Wednesday, 5 August 2015

သဘာဝေဘးႀကီးမ်ား ဆက္လက္ သတိျပဳစရာ

ေနာက္ပိုင္း၌ ကုိမန္(Komen) မုန္တိုင္းႀကီးျဖစ္လာမည့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွ မုန္တိုင္းငယ္ေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ မတိုင္ခင္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ ပိုင္း၌ မိုးႀကီးကာ စစ္ကုိင္းတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ား ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိရက္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းစာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႕၌ ေကာလင္းေရေဘးသင့္ကာ ေသာက္ သံုးေရ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေၾကာင္း ပါလာသည္။ ျမစ္ေရတုိးလာမႈေၾကာင့္ ဟသာၤတႏွင့္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း တုိ႔တြင္ တာတမံမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပလာသည္။ မႏ ၱေလး တိုင္းအတြင္း ကားလမ္းမ်ား ေရေက်ာ္သျဖင့္ သြားလာေရးအတြက္ အခက္အခဲရွိလာရာ တာဝန္ရွိသူတုိ႔က ကူညီေျဖရွင္းေပး ရေၾကာင္းမ်ားလည္း ေရးသားလာသည္။ မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းကာ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ၿပီး အိမ္မ်ား ၿပိဳက်လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ သတင္းစာမ်က္ႏွာေပၚသာမက လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာပါ တစ္ျပည္လံုး၏ ေရႀကီးေရလွ်ံ အႏၱရာယ္ကုိ လက္လွမ္းမီရာ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ တင္လာၾကသျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား သိရွိ လာကာ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီမႈမ်ား ေပးလာၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ ကူညီၾကရန္မွာလည္း လမ္းမ်ားေရလွ်ံ၊  တံတားမ်ား က်ိဳးပ်က္ကုန္သျဖင့္ သြားလာေရးခက္ခဲကာ ကူညီမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုုဒုကၡေရာက္ၾကရေတာ့သည္။

ကိုမန္မုန္တိုင္းႀကီးအျဖစ္ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္ မိုးေလဝသထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကုန္းတြင္းဝင္ခါနီး တိုက္ခတ္သြားသည့္အရွိန္ေၾကာင့္ မိုးမွာ ပိုမုိသည္းထန္ခဲ့ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း ၁၂ ခုတြင္ေရႀကီးေရလွ်ံမွဳ မ်ားျဖစ္ရာ ရခို္င္ျပည္နယ္အထက္ပိုင္း၌ ေရႀကီးသည့္ဒဏ္ကို ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ခံစားၾကရ ေတာ့သည္။

ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လူေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္အထိ ေသဆံုးသူ ၄၆ ဦး ရွိသည္။ လူေပါင္း ၂ သိန္းေက်ာ္ ေရေဘးဒဏ္ခံၾကရသည္။ ယခုထိ ကူညီကယ္ ဆယ္ေရးအတြက္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ အလွဴေငြမ်ား လွည့္လည္ေကာက္ခံပိုိ႔ေဆာင္ေနခ်ိန္၌ အထက္မွေရမ်ား ေရာက္လာကာ ဧရာဝတီျမစ္ေရ တက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ေရလွ်ံသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာမ်ား၏ ပံုမ်ား သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေတြ႔ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုပင္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံသျဖင့္ လူမ်ားကို ေရလြတ္ရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေနရၿပီျဖစ္ သည္။ မၾကာမီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတစ္ခုလံုး ေရႀကီးသည့္ သတင္းမ်ား ျမင္လာ ၾကားလာရေတာ့မည္မွာေသခ်ာ လွေတာ့၏။

သဘာဝသယံဇာတမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ေတာႀကီးမ်ားကို စည္းမရွိ ကမ္းမရွိ ခုတ္ခ်င္တုိင္းခုတ္ယူ သံုးစြဲေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိ္န္းသိမ္းမႈအပိုင္း ပ်က္ ယြင္းလာ ခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို စိုးရိမ္သူအခ်ဳိ႕၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားအခ်ဳိ႕ ကသာ အေရးတယူ စည္း႐ုံးေဟာေျပာ ကုစားလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ တာဝန္ရွိခဲ့သူတို႔ကား လွည့္၍ မွ်ပင္ မၾကည့္ေခ်။

သစ္ေတာပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာဖူးသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ အဖိုးတန္ သယံဇာတမ်ားကို ျပည္ပသို႔ ထုတ္ယူသြားၾကေသာ္လည္း သစ္ခုတ္ယူမႈအပိုင္းကိုမူ  အထူးသတိ ထားလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆို၏။

ကၽြန္းတစ္ပင္ခုတ္ဖို႔ ထုိကၽြန္းပင္၏သက္တမ္း မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်ရွိရမည္၊ ကၽြန္းပ်ိဳးပင္ သံုးပင္ ေအာင္မွသာ ထိုအပင္ကို ခုတ္ရမည္ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ကာ သစ္ေတာမ်ားလည္း မပ်က္ယြင္း၊ သူတုိ႔လုိေသာ သစ္ကိုလည္း ခုတ္ယူသယ္ေဆာင္သြားၾကသည္ ဟူ၏။

ကုပ္္ေသြးစုတ္သြားေသာ္လည္း အားျပတ္ ေသမက်န္ရေအာင္ ပါးပါးကေလး လုပ္သြားသည္ ပင္။ ခ်ီးက်ဴးရန္ ေကာင္းလွသည္ဟု မဆိုလိုေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ့္ေသြးကုိယ့္သား ကိုယ့္ႏိုင္ငံသား မ်ားက ခုတ္ခ်လိုက္ၾကသည္ကား ေတာင္ကတံုးမ်ားသာ ျဖစ္က်န္ရစ္သည္မို႔ တုိင္းျပည္မ်က္ႏွာကိုပင္ မေထာက္ညႇာေလာက္ေအာင္ ရက္စက္လွခ်ည္ရဲ႕ဟု ကဲ့ရဲ႕လုိမိေတာ့သည္။

ခုျဖင့္ သဘာဝတရားႀကီးက ဒဏ္ခတ္လာရာ အျပစ္မဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ားသာ ခံစားၾကရၿပီး ေသသူေသ ေပ်ာက္သူေပ်ာက္ ဘဝပ်က္သူပ်က္ၿပီး တစ္တုိင္းျပည္လံုး ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနၾကရ ေလသည္။

သဘာဝတရား ပ်က္ျပားသည္အထိ ဓမၼတရား ပ်က္ျပားခဲ့ၾကသူမ်ား အထူးသတိထား ဆင္ျခင္စရာျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ ျပဳမိမွားခဲ့ေသာ အျပစ္ကုိ ေက်ပါေစေၾကာင္း ေကာင္းမႈကုသို္လ္မ်ားျဖင့္ ကုစားသင့္လွသည္ ဟုသာ ဆိုခ်င္မိေတာ့သည္။

မဇၩိမ

No comments:

Post a Comment