Thursday, 9 April 2015

ခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီဟု ႏုိင္ငံေရး ပါတီႀကီးမ်ားေျပာ

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္(ပီအာရ္)က်င့္သုံးျခင္းသည္ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်င့္သုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ က်င္းပေနသည့္ ၾကားနာပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးအခ်ဳိ႕ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခံု႐ုံး က ပီအာရ္စနစ္သည္ အေျခခံဥပ ေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရွိ၊မရွိစိစစ္ေန ဆဲအခ်ိန္ ၌ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္  တြင္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား၏ သေဘာ ထား အျမင္မ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီက ၾကားနာပြဲျပဳ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို မျပင္ ဆင္ရေသးဘဲ အဆုိပါစနစ္ကို က်င့္သုံး၍ မရႏုိင္ဟုေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ၾကားနာပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားအင္အားႀကီးပါတီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိ ကရက္တစ္ ပါတီကလည္း ဗမာစာတတ္ေျမာက္မႈအားနည္းသည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အဆုိပါစနစ္ က်င့္သုံးရန္မ သင့္ဘဲ ယခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လုံး၀မက်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းကို ပါတီငယ္မ်ားကသာေထာက္ခံခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအားလုံးကကန္႔ ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ စနစ္ကို စတင္တင္သြင္းသည့္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာမရရွိေသးသည့္ပါတီမ်ားက အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္(ပီအာရ္)ကိုေထာက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံး ကို ပီအာရ္စနစ္က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္သေဘာထား မ်ားေဆြး ေႏြးရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း  ၾကားနာပြဲကို မတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္း သား ပါတီမ်ား လည္းရွိခဲ့သည္။

7Day DAILY 

No comments:

Post a Comment