Tuesday, 7 August 2012

ျပန္ၾကားေရး ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ဟက္ကာတို႔ ၿခိမ္းေျခာက္စာ ဝင္ေရးသြား

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အင္တာနက္ ဝဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာအား အဂၤါေန႔နံနက္မွ စတင္၍ ဟက္ကာမ်ားက ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ကာ ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ား ေရးသားခဲ့ၿပီး ဝက္ဆိုဒ္မွာ နာရီအေတာ္ၾကာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမရဘဲ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ျမန္မာအစိုးရထံသို႔ သတင္းစကား ဟူ၍  “ဒီမူဆလင္ေတြဟာ ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ သတင္းစကားတခု ရွိေပမယ့္ သင္တို႔ကေတာ့ သူတို႔ကို သတ္ပစ္လိုက္တယ္… မူဆလင္မ်ားကို ဆက္လက္ သတ္ျဖတ္ေနပါက ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာက ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပစ္မွတ္ထားမည္… သင္တို႔ႏိုင္ငံ ငရဲတြင္း ျဖစ္သြားေစမည္” ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားသြားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

အျခား ျမန္မာ အင္တာနက္ ဝဘ္ဆိုဒ္တခုျဖစ္ေသာ www.planet.com.mm ကိုလည္း ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔က Akincilar အမည္ခံ ဟက္ကာတို႔က ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး “ရက္စက္မႈမ်ား ရပ္ပါ” ႏွင့္ “မူဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနပါက ခင္ဗ်ားတို႔ system ေတြ အားလံုးကို ဖ်က္ဆီးပစ္မည္” ဟုလည္း ေရးသြားသည္ ။


ref:muzzima

No comments:

Post a comment