆြဲခဲ့ျခင္း သာ ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။ Asia Society တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ဖုိရမ္၌လည္း သမၼတႀကီး က အလားတူ အေျဖမ်ိဳးေပးသည္။ "ေမာ္ေတာ္ ကားတစ္စီးကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ ဆင္ျခင္စရာတစ္ခုအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာ လုိ ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ အရွိန္ ျပင္းျပင္းေမာင္းၿပီး ႐ုတ္တ ရက္ ျပန္ေကြ႕လုိ႔ရတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားလုိ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီ အသြင္ကူးေျပာင္း မႈ ျဖစ္ စဥ္ ေပၚေပါက္ လာဖုိ႔ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေလာက္ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါတယ္" ။

သမၼတႀကီး၏ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ကုိ ၾကည့္မည္ဆုိပါက လက္ရွိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းအား မ်ားစြာအံ့အား သင့္ေစၿပီး ကမၻာ့ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား အားလုံးနီးပါးက ခ်ီးမြမ္းႀကိဳဆုိၾကသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ေသာ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္တုိ႔မွာ ယခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး သန္းေရႊ (ယခုအၿငိမ္းစား) ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ထက္ကတည္းက အပီအျပင္ ေရးဆြဲထားသည့္ ပ႐ုိဂရမ္(Programme)၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစီအစဥ္ဟု ဆုိ၍ ရႏုိင္ပါသည္။

အဆုိပါ ပ႐ုိဂရမ္ မည္မွ် အတုိင္းအတာ အထိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္၊ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္၊ မည္မွ် အတုိင္းအတာ အထိ တာရွည္ခံႏုိင္မည္ဟူသည္မွာ ဒီမုိကေရစီ လက္တြဲေဖာ္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္း စိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ႏွစ္ဦးသာမက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေန သူမ်ား အားလုံးအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေန သည္မွာ ျငင္း၍ရမည္ မဟုတ္ပါ။ Georgetown University မွ ပညာရွင္ ေဒးဗစ္စတိန္းဘဂ္က ယခုအခ်ိန္သည္ နာၾကည္း မုန္းတီးမႈမ်ား ရွိေနေသာ ျမန္မာတုိ႔ အေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ကို အားကုိး ေနမႈ မျပဳေတာ့ဘဲ မိမိအစုိးရကုိသာ အားကုိးရမည့္ အခ်ိန္သမယပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေျပာဆုိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကမူ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ယခုလုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ေျပာဆုိသည္။ "လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္ေနတဲ့အခ်ိန္လုိ႔ ထင္ပါတယ္"။

No comments:

Post a Comment