Monday, 6 August 2012

Broadband အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားထက္ အဆ ၁၀၀ ပိုျမန္သည့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို Google မိတ္ဆက္

နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Google က broadband အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားထက္ အဆ ၁၀၀ ပိုမို လ်င္ျမန္သည့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္သစ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံရိွ Kansas ႏွင့္ Missouri ျပည္နယ္ႏွစ္ခုအတြက္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ Google Fiber ဟုေခၚသည့္ အလြန္လ်င္ျမန္ေသာ အဆိုပါ gigabit အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀ ျဖင့္လည္းေကာင္း အင္တာနက္ႏွင့္ တီဗြီဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၀ ျဖင့္လည္းေကာင္း ဝယ္ယူအသံုးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တီဗြီဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အေဝးထိန္း ခလုတ္ပါဝင္သည့္ Nexus 7 tablet တစ္လံုးပါဝင္ ေၾကာင္းသိရသည္။

Google Fiber ဟုေခၚေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္သစ္၏အျမန္ႏႈန္းသည္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ 1 gigabit ရိွၿပီး ရွည္လ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္ကို download ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 3-D ေဆးကုသမႈဓာတ္ပံုမ်ားကိုေပးပို႔ျခင္းတို႔အတြက္ မိနစ္အနည္းငယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း Google မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

Google ကုမၸဏီသည္ Google Fiber ဝန္ေဆာင္မႈကို Missouri ျပည္နယ္ရိွ Kansas City ႏွင့္ Kansas ျပည္နယ္ရိွ Kansas City တို႔တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ခြဲေဝေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ေန ထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ စရန္ေပးသြင္းကာ မွတ္ပံုတင္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ Kansas ျပည္နယ္ Kansas City ႏွင့္ Missouri ျပည္နယ္ Kansas City တို႔တြင္သာအသံုးျပဳ ႏိုင္ေသးသည့္ အထက္ပါဝန္ေဆာင္မႈကို Missouri ျပညန္နယ္ Kansas City ေျမာက္ဘက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ ဘက္ပိုင္းတို႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ေပးသြားဖြယ္ရိွေၾကာင္း Google မွေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ အခ်ိန္ကိုမူ ကုမၸဏီမွေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရိွေခ်။

ref:IJ

1 comment:

  1. အင္တာနက္ ေတြျမန္လာေတာ့ ႏိုင္ငံျမန္ျမန္တိုးတက္တာေပါ့ဗ်ာ။

    ReplyDelete