Thursday, 24 July 2014

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ေရႊသံလြင္ (Sky Net) ကုမၸဏီတုိ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား တိက်ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတာင္းဆို

ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ ေဆြးေႏြးစဥ္
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ျပည္သူမ်ားသိရွိရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရသင့္သည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို တိက်ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပး ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က “ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အသံ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ထားမႈနဲ႔ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္နဲ႔ ျပည္သူမ်ားသိရွိဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ပါ တယ္။၂၈-၇-၂ဝ၁ဝ မွာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခင္တာဝန္ယူသူ၊ ယခု တာဝန္ယူသူ မတူေတာ့ပါဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ေခတ္စနစ္အရ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က ရသင့္တဲ့ ဘ႑ာေငြေတြကုိလည္း တိတိက်က်ရႏုိင္ဖုိ႔ တိက်စြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပဖုိ႔လုိ အပ္ပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ေတြကို ခြဲေဝသုံးစြဲရာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ ဝယ္ယူတဲ့ပစၥည္းေတြ၊ တိက် မွန္ကန္စြာ သုံးစြဲထားမႈ ရွိ၊ မရွိကို သံသယရွိမႈမရွိေစရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပေစလုိ ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ ဒုတိယေျခာက္လပတ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အရအသံုးစာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ ေတြ႔ရွိသည့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ စာရင္းစစ္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚအေျခခံၿပီး ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ဗဟုိအဖြဲ႔အစည္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ မွာ ၂၄၈ ႀကိမ္ ၂ဝ၁၃- ၂ဝ၁၄ မွာ ၂၈၉ ႀကိမ္ စုစုေပါင္း အႀကိမ္ ၅ဝဝ ေက်ာ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မညီၫြတ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ဳိးကုိ ဌာနေပါင္း ၃၉ ခုရွိသည့္အနက္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွလြဲၿပီး က်န္သည့္ဝန္ႀကီးဌာန ၃၈ ခုက ခ်ဳိးေဖာက္ထားတာကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေရႊသံလြင္မီဒီယာ (Sky Net) ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ပါ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝမႈအရ စတင္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္အထိ Sky Net သို႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည္။

သံုးႏွစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔အခြန္အခ စတင္ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး အခြန္အခ စတင္ေပးသြင္းရသည့္ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အက်ဳိးအျမတ္ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းသာရၿပီးSky Net မွ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္း အက်ဳိးအျမတ္ရမည္ဟု ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းသာ အက်ဳိးအျမတ္ေပးမည့္ ငါးႏွစ္ကုန္လြန္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယငါးႏွစ္ ဆက္တိုက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အက်ဳိးအျမတ္ေပးသြင္းၿပီးSky Net မွ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရယူရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေလးရာခုိင္ႏႈန္း ငါးႏွစ္ႏွင့္ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းငါးႏွစ္ စုစုေပါင္း ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ လြန္ၿပီးေနာက္ တတိယငါးႏွစ္၌လည္း ႏိုင္ငံ ေတာ္မွ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရမည္ျဖစ္ၿပီးSky Net မွ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ စတုတၳငါးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရၿပီးSky Net မွ ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတုတၳငါးႏွစ္အၿပီး ပဥၥမငါးႏွစ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂ဝ ႏွင့္ Sky Netမွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈ဝ ခြဲေဝမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဥၥမငါးႏွစ္အၿပီး ဆ႒မေျမာက္ငါးႏွစ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္Sky Net မွ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္သာ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

အက်ဳိးအျမတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သမၼတသက္တမ္း ေျခာက္ဆက္ေျမာက္ေရာက္ရွိမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေရာက္သည္အထိSky Net မွ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရယူသြားမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ႐ုုပ္သံမီဒီယာမ်ား၏ ဝင္ေငြမွာ လစဥ္ေၾကး၊ စက္ဖိုးမပါ ေၾကာ္ျငာခတစ္မ်ဳိး တည္းမွပင္ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ မွ ၆ဝဝ ဝန္းက်င္အထိ ရရွိေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေၾကာ္ျငာခမွာ တစ္မိနစ္လွ်င္ အနည္းဆံုးက်ပ္ ငါးသိန္းမွ ၁၁ သိန္းအထိ ရရွိေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီသည္ ယခင္ႏွစ္ကထုတ္ျပန္သည့္ ထိပ္တန္းအခြန္ ထမ္း ၅ဝဝ စာရင္း၌ပင္ ပါဝင္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group 

No comments:

Post a Comment