Thursday, 20 February 2014

သမိုင္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးနာမည္ဆိုးနဲ႔ ဆက္လက္ေက်ာ္ၾကားေနဆဲ UWSA

Photo: သမိုင္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးနာမည္ဆိုးနဲ႔ ဆက္လက္ေက်ာ္ၾကားေနဆဲ UWSA
Thursday, February 20, 2014

အခုဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ အားတက္ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆံုးသတ္ႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းသည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားစြာႏွင့္အတူ တဟုန္ထိုးေျပာင္းလဲ လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေလာခီးလာတြင္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ UWSA`၀´ အဖြဲ႕ ပါ၀င္တက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ထိုကဲ့သို႔ သမိုင္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲတြင္ UWSA`၀´ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားေနျခင္းမွာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ UWSA`၀´ အဖြဲ႕သည္ အရပ္သား အစိုးရအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာခ်ိန္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းေဒသႀကီးမွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဟန္ျပလုပ္ၿပီး ေနာက္ကြယ္တြင္ `၀´ တပ္မေတာ္ကို အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး ေခတ္မီလက္နက္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္လာသည္။ `၀´ လူမ်ိဳးႏွင့္ လူေနမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာမ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အသြင္ဖန္တီးတည္ေဆာက္ကာ တ႐ုတ္ လက္ေအာက္ခံ ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕အသြင္ ဖန္တီးေနၿပီျဖစ္သည္။ လက္နက္ေမွာင္ခုိ ေရာင္း၀ယ္မႈျဖင့္ `၀´အဖြဲ႕ကို အျခား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လာရသည္အထိ ျဖစ္လာသလို မူးယစ္ေဆး၀ါး ေၾကာင့္လည္း UWSA`၀´ ၏ နာမည္ဆိုးသည္ ဆက္လက္ေက်ာ္ၾကား ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ယခင္က ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုးမွ ထြက္ရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈသည္ UWSA`၀´အဖြဲ႕ႏွင့္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္တြင္ RCSS/SSA ကပင္ UWSA`၀´အဖြဲ႕အား မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ အေျခအေနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း-လာအို နယ္စပ္အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေရႊႀတိဂံ နယ္ေျမမွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ ကမၻာ အႏွံ႔သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိ ေနေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၏ အဓိကအရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြဆန္းစစ္ ၾကည့္ရာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ေသာ UWSA `၀´ အဖြဲ႕ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း RCSS/SSA ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္က ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

UWSA `၀` တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပန္ဆန္းကို မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေသာ ေဒသအျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေန ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက ဘိန္းမ်ားကို ေဒသေပါက္ေစ်းထက္ အဆမတန္ ေပးကာ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဘိန္းတစ္ပိႆာလွ်င္ ဘတ္ ၂၅၀၀၀ ခန္႔ရွိရာကေန `၀´ အဖြဲ႕၏ ေပါက္ေစ်း မဟုတ္ေသာ ၀ယ္ယူ ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းေစ်းမွာ ယခုႏွစ္တြင္ တစ္ပိႆာလွ်င္ ဘတ္ ၃၃၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မူးယစ္ အထူးအဖြဲ႕မ်ား၏ ေလ့လာစံုစမ္းခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္း႐ိုင္းခ႐ိုင္ႏွင့္ ခ်င္းမိုင္ခ႐ိုင္မ်ားအတြင္း ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ Amphetamine အေျမာက္ အမ်ားသည္ `၀´ တပ္ဖြဲ႕၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းရဲသတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးခံရမႈမွာ RCSS/SSA က ထိုင္းရဲကို သတင္းေပး၍သာ အဖမ္းခံ ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု `၀´ အဖြဲ႕က သံသယရွိခဲ့သည္။ RCSS/SSA အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ `၀´ အဖြဲ႕၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးပို႔ေဆာင္မႈသတင္းမ်ားကို ရယူၿပီး ထိုင္းရဲမ်ားကို ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရ ဆီက ေရႊလင္းယုန္ဆုကို စပ္ရြက္ဆစ္က ယူသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု `၀´ တပ္ဖြဲ႕မွ ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး UWSA`၀´ အဖြဲ႕ႏွင့္ RCSS/SSA ၾကားမွာ တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ ခဲ့သည္။

ယခင္ အတိတ္ကာလမ်ားစြာကတည္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖင့္ နာမည္ ေက်ာ္ခဲ့ေသာ UWSA `၀´ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲမွာ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ မသင့္ေတာ္ေတာ့ေပ။ `၀´ အဖြဲ႕ကို မူးယစ္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ `၀´ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မ်ားကိုလည္း ကမၻာကအလိုရွိေနေသာ မူးယစ္ရာဇာ မ်ားဟု လူတိုင္းက သိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးသာမက ကမၻာ့လူသား အားလံုးကိုပါ လူညႊန္႔တံုး ေစေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတင္မကပဲ တစ္ကမၻာလံုးကပါ ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္တားဆီးေနခ်ိန္မွာ UWSA `၀´ အဖြဲ႕ ကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ စီးပြားရွာေကာင္းေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ကြယ္တြင္ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားေနဆဲ UWSA `၀´အဖြဲ႕ရဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္တားဆီးမွသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေပ်ာက္ကြယ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေရးသားအပ္ပါသည္။

အုိက္ပီး
Shan News
အခုဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ အားတက္ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆံုးသတ္ႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း သည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားစြာႏွင့္အတူ တဟုန္ထိုးေျပာင္းလဲ လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေလာခီးလာတြင္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ UWSA`၀´ အဖြဲ႕ ပါ၀င္ တက္ေရာ က္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ထိုကဲ့သို႔ သမိုင္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲတြင္ UWSA`၀´ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားေနျခင္းမွာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ UWSA`၀´ အဖြဲ႕ သည္ အရပ္သား အစိုးရအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာခ်ိန္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတိုင္းေဒသႀကီးမွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆို ထားသည္။ အစိုး ရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဟန္ျပလုပ္ၿပီး ေနာက္ကြယ္တြင္ `၀´ တပ္မေတာ္ကို အင္ အားေတာင့္ တင္းၿပီး ေခတ္မီ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္လာသည္။ `၀´ လူမ်ိဳးႏွင့္ လူေနမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပ အိမ္ရာမ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အသြင္ဖန္တီးတည္ေဆာက္ကာ တ႐ုတ္ လက္ေအာက္ခံ ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕အသြင္ ဖန္တီးေနၿပီျဖစ္သည္။ လက္နက္ေမွာင္ခုိ ေရာင္း၀ယ္မႈျဖင့္ `၀´အဖြဲ႕ကို အျခား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ လာရသည္အထိ ျဖစ္လာသလို မူးယစ္ေဆး၀ါး ေၾကာင့္လည္း UWSA`၀´ ၏ နာမည္ဆိုးသည္ ဆက္လက္ေက်ာ္ၾကား ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုရပါမည္။

ယခင္က ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုးမွ ထြက္ရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈသည္ UWSA`၀´အဖြဲ႕ႏွင့္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္တြင္ RCSS/SSA ကပင္ UWSA`၀´အဖြဲ႕အား မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ အေျခအေနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း-လာအို နယ္စပ္အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေရႊႀတိဂံ နယ္ေျမမွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ ကမၻာ အႏွံ႔သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိ ေနေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၏ အဓိကအရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြဆန္းစစ္ ၾကည့္ရာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ေသာ UWSA `၀´ အဖြဲ႕ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း RCSS/SSA ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္က ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

UWSA `၀` တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပန္ဆန္းကို မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေသာ ေဒသအျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေန ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက ဘိန္းမ်ားကို ေဒသေပါက္ေစ်းထက္ အဆမတန္ ေပးကာ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဘိန္းတစ္ပိႆာလွ်င္ ဘတ္ ၂၅၀၀၀ ခန္႔ရွိရာကေန `၀´ အဖြဲ႕၏ ေပါက္ေစ်း မဟုတ္ေသာ ၀ယ္ယူ ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းေစ်းမွာ ယခုႏွစ္တြင္ တစ္ပိႆာလွ်င္ ဘတ္ ၃၃၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မူးယစ္ အထူးအဖြဲ႕မ်ား၏ ေလ့လာစံုစမ္းခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္း႐ိုင္းခ႐ိုင္ႏွင့္ ခ်င္းမိုင္ခ႐ိုင္မ်ားအတြင္း ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ Amphetamine အေျမာက္ အမ်ားသည္ `၀´ တပ္ဖြဲ႕၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းရဲသတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးခံရမႈမွာ RCSS/SSA က ထိုင္းရဲကို သတင္းေပး၍သာ အဖမ္းခံ ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု `၀´ အဖြဲ႕က သံသယရွိခဲ့သည္။ RCSS/SSA အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ `၀´ အဖြဲ႕၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးပို႔ေဆာင္မႈသတင္းမ်ားကို ရယူၿပီး ထိုင္းရဲမ်ားကို ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရ ဆီက ေရႊလင္းယုန္ဆုကို စပ္ရြက္ဆစ္က ယူသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု `၀´ တပ္ဖြဲ႕မွ ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး UWSA`၀´ အဖြဲ႕ႏွင့္ RCSS/SSA ၾကားမွာ တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ ခဲ့သည္။

ယခင္ အတိတ္ကာလမ်ားစြာကတည္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖင့္ နာမည္ ေက်ာ္ခဲ့ေသာ UWSA `၀´ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲမွာ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ မသင့္ေတာ္ေ တာ့ေပ။ `၀´ အဖြဲ႕ကို မူးယစ္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ `၀´ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မ်ားကို လည္း ကမၻာကအလိုရွိေနေသာ မူးယစ္ရာဇာ မ်ားဟု လူတိုင္းက သိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးသာမက ကမၻာ့လူသား အားလံုးကိုပါ လူညႊန္႔တံုး ေစေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တင္မကပဲ တစ္ကမၻာလံုးကပါ ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္တားဆီးေနခ်ိန္မွာ UWSA `၀´ အဖြဲ႕ ကေတာ့ မူး ယစ္ေဆး ၀ါးနဲ႔ စီးပြားရွာေကာင္းေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ကြယ္တြင္ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားေနဆဲ UWSA `၀´အဖြဲ႕ရဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္တားဆီးမွသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေပ်ာက္ကြယ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေရးသားအပ္ပါသည္။

အုိက္ပီး
Shan News

No comments:

Post a Comment