Monday, 6 August 2012

ရခိုင္အေရးအခင္းတြင္ ကုလ၀န္ထမ္းမ်ား ပတ္သက္သည္ဟူေသာ အခ်က္အေပၚ ကုလႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ အျမင္မတူ

ရခိုင္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ဆက္ ႏြယ္သည္ဟုဆိုကာအထိန္းသိမ္းထံခံ ထားရေသာ ကုလႏွင့္နိုင္ငံတတကာ အန္ဂ်ီအိုဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတင္ထား သည့္စြဲခ်က္မ်ားသည္ အေၿခ အျမစ္မရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္ေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ကြင္တားနားက ေျပာၾကား လိုက္သည္။          


အဆိုပါမွတ္ခ်က္အားမစၥတာ ကြင္တားနားကဩဂုတ္လ(၄)ရက္ တြင္ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလ ဆိပ္၌ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ေျပာၾကား သည့္ယင္း ၏ထုတ္ျပန္  ခ်က္တြင္ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းက''ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ခရီး စဥ္အတြင္းမွာကုလသမဂၢဝန္ထမ္း၆ဦး ကိုအင္းစိန္နဲ ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္း ေထာင္ေတြမွာရခိုင္ကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ တယ္ဆိုၿပီး အထိန္းသိမ္း ခံထားရတာ အတြက္သြား   ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ သူတို႔နဲ႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္ ေတြအရသူ တို႔ကိုစြဲခ်က္တင္ထား တဲ့ အခ်က္ေတြဟာ အေၿခ အျမစ္ မရွိပါ ဘူး''ဟုေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အ ေရးအခင္းတြင္လက္ ရွိထိန္းသိမ္းထားေသာကုလသမဂၢဝန္ ထမ္းမ်ားႏွင့္ အိုင္အန္ဂ်ီအို တို႔မွဝန္ထမ္းမ်ား အနက္မွအခ်ိဳ႕သည္ အမွန္တကယ္   ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္ကို သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ရရွိထားၿပီးျဖစ္ကာတည္ဆဲဥပေဒမ်ား  အရဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းနယ္စပ္ေရးရာ  ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉး ခ်ဳပ္သိန္း ေဌး က  ေျပာၾကားလိုက္သည္။           

ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ဇူလိုင္ ၃ဝရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိနိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ုံး  တြင္ျပဳလုပ္ေသာသ တင္းစာ ရွင္းလင္း  ပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦး သိန္းေဌးက ''ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွာ သူတို႔ေတြ ဟာျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္ဆိုတဲ့သက္ ေသအေထာက္အထားေတြရွိထားၿပီး ပါၿပီ။ ဒီအထဲက  တစ္ေယာက္က ပစ္မႈနဲ႔မပတ္သတ္ဘူး ဆိုတာထင္ရွားလို႔ျပန္ လႊတ္ေပးၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္'' ဟုေျပာၾကား သည္။

တရားဝင္သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္မ်ား  အရအဆိုပါကဲ့သို႔  ရခိုင္ျပည္ နယ္  အေရးအခင္း တြင္ပါဝင္ ပတ္သတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံထား  ရေသာ  ကုလသမဂၢ  ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ UNHCR  မွ (၃)ဦး၊ WFP မွ(၂)ဦး ႏွင့္ အျခားေသာ  အိုင္အန္ဂ်ီအိုမ်ားမွလည္းထိန္းသိမ္းခံ ထားရသူမ်ားပါဝင္ကာစုစုေပါင္း(၁၀) ဦးခန႔္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဇူလိုင္၁၂ရက္ေန႔တြင္   ဆီဒိုးနာဟိုတယ္၌က်င္းပခဲ့သည့္ UNHCR  ၏ မဟာ မင္းႀကီး မစၥတာ အန္တို နီယိုဂူတာရက္စ္ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ မဟာမင္းႀကီးက ယင္းအခမ္း အနား တြင္ ''ေျပာခ်င္တာ ကေတာ့ ဘယ္သူမွဥပေဒရဲ့အထက္မွာမရွိဆို တာကို လက္ခံ ပါတယ္''ဟုေျပာၾကား ခဲ့သည္။ 

ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္အ ေျခစိုက္ေသာကုလသမဂၢဝန္ထမ္းႏွင့္   အိုင္အန္ဂ်ီအိုဝန္ထမ္းမ်ားအနက္တြင္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးဦးေရ  သည္အထူးမ်ားျပား ေနေၾကာင္းေဒသခံမ်ားထံမွသိရသည္။

No comments:

Post a comment