Saturday, 25 October 2014

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ယာဥ္ေမာင္း အခမဲ့သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္ရရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

Photo: ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ယာဥ္ေမာင္း အခမဲ့သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္ရရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္
Saturday, October 25, 2014

ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးၿပီးအလုပ္အကုိင္အခြင့္အ လမ္းနည္းပါးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အား ယာဥ္ေမာင္းတတ္ကြၽမ္းမႈရွိေစ ရန္ အခမဲ့သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္ အကုိင္ တစ္ပါတည္းရရွိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ လာေစရန္ရည္ရြယ္၍ ယာဥ္ေမာင္း တတ္ကြၽမ္းေစရန္ႏွင့္လမ္းစည္းကမ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္းနားလည္ၿပီးတတ္ကြၽမ္း သည္အထိ သင္ၾကားေပးကာကုမၸဏီ၊ ေက်ာင္း၊ အိမ္အစရွိသည့္ယာဥ္ေမာင္း ရမည့္လုပ္ငန္းတုိ႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အသင္း (ယာယီ)မွ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူေဒၚေကခုိင္ေအာင္ခင္က ''ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ရွိလာေအာင္ လုပ္ေပးမွာပါ။ ပညာ အရည္အခ်င္းေတြဘာေတြက အစ စာေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ဖုိ႔ေလာက္ပဲ လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီးဒီႏုိင္ငံသား ျဖစ္ တာနဲ႔ဘယ္ဘာသာဝင္မဆိုေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ယာဥ္ေမာင္းသင္ၾကား ေပးမႈမ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာလတြင္စတင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလကုိ တစ္လသတ္မွတ္ထားကာ လာမည့္လ မ်ားတြင္လည္း တစ္လလွ်င္အပတ္ စဥ္တစ္ခုအျဖစ္သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ေဒၚေကခုိင္ ေအာင္ခင္က''အသက္အပုိင္းအျခား ကေတာ့ ၁၈ႏွစ္ကေန၄ဝႏွစ္အတြင္းလုိ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ယာဥ္ေမာင္း အလုပ္အကုိင္ကတစ္သိန္းထက္မနည္း တဲ့ဝင္ေငြရွိလာမွာပါ။ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေပးတဲ့အခါမွာလဲ အမ်ဳိးသမီး ေတြလုံၿခဳံမႈရွိဖုိ႔စည္းကမ္းခ်က္ေတြခ် ထားေပးတာမ်ဳိးရွိမယ္'' ဟုေျပာသည္။

အဆုိပါ သင္တန္းကုိ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအသင္း (ယာယီ)ႏွင့္ Jade Express Service (JES Driver Academy) တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းၿပီးဆုံးပါကယာဥ္စည္း ကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းနားလည္တတ္ ကြၽမ္းေစရန္ ေန႔စားဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ေပးျခင္းကုိ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္ စင္ရသည္အထိလက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း သုိ႔ တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာႏွင့္သန္းေခါင္ စာရင္း၊ မွတ္ပုံတင္မိတၲဴ၊ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံႏွင့္ဓာတ္ ပုံသံုးပုံျဖင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Media Group
ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးၿပီးအလုပ္အကုိင္အခြင့္အ လမ္းနည္းပါးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အား ယာဥ္ေမာင္းတတ္ကြၽမ္းမႈ ရွိေစရန္ အခမဲ့သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္အကုိင္ တစ္ပါတည္းရရွိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရ သည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ လာေစရန္ရည္ရြယ္၍ ယာဥ္ေမာင္း တတ္ကြၽမ္းေစရန္ႏွင့္လမ္းစည္းကမ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း နားလည္ၿပီး တတ္ကြၽမ္း သည္အထိ သင္ၾကားေပးကာကုမၸဏီ၊ ေက်ာင္း၊ အိမ္အစရွိသည့္ယာဥ္ေမာင္း ရမည့္လုပ္ငန္း တုိ႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အသင္း (ယာယီ)မွ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူေဒၚေကခုိင္ေအာင္ခင္က ''ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ရွိလာေအာင္ လုပ္ေပးမွာပါ။ ပညာ အရည္အခ်င္းေတြ ဘာေတြက အစစာေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ဖုိ႔ေလာက္ပဲ လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီးဒီႏုိင္ငံသား ျဖစ္ တာနဲ႔ ဘယ္ဘာသာ ဝင္ မဆိုေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ယာဥ္ေမာင္းသင္ၾကား ေပးမႈမ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာလတြင္စတင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလကုိ တစ္လသတ္မွတ္ထားကာ လာမည့္လ မ်ားတြင္လည္း တစ္လလွ်င္အပတ္ စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကား ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ေဒၚေကခုိင္ ေအာင္ခင္က''အသက္အပုိင္းအျခား ကေတာ့ ၁၈ႏွစ္ကေန၄ဝႏွစ္အတြင္းလုိ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ယာဥ္ေမာင္း အလုပ္အကုိင္ကတစ္သိန္းထက္မနည္း တဲ့ဝင္ေငြရွိလာမွာပါ။ အလုပ္ အကုိင္ ရွာေဖြေပးတဲ့အခါမွာလဲ အမ်ဳိးသမီး ေတြလုံၿခဳံမႈရွိဖုိ႔စည္းကမ္းခ်က္ေတြခ် ထားေပးတာမ်ဳိးရွိမယ္'' ဟုေျပာ သည္။

အဆုိပါ သင္တန္းကုိ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအသင္း (ယာယီ)ႏွင့္ Jade Express Service (JES Driver Academy) တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းၿပီးဆုံးပါကယာဥ္စည္း ကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းနားလည္တတ္ ကြၽမ္းေစရန္ ေန႔စားဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ေပးျခင္းကုိ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္ စင္ရသည္အထိလက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း သုိ႔ တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာႏွင့္သန္းေခါင္ စာရင္း၊ မွတ္ပုံတင္မိတၲဴ၊ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံႏွင့္ဓာတ္ ပုံသံုးပုံျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Media Group

No comments:

Post a comment