Monday, 10 September 2012

ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အား တရုပ္ကြန္ျဖဴးရွပ္ျငိမ္းခ်မ္းဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ကဆုေပးအပ္ရန္အမည္စာရင္းတင္သြင္း။

 
 
တရုပ္ႏိုင္ငံ ကြန္ျဖဴးရွပ္ျငိမ္းေရးဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္"ကြန္ျဖဴးရွပ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု" ခ်ီးျမွင့္အတြက္ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္၊ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းကိုဖီအာနန္၊ မိုကၠရိုေဆာ့တည္ေထာင္သူ ဘီလီဂိတ္တို႕အား ဇကာတင္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။ 
ကနဦးဆုေရြးခ်ယ္ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းကိုဖီအာနန္၊ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘီကီမြန္း၊မိုကၠရိုေဆာ့တည္ေထာင္သူ ဘီလီဂိတ္၊တရုပ္လူမႈေရးစြမ္းေဆာင္သူ Wang Dingguo၊ တရုပ္ဆန္စပါးသုေတသနပညာရွင္ Yuan Longping၊ ပီကင္းတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ Tang Yijieႏွင့္ လားမားဘုန္းေတာ္ၾကီး Panchen Lama ၁၁ တို႕ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ထိုအထဲမွ ဇကာတင္ (၃)ဦးအားေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လားမားဘုန္းေတာ္ၾကီး Panchen Lama ၁၁ သည္ တိဘက္လူမ်ိဳးစုတြင္ တိဘက္ေခါင္းေဆာင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ဒလိုင္းလားမားျပီးလွ်င္ အဆင့္ျမင့္ဒုတိယဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ္လည္း Panchen Lama ၁၁ သည္ေဘဂ်င္း အစိုးရကေပးအပ္ေသာ ရာထူးလက္ခံသူျဖစ္သျဖင့္ တိဘက္လူမ်ိဳးအမ်ားစု၏ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈမရွိေသာ လားမားဘုန္ေတာ္ၾကီးတပါးလည္းျဖစ္သည္။

"ကြန္ျဖဴးရွပ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု" ကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္အတြက္ ပထမဦးဆံုးဆုကို တရုပ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံဒုသမၼတႏွင့္ ကူမင္တန္ဥကၠဌေဟာင္း Lien Chan ကလကၡံရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြက္ "ကြန္ျဖဴးရွပ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု" အားရုရွားသမၼတေဟာင္း ဗယ္လ္တီမာပူတင္အား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

တရုပ္ႏိုင္၏ႏိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနဌာနခြဲမွ ေထာင္ဒါဏ္၁၁ႏွစ္အပစ္ေပးခံရေသာ အတိုက္အခံစာေရးဆရာ လူေရွာက္ဘိုအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုေပးအပ္ျခင္းအေပၚ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ျပီး "ကြန္ျဖဴးရွပ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု"အား ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွစ တင္တီထြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a comment