Wednesday, 31 October 2012

ေမွာင္ခုိကုန္သြယ္မႈ ပေပ်ာက္ေစရန္ ေရြ႕လ်ားစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကုန္သြယ္မႈျပဳရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈအား တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည့္ ေရြ႕လ်ားစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕ ဖဲြ႕စည္းရျခင္းမွာ စားသုံးသူကုိ အကာအကြယ္ေပးေရး၊ တရား၀င္ကုန္ သြယ္မႈ ျမင့္မား တုိး တက္ေစေရး၊ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္သြားရန္ႏွင့္ တရား၀င္ကုန္ သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းေ ပၚ ေရာက္ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟုဆိုသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က မႏၲေလးပဲြစားကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္းႀကီး (မန္းကုန္စည္ဒိုင္)တြင္ ေရြ႕လ်ားစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕(Mobile Team)၏ ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္မ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား၏ အနီးတစ္၀ိုက္ ၅ မိုင္ႏွင့္ ၁၀ မိုင္အတြင္းရွိ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈတို႔အား တားဆီးေဆာင္ရြက္ရန္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ဖဲြ႕စည္းမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအဖဲြ႕တြင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ကိုယ္စားလွယ္၊ UMFCCI (သို႔မဟုတ္) နယ္စပ္ကုန္သည္အသင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ႏွင့္အတူ သတင္းလုိက္ပါရယူရန္ သတင္း မီဒီယာကိုပါ ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းမည္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ အဆုိပါအဖဲြ႕သည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္း ၀န္း က်င္ရွိ ေရွာင္ကြင္းလမ္းမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ျပည္တြင္းသို႔၀င္ေရာက္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္း မ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည့္ ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း မ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ပါက ေစ်းကြက္အတြင္းထိ ေနရာအားလုံးတြင္ စစ္ေဆးမႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္း ပုံမွန္ေနရာ သတ္မွတ္ ၍ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အေျခအေနေပၚမူတည္ကာ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟုဆုိသည္။

ယင္းအဖဲြ႕၏ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိ ယၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးသိန္းထြန္းဦးကေျပာသည္။ ပညာေပးကာလအတြင္း ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္လုိင္စင္ႏွင့္ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စစ္ေဆးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး မျပသႏုိင္ပါက လုိင္စင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေ စျခင္းတို႔ ျပဳ လုပ္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး ကန္႔သတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာလွ်င္မူ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူခံ ရမည္ျဖစ္ သည္။ ပညာေပးကာလေက်ာ္လြန္လွ်င္ ယာဥ္ႏွင့္ယာဥ္ေပၚပါ ပစၥည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လုိက္တို႔ကို တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္း၊ ပစၥည္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေနသည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္အား အမည္မည္းစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးၫြန္႔ေအာင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္ ကေတာ့ ဟာကြက္မရွိေအာင္ တားဆီးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္ေပးေတြလည္း ေမြးသြားမွာပါ။ သ တင္းေပး တဲ့သူကိုလည္း ဆုေၾကးေငြခ်ီးျမႇင့္ပါမယ္။ သတင္းေပးသူနာမည္ကိုလည္း ထိမ္ခ်န္ေပး ပါ့မယ္” ဟုေျပာသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးရန္ သတင္းမီဒီယာကိုပါ ၎အဖဲြ႕တြင္ ထည့္သြင္းဖဲြ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားပါ၀င္ရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အကူအညီေတာင္း ထားသည္ဟု ဒုတိယၫႊန္ခ်ဳပ္ကဆုိသည္။ မန္းကုန္စည္ဒိုင္မွ ပဲကုန္သည္ ကိုခင္ေမာင္ႏုိင္ဦးက “ခၽြတ္ျခံဳ က်ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးေတြကို တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈက အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပး ဖို႔ လိုမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ အခြန္အခေတြ လြတ္သြား တဲ့အတြက္ တရား၀င္ကုန္သြယ္တဲ့သူေတြ ထိခိုက္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕အခြန္အခေတြ ထိခိုက္ ပါ တယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕အခြန္အခ ထိခိုက္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထိခိုက္တာပါပဲ။ အခုဖဲြ႕စည္းတဲ့ မိုဘုိင္းတင္းမ္ ကိုလည္း ယုံၾကည္ပါရေစ”ဟုေျပာသည္။ ယခင္အဖဲြ႕အစည္း၏ စစ္ေဆးမႈကို ခံခဲ့ရဖူးသည့္ ကုန္တင္ ယာဥ္ႀကီးျဖင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရာတြင္ မညီမွ်မႈမ်ားကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူးသည္ဟုဆုိသည္။ “အားလုံးသာ အသိစိတ္ဓာတ္ရွိရွိ ပါ၀င္မယ္ဆိုရင္ မေအာင္ျမင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ရဲရဲႀကီးအာမခံပါတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ လမ္းေၾကာင္းေပၚက တရား၀င္အခြန္အခ ေပးေဆာင္ၿပီး ရင္ေကာ့ၿပီး သြားလို႔ရတဲ့အဆင့္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မယ္။ အဲဒီမွာ ညႇိလာရမယ့္အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အမယ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အခြန္ အခေတြမ်ားေနတာရွိမယ္။ အဲဒါေတြကို သက္ဆုိင္ရာအဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သြားေ ပးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ေမွာင္ခိုကို ပေပ်ာက္သြားမယ္လို႔ေတာ့ မေျပာ လိုပါဘူး။ ေလ်ာ့ သြားပါမယ္”ဟု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးၫြန္႔ေအာင္ကေျပာသည္။

၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ O.S.S(One Stop Services)အဖဲြ႕ဟူ၍ ရွိခဲ့သည္။ယင္းအဖဲြ႕ကိုနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနကေခါင္းေဆာင္ကာအေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ (လ.၀.က) အစရွိသည့္ ဌာနမ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
 
ref:7daynews

No comments:

Post a Comment