Tuesday, 28 October 2014

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း စတင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဟုဆုိ

Photo: ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း စတင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဟုဆုိ
Tuesday, October 28, 2014

လုပ္ငန္းခြင္ ရပ္ဆုိင္းထားေသာ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအား ယခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိသည္ဟု ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဟန္စိန္က ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္သည္။

လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အီတာလ်ံ ထုိင္းအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (ITD)၏ ယခင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္းေရး အတြက္ ၫိႇႏႈိင္းမႈမ်ား မၿပီးျပတ္ေသးသျဖင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္သူ ဦးဟန္စိန္က“ အခုက ITDနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ညိႇႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ထားတယ္။ ၿပီးရင္ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ တင္ျပၿပီးလုိ႔ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ ထုိးၿပီးရင္ စလုိ႔ရၿပီ။ ႏုိ၀င္ဘာ ပြင့္လင္းရာသီထဲေလာက္မွာ ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ အတတ္ ႏုိင္ဆုံးႀကိဳးစားေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ စီမံကိန္းမ်ားျပန္လည္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ အီတာလ်ံထုိင္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (ITD) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွကုမၸဏီ တစ္ခုတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ကာတင္ဒါ (Selective Tender) ေခၚယူထားၿပီး တင္ဒါၿပိဳင္ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပၚမႈတည္ကာ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ဒုတိယ ၀န္ႀကီးဦးဟန္စိန္က “အီတာလ်ံ-ထုိင္း(ITD) ကုမၸဏီကုိ ေပးေလ်ာ္ရမယ့္ ပမာဏကေတာ့ ကန္ေဒၚလာသန္းရာခ်ီ ျဖစ္သြားမယ္။ ဒါကလည္း Due Diligence Assessment ၿပီးမွပဲ ေလ်ာ္ေငြအတိအက် ကုိသိမွာပါ။ ျပန္ၿပီးလုပ္ကုိင္မယ့္ စီမံကိန္းမွာ ျပန္ပါမယ္၊ မပါဘူးဆုိတာက တင္ဒါကိစၥၿပီးမွ သိရမွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူျဖစ္ေသာ အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီ ITD ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ႏုိင္ရန္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအတြက္ ခြဲျခမ္းေလ့လာသုံးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းပုိင္းက စတင္ကာ ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကုိမူ ကနဦး အေျခခံအေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္းခြဲျခားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကနဦးစီမံကိန္းကုိမူ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းခုနစ္ခုျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းၿပီးစီးရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဇုန္တည္ေဆာက္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးဦးေအးျမင့္က မီဒီယာမ်ားကုိေျပာထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနလ်က္ရွိသည္။

Mizzima - News in Burmese
လုပ္ငန္းခြင္ ရပ္ဆုိင္းထားေသာ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအား ယခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိသည္ဟု ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဟန္စိန္က ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အီတာလ်ံ ထုိင္းအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (ITD)၏ ယခင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္းေရး အတြက္ ၫိႇႏႈိင္းမႈမ်ား မၿပီးျပတ္ေသးသျဖင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္သူ ဦးဟန္စိန္က“ အခုက ITDနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ညိႇႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ထားတယ္။ ၿပီးရင္ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ တင္ျပၿပီးလုိ႔ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ ထုိးၿပီးရင္ စလုိ႔ရၿပီ။ ႏုိ၀င္ဘာ ပြင့္လင္းရာသီထဲေလာက္မွာ ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ အတတ္ ႏုိင္ဆုံးႀကိဳးစားေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ စီမံကိန္းမ်ားျပန္လည္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ အီတာလ်ံထုိင္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (ITD) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွကုမၸဏီ တစ္ခုတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ကာတင္ဒါ (Selective Tender) ေခၚယူထားၿပီး တင္ဒါၿပိဳင္ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပၚမႈတည္ကာ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ဒုတိယ ၀န္ႀကီးဦးဟန္စိန္က “အီတာလ်ံ-ထုိင္း(ITD) ကုမၸဏီကုိ ေပးေလ်ာ္ရမယ့္ ပမာဏကေတာ့ ကန္ေဒၚ လာ သန္းရာခ်ီ ျဖစ္သြားမယ္။ ဒါကလည္း Due Diligence Assessment ၿပီးမွပဲ ေလ်ာ္ေငြအတိအက် ကုိသိမွာပါ။ ျပန္ၿပီးလုပ္ကုိင္မယ့္ စီမံကိန္းမွာ ျပန္ပါမယ္၊ မပါဘူးဆုိတာက တင္ဒါကိစၥၿပီးမွ သိရမွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူျဖစ္ေသာ အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီ ITD ၏ ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ႏုိင္ရန္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား အတြက္ ခြဲျခမ္းေလ့လာသုံးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းပုိင္းက စတင္ကာ ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကုိမူ ကနဦး အေျခခံအေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္းခြဲျခားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကနဦးစီမံကိန္းကုိမူ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းခုနစ္ခုျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းၿပီးစီးရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဇုန္တည္ေဆာ က္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးဦးေအးျမင့္က မီဒီယာမ်ားကုိေျပာထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာမႈ မ်ား ရွိေနလ်က္ရွိသည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment