Tuesday, 8 September 2015

လုပ္ငန္းခြင္အသြားအျပန္ ဖယ္ရီခကို အလုပ္ရွင္က အကုန္အက်ခံေပးသင့္ ဟု အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးေျပာၾကား

အနည္း ဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒပါ အခေၾကး ေငြအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ေငြေၾကး အက်ိဳးခံစားခြင့္၌ ခရီးစရိတ္ကိုလုပ္ သားအေနျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မပါ ဝင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္အသြား အျပန္ဖယ္ရီခကို အလုပ္ရွင္အေန ျဖင့္ အကုန္အက်ခံေပးသင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီးဦးထင္ေအာင္ကေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ရ ရက္တြင္လွိုင္ သာယာၿမိဳ႕နယ္စက္မႈဇုန္ (၁) ရွိ က ေနာင္ခန္းမ၌ျပဳလုပ္သည့္ လွိုင္သာ ယာစက္မႈဇုန္ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား ႏွင့္ စက္မႈဇုန္လုပ္သားအိမ္ရာစီမံ ကိန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္နိုင္ေရးႏွင့္ အေျခခံလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ မွဖယ္ရီ ေၾကးမ်ား မျဖတ္ေတာက္ရန္ အစရွိ သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး အဆိုပါေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီးက ထိုသို႔ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''အလုပ္ရွင္မ်ားအေနနဲ႔ကသူ တို႔ရဲ့ အလုပ္သမားေတြလုပ္ငန္းခြင္ ကို ေနအိမ္ေတြကေနလာဖို႔အတြက္ အလုပ္ရွင္က တာဝန္ယူဖို႔ေတာ့ လို အပ္ပါတယ္။ အသြားအျပန္ကိစၥေတြ ကိုတာဝန္ယူေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လဲ တာဝန္မယူဘူးလို႔ၾကား တယ္။ တခ်ိဳ႕လဲ တာဝန္ယူၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးတယ္လို႔လဲၾကားတယ္။အခုကေတာ့ အေျခအေန နည္းနည္းရႈပ္ ေထြးေနတဲ့အတြက္ေလာေလာဆယ္ မွာေတာ့ ေျပ လည္ေအာင္အျပတ္မ ေဆြးေႏြးနိုင္ေသးပါဘူး။ ဆက္ၿပီး ေတာ့ လဲ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း လတ္တေလာေဆြး ေႏြးရာတြင္ တခ်ိဳ႕နိုင္ငံျခားသားစက္ ႐ုံအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ ဖယ္ရီစီ စဥ္ေပးထားျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိ သည့္အျပင္ စီစဥ္ေပးသည့္စက္႐ုံ ႏွင့္ မစီစဥ္ေပးသည့္ စက္႐ုံမ်ားကဲ့ သို႔ ႏွစ္ပိုင္းရွိေနၿပီး မစီစဥ္ေပးသူမ်ား ကို အတင္းခိုင္းေစ၍ မရရွိေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္ကဆက္ လက္ဆိုသည္။

''တကယ္တမ္းေျပာမယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ ဖယ္ရီခတို႔ကေတာ့ အလုပ္ရွင္ က အကုန္က်ခံေပးသင့္တဲ့ ဟာေတြ ေပါ့။ ျဖတ္ေတာက္ရန္ေတာ့ မသင့္ ဘူးေပါ့။ ဥပေဒမွာေတာ့ မပါေပ မယ့္လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တဲ့ဟာေပါ့။အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္ ဖယ္ရီကိစၥ ကအလုပ္ရွင္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အလုပ္ရွင္က ဘယ္လိုစီစဥ္မလဲ အလုပ္သမားေတြဆီက ဖယ္ရီခကို ျဖတ္မလား၊ အဲဒါကေတာ့ အလုပ္ ရွင္ေတြနဲ႔ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ညႇိႏွိုင္း ဖို႔လိုတာေပါ့။ ျဖစ္သင့္တာကေတာ့ အလုပ္ရွင္က ကုန္က်ခံေပး နိုင္ရန္ ေတာ့ပိုေကာင္းတာေပါ့''ဟု ဒုတိယ ဝန္ႀကီးကျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ယင္းေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္ မ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားနားလည္မွသာ အဆင္ေျပ မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲအတင္း ခိုင္းေစပါကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေန ျဖင့္လည္း ေက်နပ္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေျပလည္ေအာင္ေဆြး ေႏြးညႇိႏွိုင္း ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္လည္းစက္႐ုံအလုပ္႐ုံ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယခုသတ္မွတ္ လိုက္သည့္အေျခခံလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ မွ ခရီးစရိတ္ဖယ္ရီခႏႈန္း ထားမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕စက္႐ုံမ်ားတြင္ ဖယ္ရီမစီစဥ္ေပး ေတာ့ေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္အသံမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိေနေၾကာင္းလည္း အလုပ္သမားအသိုင္းအဝိုင္းမွသိရသည္။

ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္ရွိ ဖိနပ္ စက္႐ုံလုပ္သားတစ္ဦးက ''လစာ ထုတ္ရင္ေတာ့ ဘယ္လိုလာမလဲမ သိဘူး၊ အခုေတာ့ဖယ္ရီခေတြကိုျဖတ္မယ္ဆို တာေတာ့ ေၾကညာထားတယ္။ ဖယ္ရီမေပးျပန္ရင္လဲ OT ဆင္းရတဲ့ ေန႔ေတြ က်ရင္ အဆင္မေျပဘူး။ ကၽြန္မ တို႔စက္႐ုံဆိုအရင္က ည ၉ နာရီ ၁၀ နာရီေလာက္မွျပန္လႊတ္တာေတြရွိတယ္။ အခုလဲ ည ၉ နာရ ီ၁၀ နာရီ ေက်ာ္မွျပန္လႊတ္တဲ့အခါမ်ိဳးေတြရွိ ေနတယ္။ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ လွိုင္သာယာ ထဲမွာေနတဲ့လူေတာင္ ျပန္ဖို႔အဆင္ မေျပဘူး။ ထန္းတပင္ဘက္အထိျပန္ ရတဲ့လူေတြရွိတယ္၊ ဒါေတြဆိုပိုၿပီး အဆင္မေျပဘူး။ အမ်ားစုကမိန္း ကေလးေတြမို႔ ဖယ္ရီမရွိဘဲကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ကိုယ္ကအလုပ္ျပန္ရင္အႏၲ ရာယ္အရမ္းမ်ားတယ္''ဟု ေျပာသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ ၌ အခေၾကးေငြအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္တြင္ အလုပ္ရွင္၏ နာရီပိုင္းအ လုပ္၊ ေန႔စဥ္အလုပ္၊ အပတ္စဥ္အလုပ္၊ လစဥ္အလုပ္သို႔မဟုတ္အျခား အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္တစ္ခုခုကို အလုပ္သမားက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပး ရသျဖင့္ ရသင့္သည့္အခေၾကးေငြႏွင့္ လုပ္ခလစာတို႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစကားရပ္တြင္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ ခ၊ အလုပ္ေကာင္းမြန္သျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္မွ အပိုေပးသည့္ဆုေၾကး ေငြမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေငြ အျဖစ္သတ္မွတ္နိုင္ေသာအျခားေငြ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားလည္းပါ ဝင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ZCH
‎Democracytoday‬

No comments:

Post a Comment