Wednesday, 10 September 2014

ေရႊလီ ျမစ္ေရ ေပးေဝေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နမ့္ခမ္း က်ားျဖဴ ကိုယ္စားလွယ္က ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ တင္သြင္း

Photo: ေရႊလီ ျမစ္ေရ ေပးေဝေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နမ့္ခမ္း က်ားျဖဴ ကိုယ္စားလွယ္က ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ တင္သြင္း
Wednesday, September 10, 2014

ေရႊလီျမစ္ေရကို ေသာက္သုံးေရအျဖစ္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ ပုဂၢလိက ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုအား သၽွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရမွမူအားျဖင့္ သေဘာတူ ထားသည္ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျပည္သူလူထုမွ ကန႔္ကြက္မည္ မလႊဲျဖစ္ေၾကာင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းတင္ဦးက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္း အေဝးတြင္ အဆိုတင္သြင္းလိုက္ပါသည္။

အဆိုပါေရႊလီျမစ္ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းကို ျပည္သူလူထုမွ ကန႔္ကြက္ေနသည့္ၾကားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း လည္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးစိုင္းတင္ဦးက သၽွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းတင္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရး ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလွဝင္းက “ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းမည္ မရပ္ဆိုင္းမည္ကိုျပည္သူ႔အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ်ားနဲ႔ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္သူရဲ့သေဘာထားေပၚမူတည္ၿပီးေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ” ဟု ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။

ေရႊလီျမစ္ေရကိုေသာက္သုံးေရရရွိသည္အထိ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေရျဖင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ခံလူထုအား ပထမဦးဆုံးေပးေဝသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိပုဂၢလိက ကုမၼဏီေျခာက္ခုမွနမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေသာက္ သုံးေရလည္း လုံေလာက္စြာရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စိုင္းတင္ဦးကေျပာသည္။

ေရႊလီျမစ္ေရကိုေသာက္သုံးေရအတြက္ ေပးေဝမည္ဆိုပါက - ျမစ္ေရဆယ္ယူမည့္ေနရာသည္ ျမစ္အေက်ပိုင္းတြင္က် ေနသျဖင့္ ေရထဲတြင္ဓါတုပစၥည္း အညစ္အေၾကးမ်ား ပါဝင္ေန ျခင္း (ေရမသန႔္ျခင္း) ေၾကာင့္ လူသားမ်ားအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ေရပိုက္သြယ္ စက္႐ုံေထာင္မွုေၾကာင့္ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္းထိခိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးဆုံးမွာ စီမံကိန္းအ တြက္ျမစ္လက္တက္သုံးခုကို ပိတ္လိုက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေရ အခက္အခဲျဖစ္လာနိုင္ေၾကာင္းလည္း စိုင္းတင္ဦးကတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ေဒသခံလူထု မလိုလားေသာ ေရႊလီျမစ္ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သၽွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရး ဝန္ႀကီးဦးစိုင္းလွဝင္း၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မွုမရွိေၾကာင္း စိုင္းတင္ဦးက သၽွမ္းသံေတာ္ ဆင့္အား ဤကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

“အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီကို ေဆြးေႏြးၿပီးတင္ထားတာရွိတယ္လို႔ သၽွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္ဝန္ႀကီးကေျပာတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီသုံးရပ္ကိုေဆြးေႏြးထားတာမရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီ သုံးရပ္နဲ႔က်ေတာ္တို႔ဟာ အျမဲထိေတြ႕ေနတယ္ေလ။ သူတို႔ဆီကိုလည္းဘာမွ တင္ထားတာမရွိဘူး လို႔ေျပာတယ္။ ဒါဟာ လွည့္ ပတ္ၿပီး ေျဖေနတာလို႔ဘဲ က်ေနာ္ထင္တယ္ ” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

လသာသာ ကုမၼဏီသည္ တ႐ုတ္ေရနံဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီ ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၼဏီျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

ေရႊလီျမစ္ေရအား ေသာက္သုံးေရအျဖစ္ သန႔္စင္ၿပီး နမ့္ခမ္းလူထုအား ျဖန႔္ေဝေပးရန္ တ႐ုတ္ လသာသာ ကုမဏီက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကတည္းက ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသခံတြင္း ရွမ္းပါတီ ၂ ခုက်ားေခါင္း ပါတီဝင္ (SNLD) ၊ က်ားျဖဴ ပါတီဝင္ SNDP ႏွင့္လူထုက အလိုမရွိသျဖင့္စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးထားကာ သၽွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ကန႔္ကြက္ စာေပးပို႔ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ စည္ပင္ဥကၠဌက စိုင္းခ်စ္ေရႊက သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီး (က်ားျဖဴပါတီ ဥကၠဌ) စိုင္းအိုက္ေပါင္း ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည္ဟု ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အႀကီးအကဲမ်ား အား ေခၚယူေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ကလည္း အဆိုပါစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း တည္ရွိရာ ေဒသအတြင္း ရြာသူရြာသား ၃၀၀၀ ေက်ာ္က သၽွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္စာ ထပ္မံေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္ /ယိင္းတိုင္း
ေရႊလီျမစ္ေရကို ေသာက္သုံးေရအျဖစ္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ ပုဂၢလိကေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအား သၽွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရမွမူအားျဖင့္ သေဘာတူထားသည္ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျပည္သူ လူထုမွကန႔္ကြက္မည္မလႊဲျဖစ္ေၾကာင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ဦးစိုင္းတင္ဦးက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒသမပုံမွန္အစည္း အေဝးတြင္ အဆိုတင္သြင္းလိုက္ပါသည္။

အဆိုပါေရႊလီျမစ္ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းကို ျပည္သူလူထုမွ ကန႔္ကြက္ေနသည့္ၾကားက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း လည္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးစိုင္းတင္ဦးက သၽွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းတင္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရး ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလွဝင္းက “ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းမည္ မရပ္ဆိုင္းမည္ ကိုျပည္သူ႔အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီမ်ားနဲ႔ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္သူရဲ့သေဘာထားေပၚမူတည္ၿပီးေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ” ဟု ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။

ေရႊလီျမစ္ေရကိုေသာက္သုံးေရရရွိသည္အထိ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေရျဖင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ခံလူထုအား ပထမဦးဆုံးေပးေဝသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိပုဂၢလိက ကုမၼဏီေျခာက္ခုမွနမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ သျဖင့္ ေသာက္ သုံးေရလည္း လုံေလာက္စြာရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စိုင္းတင္ဦးကေျပာသည္။

ေရႊလီျမစ္ေရကိုေသာက္သုံးေရအတြက္ ေပးေဝမည္ဆိုပါက ျမစ္ေရဆယ္ယူမည့္ေနရာသည္ ျမစ္အေက်ပိုင္း တြင္ က် ေနသျဖင့္ ေရထဲတြင္ဓါတုပစၥည္း အညစ္အေၾကးမ်ား ပါဝင္ေန ျခင္း (ေရမသန႔္ျခင္း) ေၾကာင့္ လူသားမ်ားအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ေရပိုက္သြယ္ စက္႐ုံေထာင္မွုေၾကာင့္ သဘာဝ ပါတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္းထိခိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးဆုံးမွာ စီမံကိန္းအ တြက္ျမစ္လက္တက္သုံးခုကို ပိတ္လိုက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေရ အခက္အခဲျဖစ္လာနိုင္ေၾကာင္းလည္း စိုင္းတင္ဦးကတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ေဒသခံလူထု မလိုလားေသာ ေရႊလီျမစ္ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သၽွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္ သာယာေရး ဝန္ႀကီးဦးစိုင္းလွဝင္း၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မွုမရွိေၾကာင္း စိုင္းတင္ဦး က သၽွမ္းသံေတာ္ ဆင့္အား ဤကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

“အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီကို ေဆြးေႏြးၿပီးတင္ထားတာရွိတယ္လို႔ သၽွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္ဝန္ႀကီးက ေျပာတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီသုံးရပ္ကိုေဆြးေႏြးထားတာမရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္ လည္း ဆိုေတာ့ အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီ သုံးရပ္နဲ႔က်ေတာ္တို႔ဟာ အျမဲထိေတြ႕ေနတယ္ေလ။ သူတို႔ဆီကို လည္း ဘာမွ တင္ထားတာမရွိဘူး လို႔ေျပာတယ္။ ဒါဟာ လွည့္ ပတ္ၿပီး ေျဖေနတာလို႔ဘဲ က်ေနာ္ထင္တယ္ ” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

လသာသာ ကုမၼဏီသည္ တ႐ုတ္ေရနံဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီ ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၼဏီျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

ေရႊလီျမစ္ေရအား ေသာက္သုံးေရအျဖစ္ သန႔္စင္ၿပီး နမ့္ခမ္းလူထုအား ျဖန႔္ေဝေပးရန္ တ႐ုတ္ လသာသာ ကုမဏီက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကတည္းက ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသခံတြင္း ရွမ္းပါတီ ၂ ခုက်ားေခါင္း ပါတီဝင္ (SNLD) ၊ က်ားျဖဴ ပါတီဝင္ SNDP ႏွင့္လူထုက အလိုမရွိသျဖင့္စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးထားကာ သၽွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ကန႔္ကြက္ စာေပးပို႔ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ စည္ပင္ဥကၠဌက စိုင္းခ်စ္ေရႊ က သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီး (က်ားျဖဴပါတီ ဥကၠဌ) စိုင္းအိုက္ေပါင္း ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည္ဟု ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အႀကီးအကဲမ်ား အား ေခၚယူေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ကလည္း အဆိုပါစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း တည္ရွိရာ ေဒသအတြင္း ရြာသူရြာသား ၃၀၀၀ ေက်ာ္က သၽွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ကန႔္ကြက္ ေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္စာ ထပ္မံေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္ /ယိင္းတိုင္း

No comments:

Post a comment