Monday, 4 May 2015

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားသည့္ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္း(၄-၅-၂၀၁၅)

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-
ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ အသိေပးေျပာၾကား ေနက်ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ဧၿပီလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေျပာၾကားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယျဖစ္တဲ့ သႀကၤန္ တြင္းမွာ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး သႀကၤန္ပြဲေတာ္ ႏႊဲေပ်ာ္ျခင္း၊ မိသားစု အပန္းေျဖခရီး ထြက္ျခင္းနဲ႔ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔နဲ႔ အတူ အားလပ္ရက္မ်ားကို စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္း ခဲ့ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ သႀကၤန္တြင္းကာလအတြင္းမွာ အနားမယူဘဲ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား လုံျခံဳေဘးကင္းစြာ ေပ်ာ္ ရႊင္ႏိုင္ဖို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ လုံျခံဳေရး၊ က်န္းမာ ေရး၊ မီးသတ္နဲ႔ ၾကက္ေျခနီဝန္ထမ္းမ်ား ကိုလည္း ခ်ီး က်ဴးဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္ကူးအားလပ္ရက္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ စိတ္ၾကည္ႏူးခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ႏွစ္ သစ္အတြက္ ခြန္အားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ျဖတ္ သန္းႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္းနဲ႔ ယခုလအတြက္ ေရ ဒီယိုမိန္႔ခြန္းကို အစျပဳေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈမ်ားအေနနဲ႔ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေရးရာကိုယ္စားလွယ္ မ်ားပါဝင္တဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးလို႔ ရက္ပိုင္း အတြင္းမွာပဲ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္ (၆) ဦး ေတြ႕ဆုံပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္ အစဥ္တစိုက္ေ ေျပာၾကားခဲ့သလိုပဲ တိုင္း ျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေအာင္ျမင္ ေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကို ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ ျပဳလုပ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈေတြမွာ အဓိကေခါင္းေဆာင္ မ်ား အၾကား က်ယ္ျပန္႔တဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကို မရွာေဖြႏိုင္ခဲ့တာကို သင္ခန္းစာ အေနနဲ႔ ယူၿပီးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား နားလည္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာ ထားနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ား ကြဲျပားႏိုင္သည့္တိုင္ တိုင္း ျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဓိကအလွည့္အေျပာင္း လို႔ ဆိုရမယ့္ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပမာေတြ အရ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် ႏိုင္ငံ ေရး ေရခ်ိန္ေတြ ျမင့္တက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရးအင္အား စုမ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျမင့္မား လာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလို ျမင့္မားလာတဲ့အေျခအေန ေတြကို လက္ေတြ႕က်တဲ့အေျခအေနေတြအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ၾကားကာလ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိေရးဟာ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ အထက္မွာ ကြၽန္ေတာ္ေျပာၾကားခဲ့သလို ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားအၾကား ၂ဝ၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီၾကားကာလ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ ျပည္သူ မ်ားအေနနဲ႔ လည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဓိက အလွည့္ အေျပာင္းလို႔ဆိုရမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ စြာ က်င္းပ ႏိုင္ျခင္း ဆိုတဲ့အဆင့္ကို မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈနဲ႔ အနာဂတ္ ကို ေမွ်ာ္ေတြးႏိုင္မႈမ်ားနဲ႔အတူ၊ အတူတကြ တက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိကက်တဲ့ တက္လွမ္းမႈျဖစ္တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈရပ္စဲ ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ NCCT တို႔ သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီးေတာ့ သေဘာ တူညီခ်က္မူၾကမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို NCCT အေနနဲ႔ တိုင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ညီလာခံမွာတင္ျပၿပီး အဆုံး အျဖတ္ခံယူဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ ေနၿပီး တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရဲ႕ ညီလာခံကေန ေပၚထြက္လာမယ့္ရလဒ္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိဘျပည္သူ မ်ားထံ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားရဲ႕ သေဘာသဘာဝဟာ သိမ္ေမြ႕နက္နဲၿပီး ခရီးရွည္ႀကီးတစ္ခုကို ခ်ီတက္ရတာနဲ႔ တူတဲ့အတြက္ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ သက္တမ္းကာလအတြင္း မွာ အၿပီးသတ္ရရွိဖို႔ မလြယ္ကူဘူးဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ သက္ေသသာဓက မ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးအတြက္ ႀကိဳး ပမ္းေနရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဘယ္အစိုးရပဲတက္ လာသည္ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို အစကေန ျပန္လည္စတင္စရာမလိုဘဲ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ မရွိ ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈေတြ စတင္ ေနၿပီဆိုတဲ့အဆင့္ကို အေျခခံအုတ္ျမစ္အေနနဲ႔ တည္ ေဆာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္နက္ ကိုင္ ပဋိပကၡေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းရမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အင္အားစုအားလုံးကလည္း လက္ခံထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာလ်င္ႏိုင္သမွ် ေဆာလ်င္စြာ စတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ထားႀကိဳးပမ္းေနတာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပး တင္ျပလိုပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရတာဝန္ယူခ်ိန္ကစတင္ၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးနဲ႔ ေဝးလံေခါင္းပါးတဲ့ ေဒသမ်ားက မိဘျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ားမွာ တစ္စုံတစ္ရာ တိုးတက္မႈရရွိေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ ငန္းစဥ္အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္႐ုံ သာမက ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ေဒသမ်ားကိုလည္း ကိုယ္ တိုင္ကိုယ္က်သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈၿပီး လိုအပ္တဲ့ ၫႊန္ၾကားမႈေတြ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဧၿပီလအတြင္း မွာ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ အထက္ ပိုင္းက ဟုမၼလင္း၊ ခႏၲီးေဒသတစ္ဝိုက္ကို သြားေရာက္ၿပီး မိဘျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ားနဲ႔ လူေနမႈအေျခ အေနမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ေဒသအေျခအေနမ်ား၊ ရာသီဥတုအေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားဟာ ထိုေဒသမ်ားကို သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း နည္းပါးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခုလို တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ ေဒသမ်ားက ျပည္သူမ်ား ထံ ပထမဆုံးသြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိျခင္းကို မ်ားစြာ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္မိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားလိုပါ တယ္။ 

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို ဧၿပီလမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အခု ေမလမွာ စတင္ အသက္ဝင္ လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ အတိုင္း အစိုးရဟာ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္ရပါတယ္။ ဒီလို ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သုံးသပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လာမယ့္ႏွစ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ကို အတည္ျပဳရပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္စနစ္မ်ား ပိုမိုအသက္ဝင္လာၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို အားေကာင္း လာေစၿပီး ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးေဆာင္ၾကဥ္း ရာမွာ အင္အားတစ္ခုျဖစ္ေစပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ သုံးသပ္၊ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း အတည္ျပဳၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို ျပည္သူ လူထုထံ မီဒီယာမ်ားကေနတစ္ဆင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုလို အျပန္အလွန္ ထိန္း ေက်ာင္းမႈ၊ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား ဟာ ႏွစ္စဥ္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲရာမွာ ျပည္သူ လူထုမ်ားရဲ႕ လိုလားခ်က္နဲ႔ ဆႏၵမ်ားကို ထင္ဟပ္တဲ့ ရသုံး မွန္းေျခေငြစာရင္းျဖစ္ေစဖို႔ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳေစၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ ရြက္လာႏိုင္ေစမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြထံ ကေနရရွိတဲ့ အခြန္ဘ႑ာကို ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ အညီျဖစ္ေစဖို႔ê ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ပင္ လွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး ျဖစ္စဥ္ကို ပိုမိုအားေကာင္းသက္ဝင္လာေစမွာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုလိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဧၿပီလအတြင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဘန္ေဒါင္းညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး ဒီညီလာခံဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ သံခင္း တမန္ခင္း အခမ္းအနားတစ္ခုထက္ပိုၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္က ဘန္ေဒါင္းၿမိဳ႕ မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အာရွ-အာဖရိက ကြန္ဖရင့္မွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ သီရိ လကၤာ၊ အိမ္ရွင္အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔နဲ႔အတူ ကမၻာ့ ဘက္ မလိုက္မူဝါဒကို ဦးေဆာင္ခ်မွတ္တဲ့ ငါးႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစဥ္အခါက ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုဟာ ဘန္ေဒါင္းညီလာခံႀကီးျဖစ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေရးတို႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့ ေနရာမွာပါဝင္ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢအေထြ ေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ဟာလည္း ညီလာခံမွာ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ တစ္ခ်ိန္ကအခန္းက႑နဲ႔ အဆင့္အတန္းကို ၫႊန္းဆိုေနတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီကေန႔အခ်ိန္မွာလည္း ႏိုင္ငံတကာမွာ တစ္ခ်ိန္ကလို ဝင့္ထည္မႈမ်ိဳးျပန္လည္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔လည္း ကြၽန္ေတာ့္အေန နဲ႔ ယုံၾကည္မိပါတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဘန္ေဒါင္းညီလာခံမွာ ညီလာခံ ရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ စည္းလုံးညီၫြတ္၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုတဲ့ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ားကို ေရွး႐ႈၿပီး အာရွနဲ႔ အာဖရိကႏိုင္ငံ မ်ားအၾကား၊ ျပည္သူမ်ားအၾကားမွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္မႈေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔လည္း အာရွ တိုက္ကိုယ္စား တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဟာ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအားလုံးနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ႏိုင္ ေအာင္ အထူးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိေနၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ ဖို႔နဲ႔ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုလသမဂၢရဲ႕ မူမ်ားနဲ႔အညီ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္ၿပီး အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ တာဝန္ယူမႈေတြနဲ႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မေလးရွား ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ (၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးနဲ႔ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မႈဖိုရမ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဟာ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းအတြက္ အေရးႀကီး တဲ့ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေပါင္းစည္းညီၫြတ္တဲ့ အာဆီ ယံ၊ ျပည္သူ ဗဟိုျပဳအာဆီယံ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြ ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူကို ေရွး႐ႈ ဗဟိုျပဳတဲ့ အာဆီယံကိုေဖာ္ေဆာင္ရာမွာေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္းစီနဲ႔ အဖြဲ႕ အစည္းေတြအားလုံးရဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ ျမႇင့္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရျခင္းဟာ အာဆီယံေဒသရဲ႕ ေပါင္းစည္းမႈ ျမင့္တက္လာတာနဲ႔ အမွ် ကူးလူးဆက္ဆံမႈေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး လူ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္း၊ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ကမၻာ့အျမင္ရွိမႈ၊ စြန္႔ဦး တီထြင္မႈဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ အေရးပါလာမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္ မိမိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကဖို႔ သတိေပးလိုတဲ့အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ဖိတ္ ၾကားခ်က္အရ ဧၿပီလအတြင္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေစလႊတ္တက္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႕ဟာ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႕က ေန ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လာ တဲ့ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး နဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားမွာ တိုးတက္ျဖစ္ ထြန္းမႈမ်ားရွိေနတာကို အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကပါ တယ္။ ယခင္က အၿမဲတေစ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဆိုမူၾကမ္းကို ဆက္ လက္ တင္သြင္းဖို႔ မသင့္ေတာ္ေတာ့ေၾကာင္းနဲ႔ အဲဒီလို မတင္သြင္းဖို႔ ဆုံးျဖတ္ျခင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ထင္ရွား တဲ့၊ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အားေပးေထာက္ခံမႈကို ျပသရာေရာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေဝး တက္ ေရာက္လာတဲ့ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံအမ်ားစုက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မိတ္ ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အားေပးမႈကိုႀကိဳဆိုၿပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ လက္ေတြ႕က်တဲ့အားေပးမႈဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ ရပ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး က႑အစုံကို တိုးတက္မႈရဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ အားလုံးအတြက္ အင္အားျဖစ္ေစပါတယ္။ 

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ နီေပါႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဝမ္းနည္းတုန္လႈပ္ဖြယ္ ငလ်င္ဒဏ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဟာ ကမၻာ့လူသားထုတစ္ရပ္လုံးကို ပိုမို ၿခိမ္း ေျခာက္လာေနၿပီး ေနရာေဒသမေရြးမွာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ တယ္ဆိုတာကို သတိျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း နာဂစ္မုန္တိုင္းလို သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆိုးႀကီးကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ထိတ္လန္႔စရာ အေတြ႕အၾကံဳဟာ ယခုအခ်ိန္ထိ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ ျပန္လည္ ကုစားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုးထဲက အေကာင္းလို႔ဆိုရမယ့္အခ်က္ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ ေဘး အႏၲရာယ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါမွာ ကမၻာ့လူသား ထုရဲ႕ လူသားအခ်င္းခ်င္း တန္ဖိုးထားမႈ၊ စာနာေထာက္ ထားမႈနဲ႔ ေသြးခ်င္းနီးမႈေတြကို ျမင္ေတြ႕ရျခင္းပဲျဖစ္ပါ တယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၄မွ အခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာက နီေပါႏိုင္ငံကို လူသား ခ်င္းစာနာတဲ့ အကူအညီေတြ တဖြဲဖြဲသြားေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သလို ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ သူမ်ားကိုယ္စား နီေပါႏိုင္ငံကို လိုအပ္တဲ့ အကူအညီ ေတြ တတ္စြမ္းသေလာက္ ေပးပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး စတင္ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကတည္းက ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွာ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ၊ ေလးစားမႈနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာ ပိုမို တိုးတက္လာခဲ့တယ္ဆိုတာ လက္ရွိအေျခအေနမ်ား က သက္ေသထူလ်က္ရွိပါတယ္။ အခုလို အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈကို ဦးေဆာင္ခြင့္ရရွိျခင္းကိုလည္း အထူးဂုဏ္ ယူမိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရရွိတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈသက္သက္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္ရဲ႕အမ်ဳိးသား အင္အားစုျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ အရပ္ဘက္လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထု တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ တာဝန္ ေက်မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ အစဥ္ခံယူ ထားပါတယ္။ ဒီလို အင္အားစု စည္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမို ကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ မယ္လို႔ ယုံၾကည္မိပါတယ္။ 

အထူးျပဳေျပာၾကားလိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ အဓိကက်တဲ့အလွည့္ အေျပာင္းႀကီးျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ေရးအင္အားစုအားလုံးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ဒီေရြး ေကာက္ပြဲႀကီးေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့အေျခခံေတြ ကို မိမိတို႔ရဲ႕အခန္းက႑အလိုက္ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံသား အားလုံး လက္တြဲတည္ ေဆာက္အပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးျဖစ္ဖို႔ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ၾကပါဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ လည္း ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေအာင္ျမင္ရမယ္လို႔ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားတာနဲ႔အညီ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကတိျပဳအပ္ပါတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ေအာင္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတဲ့ အေၾကာင္းေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။
မိဘျပည္သူမ်ား ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစ။

MOI Webportal Myanmar 

No comments:

Post a Comment