Wednesday, 31 October 2012

“၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္မွာ ကတ္အေဟာင္းေတြကို လာလဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မလဲသည္ျဖစ္ေစ မူလ ATM ကတ္ အားလံုးကို အသံုးျပဳလို႔မရေအာင္ ဘဏ္ေတြက ပိတ္လိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”

ျမန္မာေငြေပးေခ်မႈအဖြဲ႕ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
 
စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္တစ္ခု စတင္သည္။ Myanmar Payment Union-MPU အဖြဲ႕ဝင္ ဘဏ္ ၁၇ ခုထဲမွ ၈ ဘဏ္တြင္ MPU ကတ္ကို စတင္ မိတ္ဆက္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထိုကတ္မွာ  ဘဏ္ တြင္ ေငြစာ ရင္းဖြင့္ၿပီး ေငြႀကိဳ ေပးရေသာ Debit Card စနစ္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ဘဏ္မ်ား၏ ATM စက္မ်ားႏွင့္ ထိုကတ္ လက္ ခံေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုကတ္စနစ္မွာ ေငြသား အသုံးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်၍ ႏိုင္ငံတကာ ကဲ့သို႔ ကတ္ ကို ပိုမို အသုံးျပဳလာရန္ရည္ရြယ္သည္။ ျမန္ မာေ ငြ ေပးေခ်မႈအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ AGD ဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္ တာ ဦးရဲမင္း ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္း ထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။


စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္အထိ MPU ကတ္ ဘယ္ႏွဦး လုပ္ထားပါၿပီလဲ။ ATM ကတ္ ရွိထားသူေတြထဲက လဲတဲ့သူ ဘယ္ႏွဦး ရွိပါသလဲ။
ဘဏ္ေတြက ထုတ္ေပးထားတဲ့ ATM ကတ္ အေရအတြက္ဟာ ရွစ္ေသာင္းခန္႔ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ ဘဏ္ေတြ က  အဲဒီ ကတ္မ်ားကို MPU ကတ္မ်ား နဲ႔  ျပန္လည္ လဲလွယ္ဖို႔ အတြက္ အခ်ိန္ သံုးလခန္႔ ယူပါ မယ္။ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္မွာ ကတ္အေဟာင္း ေတြကို လာလဲသည္ ျဖစ္ေစ၊ မလဲ သည္ ျဖစ္ေစ မူလ ATM ကတ္ အားလံုးကို  အသံုးျပဳလို႔ မရေအာင္ ဘဏ္ေတြက ပိတ္လိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  ဒီဇင္ ဘာလ ကုန္ရင္ ေတာ့ ကတ္အေဟာင္း လာလဲသူကိုပဲ  ရွစ္ေသာင္းခန္႔ ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ အခုမွ MPU ကတ္ တန္းထုတ္ ေပးမယ့္  ဘဏ္ေတြ ကလည္း လက္ရွိ ေပး ပို႔လာတဲ့ စာရင္းအရ သံုးေသာင္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  ဒီဇင္ဘာလ ကုန္ရင္ ကတ္အသစ္ အသံုးျပဳသူ စုစုေပါင္း တစ္သိန္း တစ္ေသာင္း ခန္႔ ရွိလာ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
MPU ကတ္ သံုးစြဲတဲ့ သူေတြက ဘယ္လို လူမ်ဳိးေတြပါလဲ။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈက ဘယ္လူ တန္းစားကို အဓိက ပစ္မွတ္ ထားပါသလဲ။
ကတ္သံုးစြဲမႈကို လူတန္းစားအားလံုးအတြက္ရည္ရြယ္ ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပမာဏ ႀကီးမားေ သာ ေငြေ ပး ေခ်မႈမ်ား သာမကဘဲ ေန႔စဥ္ သံုးစြဲေန တဲ့ ေငြေပး ေခ်မႈမ်ား အထိ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေအာင္ စီမံထား ပါတယ္။ ေနာင္ဆုိရင္ဘတ္စ္စကားေတြ၊ရထားေတြ၊ သေဘၤာေတြပါ ေပးေခ်ႏုိင္ေအာင္ ဆက္ လက္ ေဆာင္ ရြက္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
ဘဏ္အေတြ႕ အႀကံဳ မရွိသူေတြ အတြက္ ကတ္စလုပ္ရင္ ဘာေတြ လိုတယ္ဆုိတာ ရွင္းျပပါ။
MPU ကတ္ စလုပ္ဖုိ႔ ဆုိရင္ ေငြစာရင္း တစ္ခု အရင္ ဖြင့္ရပါမယ္။ အလုပ္ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္နဲ႔နီးတဲ့ MPU အဖြဲ႕ဝင္ ဘဏ္တစ္ခုခုကို သြားၿပီး MPU ကတ္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ အတြက္ ေငြစာရင္း ဖြင့္ခ်င္လို႔ပါ ဆုိရင္ ရပါ တယ္။ က်န္တာေတာ့  ဘဏ္က လိုအပ္တဲ့ စာရြက္ စာတမ္းေတြ ျဖည့္ၿပီး ကတ္ျပား ရရွိ မယ့္ ေန႔ ကို  ျပန္ခ်ိန္းပါ လိမ့္မယ္။ တခ်ဳိ႕ဘဏ္ေတြ ကလည္း ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေပးတဲ့ စနစ္နဲ႔ တထုိင္တည္း ၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါ လိမ့္ မယ္။
ကတ္ေပ်ာက္ရင္ ဘယ္လို လုပ္ရပါမလဲ။ သံုးစြဲသူေတြ သိသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြ ေျပာျပ ေပးပါဦး။
ကတ္ေပ်ာက္ရင္ ကုိယ့္ဘဏ္ကုိ အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္တာနဲ႔ ဘဏ္က အဲဒီ့ ကတ္ကို  သံုးစြဲလို႔ မရေအာင္ ပိတ္လိုက္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးစြဲတဲ့လူ သိသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း မွာေတာ့ က်ပ္တစ္ေသာင္း အနည္းဆံုး စဖြင့္ရ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အမ်ား ဆံုး ကေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ ဒါကို ဘဏ္က ကတ္လာ ထုတ္တ့ဲ အခ်ိန္မွာ လမ္းၫႊန္ စာရြက္ေပးၿပီး ရွင္းျပပါ လိမ့္မယ္။  တစ္ဘဏ္နဲ႔ တစ္ဘဏ္ တခ်ဳိ႕ အခ်က္အလက္ ေတြက နည္းနည္း ကြာ ႏုိင္ပါတယ္။ သံုးစြဲတဲ့ လူေတြ မသိမျဖစ္  သိရမွာကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ PIN  Number (ဂဏန္းေျခာက္ လံုးပါေသာ လံုၿခံဳေရးနံပါတ္) ကို သူမ်ား ေတြ မသိေစဖို႔ ပါပဲ။ သိသြားခဲ့ရင္ ကုိယ့္ကတ္ကို ယူၿပီး  ေငြ ထုတ္ႏုိင္ လို႔ပါ။ ကတ္ေပ်ာက္ ရင္ေတာ့ စုိးရိမ္စရာ မရွိပါဘူး။ ကတ္ေကာက္ရတဲ့ လူက PIN Number မသိတဲ့ အတြက္ ေငြထုတ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘဏ္မွာ ႀကံဳဖူးတာ တစ္ခုကေတာ့ ကတ္ေပ်ာက္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကတ္ပုိင္ရွင္က သတိ ေမ့တတ္လို႔ ကတ္ေပၚမွာ သူ႔ PIN Number ကို မင္နဲ႔ ေရးထားတယ္။ ဒီအတြက္ ကတ္ေကာက္ ရသူက ေငြထုတ္ သြားတာ ႀကံဳရပါတယ္။ ဘဏ္က  လာထုတ္သူရဲ႕ ဓာတ္ပံုနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာကို အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ကိုယ့္ PIN Number လံုၿခံဳေရးကိုေတာ့ သံုးစြဲသူ တုိင္းက သတိျပဳသင့္ ပါတယ္။
MPU ကို လက္ရွိ ဘဏ္ရွစ္ခုမွာပဲ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနေတာ့ က်န္ဘဏ္ကိုးခုက ဘယ္ေတာ့ ဝန္ေဆာင္ မႈ ေပးမွာလဲ။
MPU  အဖြဲ႕ဝင္ဘဏ္မ်ား အားလံုးဟာ ၂၀၁၃ အတြင္းမွာ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳ ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ MPU  ကတ္ အသံုးျပဳ ေနတဲ့ ေနရာ ဆုိတာမွာ ႏွစ္ပုိင္း ရွိပါတယ္။ ATM စက္မ်ားနဲ႔ ေငြေပးေခ်မႈ လက္ခံေသာ အေရာင္း ဆုိင္မ်ားပါ။ ATM  စက္မ်ားကေတာ့ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးလည္း ဘဏ္ေတြက တုိးခ်ဲ႕ ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘဏ္ (အာရွ စိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္) ဆုိရင္ ဘဏ္ခြဲ ဖြင့္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕တုိင္း မွာ MPU ကတ္ကို လက္ခံတဲ့ ATM စက္မ်ား တပ္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္း ဆုိင္မ်ား ကေတာ့ လက္ရွိ ရန္ကုန္မွာ စေန ပါၿပီ။ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ မႏၲေလးကိုလည္း စႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေ န ပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာ ေတာ့ အေရာင္းဆုိင္ေတြ ဘက္က  လက္ခံခ်င္မွ ျဖစ္တာမုိ႔ ဘဏ္ေတြဘက္က ဆြဲေဆာင္ မႈ မ်ဳိးစံုနဲ႔ စတင္ႀကိဳး စားေနၾက ပါတယ္။
ဒီဝန္ေဆာင္မႈ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈက ဘာေတြပါလဲ။
ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈပါ။ ကတ္အသံုးျပဳသူ ေတြက ATM  စက္တစ္ခုမွာ ေငြသြား ထုတ္ တယ္။ ေငြ ထုတ္ မရဘူး။ စက္ခ်ထားတဲ့ ဘဏ္ကို အျပစ္တင္ ပါတယ္။ ဒီလုိပဲ ကတ္ထုတ္ ေပးလုိက္တဲ့ ဘဏ္ကို လည္း အျပစ္ တင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္ရွိေနတဲ့ ေနရာကေန ဘဏ္ကို ဘာနဲ႔ ဆက္သြယ္ ထားတယ္ ဆုိတာကို စဥ္းစားမိ တဲ့လူ နည္းပါတယ္။  အခုခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ATM  ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ဟာ iPStar နဲ႔  ခ်ိတ္ဆက္ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုးအံု႔ရင္ iPStar က သံုးလို႔မေကာင္းပါဘူး။ ဒါကို တတ္သိနားလည္သူေတြက ဘဏ္ေတြ ကို အျပစ္တင္ ပါတယ္။ တစ္ကမ႓ာလံုး PSTN တုိ႔၊ Data Card (3G Network) တို႔ သံုးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ  ျမန္မာ ဘဏ္ေတြဟာ iPStar လုိ stable မျဖစ္တဲ့ ၿဂိဳဟ္တု ဆက္ေၾကာင္းကို သံုးရလားလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔မွာ ေရြးစရာ မရွိပါ။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ဝယ္လုိ႔ ရတဲ့ အထဲက သံုးခြင့္ရတဲ့ သံုးလို႔ရတဲ့ စနစ္ကိုသာ သံုးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုေကာင္းတဲ့ စနစ္ေတြ ရွိမွန္း သိပါတယ္။ သံုးခြင့္ရဖို႔ သံုးလုိ႔ရတဲ့ စနစ္ကိုသာ သံုးရျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ သံုးခြင့္ရဖုိ႔  အခ်ိန္ တစ္ခု ေစာင့္ရ ဦးမွာပါ။ ဥပမာေျပာရရင္ စတားဘတ္ ေကာ္ဖီ ဘယ္ေလာက္ေကာင္း တယ္ေျပာေျပာ စတား ဘတ္ ေကာ္ဖီ ဆုိင္ မရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေသာက္လို႔ မရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဓိက ရင္ဆုိင္ရမွာ ဘယ္ဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာကို အသံုးျပဳခြင့္ ရမလဲ ဆုိတာရယ္ အဲ့ဒီ ဆက္ သြယ္ေရး မီဒီယာက ဘယ္အခ်ိန္ ျဖစ္ျဖစ္  တည္ၿငိမ္ၿပီး connection က်တာ၊  network busy ျဖစ္တာ မရွိဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ဒါကို ေက်ာ္ လႊားႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ျမန္ မာႏုိင္ငံရဲ႕ ISP အားလံုးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ညိႇႏိႈင္းလ်က္ ရွိပါတယ္။
MPU ကတ္ကေန အေႂကြးဝယ္ ကတ္စနစ္ (Credit  Card) အထိ ဝန္ေဆာင္မႈ တုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ယူ ရမယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။
အေႂကြးဝယ္ကတ္ စနစ္ကို တုိးခ်ဲ႕ဖို႔ဆုိတာက ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ပဲ ဆုိင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ခြင့္ျပဳရင္ ဒီေန႔ ဘဏ္ေတြက ေဆာင္ရြက္ၾကမွာ ပါပဲ။
JCB ( Japanese Credit Bureau)၊ CUP(China  Union Pay) တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္  အေသးစိတ္ကို ရွင္းျပေပးပါ။
ပထမ အဆင့္ အေနနဲ႔ CUP၊ JCB စတဲ့ ႏုိင္ငံတကာကတ္ အသံုးျပဳသူေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ATM ေတြ အားလံုး မွာ  ေငြထုတ္ ႏုိင္ပါမယ္။ အဲဒီ့ေနာက္ မွာေတာ့ MPU နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထား တဲ့ ေစ်းဆုိင္ေတြ မွာ ေစ်း ဝယ္ လုိ႔ ရပါမယ္။ ဒုတိယ အဆင့္မွာ MPU နဲ႔ ၎ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား မ်ား ႏုိင္ငံတ ကာတြင္ သံုးစြဲႏုိင္ရန္ အတြက္ MPU-CUP  Card၊ MPU-JCB Card ေတြ ဆက္လက္ ထုတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာသုံး ကတ္ေတြျဖစ္တဲ့ Master၊ Visa တို႔နဲ႔ေရာ အနာဂတ္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ရွိပါသလား။
Master၊ Visa က်ေတာ့ ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈထဲမွာ ပါတဲ့ ဘဏ္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔က အလုပ္လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ဒီအတြက္ သူတို႔က လုပ္ငန္းပုံစံ တစ္မ်ဳိးကို အဆုိျပဳ လာပါတယ္။ (၁)  စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံရသူ မပါဝင္ေသာ ဘဏ္ (ဥပမာ- MOB ႏွင့္ CB)၊ (၂) စီး ပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံ ထားရေသာ ဘဏ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ၎ပုဂိၢဳလ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈ နည္းသည္ဟု သူတို႔ ယူဆ ရေသာ ဘဏ္ (ဥပမာ- ကေမၻာဇ ဘဏ္)  တို႔ကို သူတို႔ရဲ႕ Partner မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ပါတယ္။ ဒီဘဏ္သံုး ခုရဲ႕ ATM ေတြမွာ ေငြထုတ္လုိ႔ ရဖုိ႔ သူတုိ႔ စလုပ္ ပါမယ္။ ၿပီးမွ MPU Network နဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး MPU POS ခ်ထားတဲ့ ဆုိင္ေတြမွာ ေငြေပး ေခ်လုိ႔ ရေအာင္ သူတို႔  ဆက္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ မရွိေတာ့တဲ့ တစ္ေန႔မွာေတာ့ MPU အဖြဲ႕ဝင္ဘဏ္ အားလံုးနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို သူတို႔ လာေတြ႕တဲ့ အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ ေျပာျပတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘဏ္လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးလာတာ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ စာရင္း ဖြင့္ခြင့္ျပဳတာ၊ MPU ဝန္ေဆာင္မႈ စေပးလာတာ စတာေတြေ ၾကာင့္  ျမန္မာ့ ဘဏ္ လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး လာၿပီလို႔ ေျပာႏုိင္ ပါလား။ ၂၀၀၃ ဘဏ္ေတြ  မၿပိဳလဲခင္က အေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဘယ္လိုေနမလဲ။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘဏ္လုပ္ငန္းဟာ စတင္ဖံြ႕ၿဖိဳး ဖုိ႔အတြက္  တာစူေနပါၿပီ။ အားလံုးကလည္း ႀကိဳးစားေနၾက ပါ တယ္။  လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြ မွာ ေခတ္ နဲ႔ မေလ်ာ္ေတာ့ တာေလးေတြ၊ အရင္က စိုးရိမ္လုိ႔ တားျမစ္ ထား တာေလးေတြကို တဆင့္ခ်င္း ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အားလံုးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျဖေလ်ာ့မႈေတြ ဆက္ လက္ လုပ္ေဆာင္ေပး ရင္ ဒီထက္ ပိုပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တုိးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္က က်ေတာ့ လည္း ေငြေတာ့ လည္း ေငြေ ရး ေၾကးေ ရး က႑ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ႐ုတ္တရက္ ဖြင့္ေပး လုိက္ျခင္းရဲ႕ ဆုိးက်ဳိးေတြ ကိုလည္း ခ်ိန္ဆ ေနတယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ MPU  ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ဘဏ္ လုပ္ငန္း တစ္ခုလံုး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ လာၿပီလုိ႔ မေျပာ ႏုိင္ပါဘူး။  ျမန္မာ့ဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ပံ့ပိုးေပ မယ့္ ေဆာင္ ရြက္ရမယ့္ ကိစၥမ်ားစြာ ထဲက MPU ဟာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ဘဏ္မ်ား ၿပိဳလဲခဲ့ျခင္း မတုိင္ခင္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အခုက အမ်ားႀကီး ပိုသာ ပါတယ္။ ဘဏ္ခဲြ အေရအတြက္၊ ဘဏ္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္၊ ဘဏ္မ်ားတြင္ သံုးစဲြေနေသာ ေငြေၾကး ပမာဏ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း အတြင္းမွ လူ႔စြမ္း အား အရင္း အျမစ္မ်ား စသျဖင့္ အမ်ားႀကီး တိုးတက္ ေနပါၿပီ။
အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေပမယ့္ စီးပြားေရး အေျခအေနက မေကာင္းဘူးလို႔  လုပ္ငန္းရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာၾက ပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အေျခအေနေရာ။
အစိုးရအသစ္က အေျပာင္းအလဲေတြ  အမ်ားႀကီး လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရအဖဲြ႕ရဲ႕ အဓိက ကၽြမ္း က်င္ မႈက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပိုင္း အမ်ားႀကီး ပြင့္လင္း တိုးတက္ လာတယ္။ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း  အရင္နဲ႔စာရင္ အမ်ားႀကီး လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ လာတယ္။ စီးပြားေရး အေျခအေန မေကာင္း ဘူး ဆုိတာမွာ အစိုးရပိုင္းက သတိထားမႈ မ်ားေနတယ္လုိ႔ေတာ့ ျမင္ပါတယ္။ အမွားအယြင္း နည္းႏိုင္ သမွ် နည္း ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ေနတဲ့အတြက္ ထင္သာျမင္သာႀကီး တုိးတက္လာတာ မျမင္ရ ေသး တာပါ။ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  အခ်ိန္ယူ ေလ့လာ ေနရတာေတြ သိမယ္ထင္ တဲ့ ကၽြမ္းက်င္သူ ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ ရတာ ေတြေၾကာင့္  ခ်က္ခ်င္း မျမင္သာ ေသးတာလု႔ိ  ျမင္ပါတယ္။  အႀကံေပး ေတြနဲ႔  တိုင္ပင္တယ္ ဆုိေပမယ့္ အႀကံေပးေတြ ေျပာသမွ်ကိုလည္း အစိုးရ ဆုိတာမ်ဳိးက  ထလုပ္ လုိ႔ရတာ မဟုတ္ဘူးေလ။ အႀကံေပး ေတြက  သူ႔ကိုယ္က်ဳိး အတြက္ အႀကံေပး တာ လား၊ ႏုိင္ငံအတြက္ ေပးေနတာလား စသျဖင့္ အစိုးရက ျပန္လည္ ခ်င့္ခ်ိန္ ရေသးတာကိုး။ ဒီေတာ့ ျမန္ မာႏုိင္ငံ က စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာမွာေတာ့ အမွန္ပဲ။  အခ်ိန္ တစ္ခုေတာ့ ယူလိမ့္ ဦးမယ္ လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဘဏ္ေတြကေတာ့ လက္ရွိ ဆုတ္ယုတ္မႈမရွိ၊ တိုးတက္ ေနတာမို႔  အစုိးရ သ စ္ေျပာင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ တုိးတက္ ေနတယ္လုိ႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ တိုးတက္ ႏႈန္းကေတာ့ ဘဏ္ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ သေလာက္ မေရာက္ေသးပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ေသာ ၂၀၀၃ ေနာက္ပိုင္း တားဆီး ထား မႈေတြ  ေျဖေလွ်ာ့ လိုက္ရင္ေတာ့ ဘဏ္ေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး တိုးတက္ လာမယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ (ဥပမာ- အေႂကြးဝယ္ ကတ္စနစ္ သံုးစဲြခြင့္ ျပဳျခင္း၊ ဘဏ္ခဲြဖြင့္ခြင့္ကို အခုထက္ လြတ္လပ္ စြာ ေနရာ ေရြးခ်ယ္ မႈျပဳျခင္း၊ ေခ်းေငြကို ေငြေရးေၾကးေရး  ဥပေဒပါ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳျခင္း) ဘာမ်ား ျဖည့္ စြက္ ေျပာခ်င္ ပါသလဲ။
MPU ကို မီဒီယာေတြက စိတ္ဝင္တစား ရွိတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္က  လူတိုင္း ဘဏ္ သံုးစဲြေရးပါ။ လူတိုင္း ဘဏ္သုံးႏုိင္တဲ့ အေျခအေန တစ္ခုကုိ ေရာက္တာဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈကို ယွဥ္ထိုးႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန တစ္ခု လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဘဏ္မ်ားအားလံုး စုေပါင္းဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ MPU အေနနဲ႔ လံုၿခံဳမႈ၊ စိတ္ခ်ရမႈ၊ အသံုးျပဳရ လြယ္ကူမႈ ေတြနဲ႔ အ တူ ေကာင္း မြန္သည္ ထက္ ပိုေကာင္းမြန္ လာေအာင္ အျမဲတမ္း ႀကိဳးစား ေနပါတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ref:ရတနာပုံ

No comments:

Post a Comment