Tuesday, 22 January 2013

အိမ္ေထာင္ရွင္ အမို်းသား၏ ၀င္ေငြကို အိမ္ရွင္မ၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို့ တိုက္ရိုက္ လဲႊေျပာင္းနိုင္သည့္ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္ေၾကာင့္ တရုတ္အမို်းသားမ်ား စိတ္ညစ္

အိမ္ေထာင္ရွင္ အမို်းသား၏ ၀င္ေငြကို အိမ္ရွင္မ၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို့ တိုက္ရိုက္ လဲႊေျပာင္းနိုင္သည့္ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္ေၾကာင့္ တရုတ္အမို်းသားမ်ား စိတ္ညစ္
Tuesday, January 22, 2013

တရုတ္နိုင္ငံရိွ ဘဏ္တစ္ခုသည္အိမ္ေထာင္သည္ အမို်းသားမ်ား၏ ၀င္ေငြကို ၎တို့၏ အိမ္ရွင္မ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို့ အလိုအေလ်ာက္ လဲႊေျပာင္းေပးနိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ကို စတင္လိုက္ေသာေၾကာင့္ တရုတ္အိမ္ေထာင္သည္ အမို်းသားအမ်ားစုက လြန္စြာစိတ္ပ်က္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တို့က အဆိုပါစနစ္အား တရုတ္နိုင္ငံသမိုင္းတြင္ အမို်းသားမ်ားကို နိွပ္ကြပ္ေသာ အဆိုးရြားဆံုး ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုက္သည္။ တရုတ္နိုင္ငံ၏ အေရးပါဆံုး ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ တရုတ္ကုန္သည္ၾကီးမ်ား ဘဏ္(CMB)၏ အင္တာနက္ စာမ်က္နွာေပၚ၌ အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ''ေငြေၾကးအရင္းအနီွး တိုးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈ''ဟု ေၾကညာထားျပီး အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ေငြစုမိေစရန္ အခိ်န္နွင့္စြမ္းအင္ကို အထိေရာက္ဆံုး သံုးစဲြနိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈသည္ အမို်းသား၏ ဘဏ္အေကာင့္ေငြသည္ ယြမ္တစ္ေထာင္ထက္ ေက်ာ္ပါက ပိုေငြကိုအိမ္ရွင္မ၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို့ အလိုအေလ်ာက္ လဲႊေျပာင္းေပးသြားမည္ ဟုသိရသည္။

SMG

တရုတ္နိုင္ငံရိွ ဘဏ္တစ္ခုသည္အိမ္ေထာင္သည္ အမို်းသားမ်ား၏ ၀င္ေငြကို ၎တို့၏ အိမ္ရွင္မဘဏ္အေကာင့္ထဲသို့ အလိုအေလ်ာက္ လဲႊေျပာင္းေပးနိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ကို စတင္လိုက္ေသာေၾကာင့္ တရုတ္အိမ္ေထာင္သည္ အမို်းသားအမ်ားစုက လြန္စြာစိတ္ ပ်က္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ၎တို့က အဆိုပါစနစ္အားတရုတ္နိုင္ငံသမိုင္းတြင္ အမို်းသားမ်ားကို နိွပ္ကြပ္ေသာ အဆိုးရြားဆံုး ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုက္သည္။ တရုတ္နိုင္ငံ၏ အေရးပါ ဆံုး ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ တရုတ္ကုန္သည္ၾကီးမ်ား ဘဏ္(CMB)၏ အင္တာနက္ စာမ်က္နွာေပၚ၌ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈနွင့္ပတ္သက္ျပီး ''ေငြေၾကးအရင္းအနီွး တိုးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈ''ဟု ေၾကညာထားျပီး အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ေငြစုမိေစရန္ အခိ်န္နွင့္စြမ္းအင္ကို အထိေရာက္ဆံုးသံုးစဲြနိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈသည္ အမို်းသား၏ဘဏ္အေကာင့္ေငြသည္ ယြမ္ တစ္ေထာင္ထက္ ေက်ာ္ပါက ပိုေငြကိုအိမ္ရွင္မ၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို့ အလိုအေလ်ာက္လဲႊေျပာင္းေပး သြားမည္ဟုသိရသည္။

SMG

No comments:

Post a Comment