Monday, 7 December 2015

ဒီဇင္ဘာ ႏွစ္ဆယ္ရက္ေန႕မွာ ျပဳလုပ္မဲ့ ပန္းလႈိင္စီလံုေဆးရံု ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားေန႕

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားကုိ ပုဂလိက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနယ္ပယ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ျဖင့္ ပန္းလႈိင္စီလံုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆးရံုၾကီးကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ( ၂၉ ) ရက္ေန႕တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ပန္းလႈိင္ေဆးရံုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဧ။္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္ပယ္တြင္ ပထမဦးဆံုး IOS 9001-2008 ႏွင့္ IOS 14001 – 2008 လက္မွတ္ရရွိခဲ့ေသာ ေဆးရံုျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတကာ IOS အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္၍ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ပန္းလႈိင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆးရံုၾကီးကို ပန္းလႈိင္စီလံု ေဆးရံု အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ပန္းလႈိင္စီလံုေဆးရံုအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ျမင့္မားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈတို႕ျဖင့္ေပါင္းစပ္ကာ လူနာသာ အဓိက ဦးစားေပး ဟူေသာ မူ၀ါဒကုိ ခ်မွတ္ထားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ မွစတင္ၿပီး လူတန္းစားမေရြး အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာမွ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္လက္ခံထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအတြက္လည္း အျမဲ အစစ္ေဆးခံႏုိင္ခဲ့ကာ ႏွစ္စဥ္ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ JCIA လက္မွတ္ကိုရရွိရန္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ယခုေရာက္ရွိေနတဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဟာဆိုရင္ျဖင့္ ပန္းလႈိင္ စီလံုေဆးရံု ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္တာကာလျပည့္ေျမာက္သြားၿပီျဖစ္ ၍အမွတ္တရအေနျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ပန္းလႈိင္စီလံုေဆးရံုၾကီးတြင္ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ခ်စ္စရာ သားသားမီးမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ခ်ိဳျမိန္ေသာ အမွတ္တရမ်ား ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးက်န္ေနေစရန္ သတိတရတန္ဖိုးထားကာက်င္းပေပးမဲ့ ဒီဇင္ဘာ ႏွစ္ဆယ္ရက္ေန႕ မွာက်င္းပမဲ့ မိခင္ႏွင့္ ကေလး မ်ားအတြက္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အခမ္းအနား စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ကို ( ၄.၁၂.၁၅ ) ရက္ေန႕ နံနက္ ဆယ္နာရီခြဲတြင္ ပန္းလႈိင္စီလံုေဆးရံုမွာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပန္းလႈိင္ေဆးရံုၾကီးတြင္ေမြးဖြားခဲ့ေသာ မိသားစု၀င္မ်ားဧ။္ အိမ္မ်ားသို႕ဖိတ္စာမ်ားေပးပုိ႕ျခင္း ၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားသို႕စာတိုမ်ားေပးပို႕ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဖိတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ၿပီး လိပ္စာအေျပာင္းအလဲ ဖုန္းနံပါတ္အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္သျဖင့္ မသိမရွိရေလေအာင္ Billboard မ်ားအသံုးျပဳကာ ဖိတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ Billboard ၊ FM မ်ားႏွင့္ Facebook တို႕မွလည္း တစ္ဆင့္ဖိတ္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားနဲ႕ မတူေအာင္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့အျပင္ ဆိုင္ခန္းမ်ားပိုမိုထည့္သြင္းထားသလို ကေလးေတြအတြက္ ဗဟုသုတႏွင့္လူမႈဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ားစြာ၊ နာမည္ေက်ာ္အကအဖြဲ႕မွထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ရင္ခုန္ႏွစ္သက္စရာလက္ေဆာင္မ်ား၊ ကစားကြင္းမ်ား၊ အစားအေသာက္ဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းစသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာစီစဥ္ထားသလို MRTV 4 မွေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ဂိမ္းအစီအစဥ္မ်ားသာမကႏုိင္ငံေက်ာ္အႏုပညာရွင္မ်ားရဲ႕ မိသားစု၀င္မ်ားလဲပါ၀င္ၾကမွာပါ။ အဆိုပါပြဲကို Main Sponsor အျဖစ္ Abbot Nutrition မွ ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး co sponsor မ်ားအျဖစ္ Johnson and Jshnson Philips Avent ႏွင့္ Bangkok Stem cell တို႕မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။

Trend Myanmar

No comments:

Post a Comment