Monday, 10 September 2012

၂၃၇ ဧကေက်ာ္ရႇိသည့္ တညင္းကုန္းအုတ္စက္႐ံုကို ေျမတစ္ဧကလွ်င္ တစ္လငႇားရမ္းခက်ပ္ ၇၄၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ Mother Industrial ကုမၸဏီလီမိတက္သို႔ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမႇ တင္ဒါမေခၚဘဲ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပး၂၃၇ ဧကေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည့္ တညင္းကုန္းအုတ္စက္႐ံုကို ေျမတစ္ဧကလွ်င္ တစ္လငႇားရမ္းခ က်ပ္ ၇၄၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမႇ Mother Industrial ကုမၸဏီလီမိတက္သို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႏႇင့္ Mother Industrial တို႔ လက္မႇတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ခ်ထားေပးရာတြင္ တင္ဒါေခၚကာ ယႇဥ္ၿပိဳင္ဆြဲယူရသည့္ စနစ္မ်ဳိးျဖင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လက္ရႇိ အဆိုပါ အုတ္စက္႐ံုအနီး တစ္ဧက ေျမငႇားရမ္းခမႇာ ဂိုေဒါင္အပါဆိုပါက လမ္းမႀကီး မ်က္ႏႇာစာတန္းမႇာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၆ သိန္းေက်ာ္မႇ သိန္း ၂၀ အထိရႇိၿပီး ဂိုေထာင္မပါေျမသီးသန္႔ဆိုပါက က်ပ္ရႇစ္သိန္းမႇ ကိုးသိန္းအၾကားေစ်းရႇိသည္ဟု သိရႇိရသည္။

၂၃၇ ဧကေက်ာ္က်ယ္၀န္းသည့္ အုတ္စက္႐ံုအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနမႇရရႇိမည့္ ေျမငႇားရမ္းခႏႈန္းမႇာ ရႇိသင့္သည္ထက္ အဆမတန္ နည္းပါးေနၿပီး တင္ဒါေခၚသည့္ စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးခဲ့ပါက ယခုထက္ပို၍ ငႇားရမ္းခရရႇိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။


အမႇတ္(၃) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း၊ တညင္းကုန္း အုတ္စက္႐ံုႏႇင့္ Mother Industrial ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔မႇာ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အမႇတ္(၃) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႇဴးႏႇင့္ Mother Industrial ကုမၸဏီမႇ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ျမတ္တို႔က လက္မႇတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
တညင္းကုန္းအုတ္စက္႐ံုအား ငႇားရမ္းရာတြင္ စက္႐ံုႏႇင့္ ေျမေနရာ၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္ႏႇင့္ ယႏၲရားမ်ားပါ ပါ၀င္ၿပီး ေျမငႇားရမ္းခ တစ္ဧက တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၇၄၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ငႇားရမ္းခြင့္ကို ၁၅ ႏႇစ္အထိ ႏႇစ္ရႇည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။


၁၅ႏႇစ္အၾကာတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ဆိုေသာ္လည္း ဆက္လက္သက္တမ္းတိုးခြင့္ကို တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၅ ႏႇစ္ျဖင့္ သံုးႀကိမ္အထိ တိုးခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ စုစုေပါင္းႏႇစ္ ၃၀ အထိ ႏႇစ္ရႇည္ငႇားရမ္းသည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။


Mother Industrial ကုမၸဏီလီမိတက္အေနျဖင့္ အုတ္စက္႐ံုလုပ္ငန္းအျပင္ က်ယ္၀န္းသည့္   ေျမဧရိယာေပၚတြင္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား စတင္တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ေနသည္ဟု စက္႐ံု၀န္ထမ္း မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


တညင္းကုန္းအုတ္စက္႐ံုရႇိ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက''တင္ဒါမေခၚဘူး။ ဒီအတိုင္းေပးတာ။ အခု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအသစ္လက္ထက္မႇာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ အရင္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းရႇိတဲ့အခ်ိန္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔မႇာ စာခ်ဳပ္ၾကတာ။ စက္႐ံု၊ ယာဥ္ယႏၲရား၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း အစံုနဲ႔ စက္႐ံုေျမဧက ၂၃၇ ဒသမ ၆၂၉ ဧကပါ ပါတယ္။ တစ္ဧကကို က်ပ္ ၇၄၀၀၀ ေက်ာ္ပဲ တစ္လ ငႇားရမ္းခေပးရတာေပါ့။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကရမယ့္ ေျမငႇားခကလည္း မျဖစ္စေလာက္ပဲရတယ္''ဟု ဆိုသည္။


တညင္းကုန္းအုတ္စက္႐ံုမႇ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကလည္း ''ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးကို အားေပးရမယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးအေပၚမႇာ လက္တစ္လံုးျခား လုပ္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ တင္ဒါမေခၚတာကအစ ထင္သာျမင္သာမရႇိဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ေနတာပဲ''ဟု သံုးသပ္ခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရႇိစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ ရႇိ/မရႇိကုိ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရႇင္က စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စိစစ္ေတြ႔ရႇိသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏႇင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ သံုးသပ္တင္ ျပၿပီး လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။


''စစ္သင့္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ဒီလိုနည္းေတြနဲ႔ လႊဲေျပာင္းၿပီးၿပီလဲ၊ ႏုိင္ငံနဲ႔၀န္ထမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္နစ္နာခဲ့ၿပီလဲပါ စစ္သင့္တယ္။ အခုက တကယ္စက္႐ံုလိုခ်င္တာထက္ ေျမကို ဦးထားမယ္၊ အျခား စီးပြားေရးလုပ္မယ္၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈေတြလာရင္ ေပါင္းလုပ္မယ္ဆိုတာ ပိုမ်ားပါတယ္။   ႏိုင္ငံပိုင္ေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲတဲ့အခါ ပိုင္ရႇင္အမည္မေျပာင္းရလို႔ပါတယ္။ ေျပာင္းတာေတြေရာ ဘယ္ေလာက္ရႇိၿပီလဲပါ စစ္သင့္တယ္''ဟု လည္းေလ့ လာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။


ref:FB

No comments:

Post a Comment