Monday, 10 September 2012

"မူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ား/ RSO အပါအ၀င္ ကုလားဆုိးအဖြဲ႔မ်ား၏ ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ" အပုိင္း(၁)အမွာစာ
        ျမန္မာနုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ား RSO အပါအ၀င္ ကုလားဆုိးအဖြဲ႔မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ မည္သည့္ဘာသာ၀င္ကမွ မလုပ္ရဲေသာ၊မလုပ္ရက္ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ လူသတ္မႈ ၊ မုဒိ္မ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေန ၾကဆဲ ျဖစ္သည္ကို သိသူနည္းပါးမည္။
        ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ မႈခင္းမ်ားမွာ ယင္းေဒသမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ားအျပားအနက္မွ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက မွတ္တမ္းတင္ နုိင္ခဲ႔သည္မ်ားကိုသာ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
        ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ကို လူအုပ္ျဖင့္၀င္စီးၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္မွ ဘဂၤါလီ(၂)သိန္းခြဲ ေက်ာ္အား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ သြင္းယူမည့္လုပ္ဇာတ္မွာ လူမဆန္သည့္အျပင္ လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးထက္ OIC ၏အလုိဆႏၵအတုိင္း အာရွနုိင္ငံအသစ္ NEW Asia ထူေထာင္ ေၾကညာေရး (၁၅-၉-၂၀၀၅)ေန႔ ဒါကာၿမိဳ႕ထုတ္ The Daily Ittefaq သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပ) မဟာ ဗ်ဴဟာကို နုိင္ငံတကာမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ေစခဲ႔ပါသည္။


        သုိ႔ျဖစ္၍ ဘဂၤါလီတုိ႔၏ ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ မည္သည္တုိ႔ကို အေၾကာင္း ျပသည္ျဖစ္ေစ ၊ မည္သည္တုိ႔ကို အကြက္က်က်လိမ္လည္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊မည္သည္တုိ႔ကို အခ်က္က်က်ဖန္တီးထားသည္ျဖစ္ေစ အႏွစ္သာရမွာ ထုိင္းနုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ားကို အေျခခံလ်က္ မူဆလင္နုိင္ငံသစ္ထူေထာင္ေရးဟူသည္မွာ လယ္ျပင္မွာဆင္သြားေနသည္ကို   ျမင္ရသည္ထက္ ပိုမုိရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ေတြ႕ေနၾကရၿပီျဖစ္ပါသည္။
        ယင္းေၾကာင့္ ယေန႔ကာလသည္ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အားလုံးက အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာေရးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ တက္ညီလက္ညီကာကြယ္တားဆီးရန္အခ်ိန္အခါ   ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔ကာလလက္ငင္းတာ၀န္မ်ားကို မေက်ပြန္ခဲ႔ပါက ေနာင္လာမည့္ျမန္မာ   ႏိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးႏွင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ၏ အဓိကတရားခံမ်ား ျဖစ္သြားနုိင္သည္ကို အေလးအနက္ျပဳၾကရန္ သတိေပးတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

                                                                        တာ၀န္သိ ရခုိင္ျပည္သူတစ္ဦး

        မူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ားႏွင့္ RSO အပါအ၀င္ ကုလားဆုိးအဖြဲ႔မ်ား၏ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ကာ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္မႈမ်ား -
       ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ရပ္မွန္  -အပိုင္း(၁)
မႈခင္းျဖစ္ခ်ိန္ကာလမွာ- ၁၉၅၂ -ခုႏွစ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝရကၽြန္းေက်းရြာ၊အသက္ (၅၀)ႏွစ္ခန္႔  အရြယ္ရွိ ဦးေမာင္ပြင့္ဆုိေသာရြာလူႀကီးတစ္ေယာက္ရွိပါသည္။ရခုိင္လူမ်ိဳးျဖစ္ သည္။ ၀ရကၽြန္းေက်းရြာကုိ စည္ကားေအာင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖုိ႔ ဆႏၵရွိေနသည့္သူျဖစ္ပါသည္။ ဦးေမာင္ပြင့္သည္ အၿမဲလုိလုိ လူစုစုေတြ႔လွ်င္ ေက်းရြာသာယာေရးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို ေျပာဆုိေလ႔ရွိသည္။
        ထုိသုိ႔ႀကံစည္ေနေသာ ဦးေမာင္ပြင့္၏ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို အကဲခတ္ေလ႔လာေနသည့္ ကုလားမ်ားသည္ ရခုိင္ရြာ တစ္ရြာတုိးလာမည္ကို မလုိလား၊ တုိးခ်င္းတုိးလွ်င္ ငါတုိ႔မြတ္ဆလင္  ရြာသာ တုိးေစရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ စိုးမုိးဗုိလ္က်ေနတဲ႔ ကုလားမ်ားက တီးတုိးတုိင္ပင္ကာ ၀ရကၽြန္းရြာလူႀကီးျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္ပြင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ေနၾကသည္။
                                                ၾကမၼာဆုိး ၀င္
        တစ္ေန႔ေသာ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကုလားဆုိးမ်ားသည္ ဦးေမာင္ပြင့္တုိ႔ ၀ရကၽြန္းရြာကို ညအခ်ိန္ မေတာ္ ၀င္ေရာက္၍ မီးတုတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ဦးေမာင္ပြင့္အိမ္ကို ၀ုိင္းထားၾကေလသည္။ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ ဟိန္းေဟာက္၍ ရြာသူႀကီးဦးေမာင္ပြင့္ကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ အိမ္ကိုမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး ရြာလုံးကၽြတ္မီးေလာင္တုိက္သြင္းပစ္လုိက္ၾကပါသည္။ ရခုိင္လူမ်ိဳးရြာသူ/သား မ်ားလည္း အသက္ေဘးမွလြတ္ရာသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကေလေတာ့သည္။ ထုိေန႔ညအဖုိ႔မွာေတာ့ ဝရကၽြန္းရြာသူႀကီး ဦးေမာင္ပြင့္ ၾကမၼာဆုိးဝင္ခဲ႔သည္ဟုဆုိရ ေပမည္။ ကုလားဆုိးမ်ားသည္ တစ္၀ါး၀ါးတစ္ဟားဟားရယ္ေမာ၍ မီးတုတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ၀ရကၽြန္း ရြာကို သိမ္းပုိက္လုိက္ၾကပါသည္။
                                                တုိင္းရင္းသားတုိ႔ ေပါ့ဆမႈ    
ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနၾကထုိင္ၾကသည္။ အေရးႀကဳံလာလွ်င္ ဘာကို အားထားရမည္ အားကိုးရမည္ မေတြးတတ္၊မႀကံတတ္ျဖစ္ေနေလသည္။ ကိုယ္႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘာေတြေရာက္ေနသည္ လည္း၊မၾကည့္တတ္ခဲ႔၊ မျမင္တတ္ခဲ႔ ၊ အနာဂတ္ကို ေလွ်ာ့တြက္ခဲ႔ၾကၿပီး အေမွ်ာ္အေခၚနည္းခဲ႔ၾကသည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ဘာတစ္ခုမွ် မလုပ္ခဲ႔ အမႈမဲ႔ အမွတ္မဲ႔ေနလာ ၾကသည္။ ကိုယ္လူမ်ိဳး၊ ကုိယ္႔ဘာသာ၊ကုိယ္႔သာသနာ၊ကုိယ္႔ရပ္ရြာ၊ကိုယ္႔ေျမ၊ ကိုယ္႔ေရတုိ႔ကို   ကာကြယ္ျခင္း၊ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း နည္းပါးခဲ႔ၾကသည္သာမက အုဋ္ေရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာ ေနထုိင္လာခဲ႔ၾကသည့္လူမ်ိဳးျဖစ္ေနေလေတာ့ လူမ်ိဳးမတူ၊ဘာသာမတူ၊အယူအဆမတူလူရမ္းကား လူယုတ္မာမ်ား၀င္ေရာက္ ေနထုိင္သည္ကို သေဘာေကာင္းျပခဲ႔ၾကသည္။ ထိပ္ခ်မွ ဓါးျမမွန္းသိ ေတာ့သည္။ ကာကြယ္ထားရမည္တုိ႔ိုကို မကာကြယ္၊ ထိန္းသိမ္းထားရမည္တုိ႔ကို မထိန္းသိမ္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္တုိ႔ကို မေစာင့္ေရွာက္ဘဲ ေနၾက ထုိင္ၾကသည့္အတြက္ ယခုလုိ ကိုယ္႔ေျမ၊ကိုယ္႔ေရကို လုယူခံရသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရပါေတာ့သည္။ အေတာ္ကို ရင္နာစရာျဖစ္ရပ္ဆုိးပါ ။ အင္အားႀကီးမားသည့္ လူမုိက္၊လူရမ္းကားတုိ႔၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံရ၊ ရြာလုံးကၽြတ္မီးရႈိ႕ျခင္းကိုပါ ခံရသည္အထိ တုိင္းရင္းသားရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ယခုလုိ အျဖစ္ဆုိးနဲ႔ ႀကဳံရပါေတာ့သည္။
                                     ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္းေၾကာင့္
        ျမန္မာတုိင္းရင္းသူ/သားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္လွ်င္သာ အားအင္ေတြကို ထုတ္သုံး တတ္ၾကၿပီး ဘာသာျခားလူမ်ိဳးျခားမ်ားႏွင့္ေတြ႔တဲ႔အခါမွာ ေခါင္းငုံ႔အညံ့ခံေနၾကသည့္ သူမ်ား ျဖစ္ေနေလသည္။ ကိုယ္႔အိမ္နီးခ်င္းဒုကၡေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႔လွ်င္ ကိုယ္ႏွင့္မဆုိင္သလုိ   ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနၾကသည္ကမ်ားသည္ သိသင့္သိထုိက္ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာမ်ားကို ေလ႔လာျခင္း မျပဳၾက၊ အခ်င္းခ်င္းကူညီရုိင္းပင္းမႈ နည္းပါးလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အျဖစ္ဆုိး၊စနစ္ဆုိး ေဘးဆုိးက်ေရာက္ လာေတာ့မွ ေျခမကိုင္မိ၊ လက္မကုိင္မိ၊ အေမကယ္ပါ၊အေဖကယ္ပါ ျဖစ္ၾကရ ပါသည္။ ကုလားဆုိးမ်ားက ညစ္ပတ္ရက္စက္တတ္သည့္ေနရာမွာ ႏႈိင္းစရာမရွိေလာက္ေအာင္ပင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၾက သည္။သူတုိ႔မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္ ။ ကိုယ္႔ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားမ်ား ကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးေန ၿပီး အႏၱရာယ္ကို ဂရုမစိုက္မိၾကေသာေၾကာင့္ ေသေဘးဆုိက္ရပါေတာ့သည္။ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ား၏ တုိက္ကြက္ေအာက္သို႔ စုန္းစုန္းျမဳပ္ရပါေတာ့သည္။

                (မူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ား၊RSO အပါအ၀င္ ကုလားဆုိးအဖြဲ႔မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ လူသတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံႏွင့္လက္နက္ကိုင္တုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ       (၃၀-၄-၂-၁၂) စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

No comments:

Post a Comment