Tuesday, 8 September 2015

အလုပ္ခန္႔ထားမႈ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အေရးယူမည္

အလုပ္ခန္႔ထားမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း မရွိသည့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို စစ္ေဆးကာ ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစာခ်ဳပ္ကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ စာခ်ဳပ္ပုံစံကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္အတိုင္း ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထင္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။ “အလုပ္ရွင္လည္း ျပင္လို႔မရဘူး။ အလုပ္သမားလည္း ျပင္လို႔မရဘူး။ စာခ်ဳပ္ကို လုံးဝျပင္လို႔ မရဘူး။ ျပင္ရင္တရားစြဲ မယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းစာခ်ဳပ္တြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္လိုသည့္ အခ်က္မ်ားရွိပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ညႇိႏိႈင္းၿပီး အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာခ်ဳပ္ပုံစံႏွင့္ မဆန္႔က်င္ပါက ယင္းစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္တြင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးထင္ေအာင္က ဆိုသည္။ “အလုပ္ရွင္က မခ်ဳပ္ဘူးဆိုရင္ အလုပ္ရွင္ကို အေရးယူမယ္။ အလုပ္ရွင္က ခ်ဳပ္ခ်င္ေပမယ့္ အလုပ္သမားက မခ်ဳပ္ရင္လည္း အလုပ္သမားလည္း အေရးယူမယ္” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

အလုပ္ခန္႔ထားမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒအရ ခ်ဳပ္ဆိုရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅ တြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးကို အလုပ္ခန္႔ထားၿပီးပါက ရက္ေပါင္း သုံးဆယ္အတြင္း အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ရက္ေပါင္းသုံးဆယ္အတြင္း စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ထိုသူကို ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

စာခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား၊ လုပ္ခ၊ လစာ၊ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ နားရက္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္၊ ခြင့္၊ အခ်ိန္ပို၊ အစမ္းခန္႔ကာလ၊ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အစားအေသာက္ အစီအစဥ္၊ ေနရာထိုင္ခင္း၊ ေဆးဝါးကုသျခင္း၊ အလုပ္ခြင့္သို႔ ႀကဳိ/ပို႔ ယာဥ္စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္း၊ အလုပ္သမား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ ေစလႊတ္သည့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ပါက ယင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အလုပ္သမားက သေဘာတူညီသည့္ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္၊ အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ရပ္စဲျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းအတိုင္း တာဝန္ရွိမႈမ်ား၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ဖ်က္သိမ္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း နည္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ဤဥပေဒသည္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး သုံးလျပည့္ေျမာက္ သည့္ ေန႔မွ စတင္၍ အာဏာတည္ေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice Weekly 

No comments:

Post a Comment