Wednesday, 22 August 2012

ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိက႐ုုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏ အင္တာဗ်ဴးအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ - အပိုင္း (၁) မွ (၄) အထိ

ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိက႐ုုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏ အင္တာဗ်ဴးအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္
ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

အပိုင္း (၁)

၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္က ဗြီအိုေအမွ ဦးသန္းလြင္ထြန္း ၏ ေမးခြန္းမ်ား အား ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ၏ သမၼတပင္ ျဖစ္ေစဦး၊ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းဌာနမ်ားကို တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ျပသၿပီး ေမးခြန္းမ်ားကို တေလးတစား ေျဖၾကားသြားခဲ့သည့္အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တုိင္၏ ႏႈတ္ဖ်ားမွေန၍ “လူသားအျမင္မ်ဳိး ရွိလာေအာင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေရွ႕တန္းကေနတင္ၿပီး စဥ္းစားတတ္လာေအာင္ အခ်ိန္ယူၿပီး လုပ္သြားရမယ္” ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလာသည္ကို ႀကိဳဆိုရမည္လည္းျဖစ္သည္။


အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က နွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ လႊမ္းမိုးခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း humanity ဟု ေခၚသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အယူအဆ၊ human rights ဟု ေခၚသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေတြးအေခၚ စသည့္ စကားလံုးမ်ားအား တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ အာဏာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္၏ ႏႈတ္ဖ်ားမွ ရြတ္ဆိုသံမ်ား မၾကားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုုဏ္းနွင့္ စပ္းလ်ဥ္း၍ ဦးသိန္းစိန္က “တိုင္းျပည္ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ အေနအထားအရ ၾကည့္ရမယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးတာ လက္မခံနိုင္ဘူး။ ဒါဟာ အမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး႐ႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ရမယ္။” စသည္တို႔ကို တလံုးမွ သံုးၿပီး ခုခံေခ်ပႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

ယခု ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္၏ အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုုဏ္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အယူအဆႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေတြး အေခၚတို႔အား ေရွ႕တန္းကေန တင္ၿပီး စဥ္းစားရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အျငင္းမပြားေတာ့ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အင္တာဗ်ဴး အေသးစိတ္ကို ဤလင့္ခ္တြင္ နားဆင္ပါ။ http://www.youtube.com/watch?v=2L2-QRCs5s0 
“အဓိက႐ုုဏ္းစျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ အင္တာဗ်ဴး ေပၚထြက္လာ သည့္အခ်ိန္အထိ ၂ လေက်ာ္မွ် ကာလအတြင္း အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္မႈႀကီး မ်ား ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံတို႔မွ ခ်ဥ္းကပ္ သင့္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္္က ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ယခုကဲ့သို႔ ေလးေလးနက္နက္ တိတိက်က် ေဖ်ာင္းဖ်ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ ေျပာဆို လာပါသနည္း။ အဓိက႐ုုဏ္းတြင္ စစ္အစိုးရ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ားက ရက္စြဲႏွင့္တကြ တိတိက်က် ေထာက္ျပလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံ တကာ၏ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈကို အမွန္တကယ္ ခံလာရႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ရိပ္စားမိလာေသာေၾကာင့္သာ ေျပာင္းလဲေျပာဆိုလာျခင္းျဖစ္သည္။”

ယခုကဲ့သို႔ စစ္အစိုးရ၏ ထိပ္သီးႀကီးကိုယ္တိုင္က ၀န္ခံေျပာဆိုလာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွေန၍ စစ္အစိုးရေလသံအတိုင္း ေျပာဆိုေနၾကေသာ အခ်ဳိ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ “လူ႔အခြင့္အေရးခ်ည္းပဲ ေျပာေနလို႔မရဘူး။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနကိုလည္း ၾကည့္ရမယ္” ဟူေသာ မေရရာသည့္ ဆင္ေျခမ်ဳိး မေပးသင့္ေတာ့။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား အားေပးသည့္သေဘာေဆာင္ သည့္ ေျပာဆိုမႈ၊ ျပဳမူမႈမ်ားအား အျမန္ဆံုးရပ္တန္းက ရပ္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။
စာေရးသူသည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ “႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားဂုဏ္သိကၡာ” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတေစာင္ ေရးသားတင္ျပခဲ့ၿပီး အဓိက႐ုုဏ္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္အေနျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္ စုစုေပါင္း ၈ ခ်က္ကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအခ်က္မွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ေအာက္တြင္ ႐ႈေစလိုပါသည္။
(က) ယခုအခ်ိန္၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ (တနည္းအားျဖင့္) လူအျဖစ္ အသက္ရွင္ခြင့္ရနိုင္သည့္ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာမ်ားပင္ မရရွိဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။ ဤသည္မွာ လံုး၀မျဖစ္သင့္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ မျဖစ္သင့္သလို ေမတၱာ တရားႀကီးမားသည္ဟု ဂုဏ္ယူၾကေလ့ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးကူ ညီေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ဤတင္ျပခ်က္ကို ေထာက္ကာ စာေရးသူအား ႐ိိုဟင္ဂ်ာမ်ားဘက္က လိုက္ၿပီး ေရးသည္ဟု ထိုစဥ္က ေ၀ဖန္သူတခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့သည္။ ေျဖရွင္းခြင့္ မၾကံဳခဲ့ပါ။ ရင္းနွီးေသာ မိတ္ေဆြတခ်ဳိ႕တေလကလည္း စာေရးသူအား ခင္ဗ်ား ဒီကိစၥႀကီးသြားၿပီး မေရးနဲ႔ဗ်၊ သိပ္႐ႈပ္တယ္ဟု သေဘာ႐ိုးျဖင့္ သတိေပးၾကပါသည္။ ေ၀ဖန္သူတခ်ဳိ႕ကို မည္သို႔မွ် အာဃာတ မရွိသလို ေစတနာ႐ိုးျဖင့္ သတိေပးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ ကမၻာေလာကႀကီးတြင္ တရားမွ်တမႈ ဖံုးလႊမ္းေစလိုပါက အမွန္တရားကို ထုတ္ေဖာ္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ယခု ေနာက္ထပ္ ေဆာင္းပါးတေစာင္ ထပ္ေရးျခင္းျဖစ္သည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာလည္း လူျဖစ္ပါသည္။ ကုလားဟု အလြယ္တကူ ေခၚေနၾကသူမ်ားလည္း လူျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုုတ္လည္း လူျဖစ္ ပါသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးကို လူဟူ၍ အရွိအတိုင္း ျမင္ေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ စာေရးသူက အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ သေဘာထားေစခ်င္၊ ဆက္ဆံေစခ်င္၍လည္း ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို လက္ခံလွ်င္ ဤသည္ကို ျငင္းဆန္ရန္ မသင့္ပါ။
လူ႔အခြင့္အေရးကို အမ်ိဳးသားေရးနွင့္ဆက္စပ္၍လည္း တန္ဖိုးထားသင့္ပါသည္။ ယေန႔ ကမၻာတခြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ Globalization ေခတ္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဤသည္ကို မည္သူမွ် အျငင္းမပြားပါ။ စစ္အာဏာရွင္ ေန၀င္း ႀကီးစိုးခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကလို ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုကိုယ္ တံခါးပိတ္ထားၿပီး ၀ါးလံုးေခါင္းထဲမွာ လသာလို႔ရေသာ ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ကမၻာတခြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္ေသာ ေခတ္ႀကီးတြင္ အားေကာင္းခ်က္မ်ားရွိသလို အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အေတြးအေခၚ အယူအဆ ကမာၻတ၀ွမ္းသို႔ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္ကိုမူ အားေကာင္းခ်က္ အျဖစ္ တကမၻာလံုးက အျငင္းမပြားဘဲ လက္ခံၾကပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးကို လက္ခံက်င့္သံုးေသာ လူမ်ဳိးသည္ ကမၻာတြင္ ဂုဏ္တင့္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္ အေရးကို ေလးစားလိုက္နာက်င့္သံုးေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးအျဖစ္ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္ပါသည္။ သမိုင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ အားေကာင္းေကာင္း က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ရခိုင္လူမ်ဳိး၊ ေမတၱာတရားႀကီးမားေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားျဖစ္သည့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးအျဖစ္ ကမၻာက ႐ႈျမင္ေစခ်င္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္ အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း ျပျခင္းသည္ လူမ်ဳိးတမ်ိဳး၏ အမ်ဳိးသားဂုဏ္ သိကၡာ ကိုပါ ျမင့္တက္ သြားေစသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏ လူမ်ဳိးဂုဏ္သိကၡာကိုသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ အမ်ဳိးသားဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ျမႇင့္တင္ေစခ်င္သည္။ စာေရးသူက အမ်ဳိးသားေရးကို ဤသို႔ ႐ႈျမင္ပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လွပေသာ ေရေျမေတာေတာင္မ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား၊ သဘာ၀ ကၽြန္းငယ္ကၽြန္းစုမ်ားအား လူသတ္ကြင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းမသြားေစလိုပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ေဒသမ်ား၊ လံုျခံဳေရးအတြက္ ပူပင္ရန္ မလိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ား၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိသည့္ ၀န္းက်င္မ်ားအျဖစ္ ကမၻာက ႐ႈျမင္ေစလိုသည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္မ်ား လာေရာက္ၾကပါမည္။ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံလိုသူမ်ား ၀င္လာၾကပါမည္။ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား အားေကာင္းေကာင္း ေပၚလာပါမည္။ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းပါမည္။ စာေရးသူက ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ဤသို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
အပိုင္း (၂)

အဓိက႐ုုဏ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒသည္ အဘယ္နည္း။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဟူေသာ စကားလံုးမ်ားကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ထပ္ခါတလဲလဲ သံုး၍ ေျပာလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ မူလကတည္းက ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရမွာ ဤသေဘာထား သို႔မဟုတ္ မူ၀ါဒ ရွိသလား။ လံုး၀မရွိခဲ့ဟု ေျပာရပါမည္။
အဓိက႐ုုဏ္းစျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ အင္တာဗ်ဴး ေပၚထြက္လာသည့္အခ်ိန္အထိ ၂ လေက်ာ္မွ် ကာလအတြင္း အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္မႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ္လည္း လူသားခ်င္း စာနာမႈနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံတို႔မွ ခ်ဥ္းကပ္သင့္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္္က ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ယခုကဲ့သို႔ ေလးေလးနက္နက္ တိတိက်က် ေဖ်ာင္းဖ်ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ ေျပာဆိုလာပါသနည္း။ အဓိက႐ုုဏ္းတြင္ စစ္အစိုးရ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ားက ရက္စြဲႏွင့္တကြ တိတိက်က် ေထာက္ျပ လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈကို အမွန္တကယ္ ခံလာရႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ရိပ္စားမိလာေသာေၾကာင့္သာ ေျပာင္းလဲေျပာ ဆိုလာျခင္းျဖစ္သည္။
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုုဏ္းသည္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမဟုတ္ဟု ဦးသိန္းစိန္က ျငင္းသြားခဲ့သည္ႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ေအာက္ပါအတိုင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။
“လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ မဟုတ္ဘူး ဆိုေပမယ့္ တဘက္နဲ႔ တဘက္ ေရရွည္မုန္းတီးမႈေတြ ရွိတာေတာ့ ျငင္းလို႔မရတဲ့ကိစၥပါ။ ေဒသထဲမွာ အတူေနထိုင္လာၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ မုန္းတီးမႈေတြ သည့္ထက္ ပိုၿပီး ပ်ံ႕ပြားမလာေအာင္ နွစ္ဘက္အတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လိုစီမံ ခ်က္ေတြ၊ ေျဖရွင္းမႈေတြ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိပါသလဲ။”
ဤေမးခြန္းအား ေမးျဖစ္ ေျဖျဖစ္သည့္ အေျခအေန မည္သို႔ ေရာက္သြားေၾကာင္းေတာ့ ေမးသူ ေျဖသူ နွစ္ဦးသာ သိပါမည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ေနေစၿပီး တတိယႏိုင္ငံသို႔ ပိုးေပးမည္ဆိုပါက ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးအား အစိုးရက ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က ကမၻာသိေၾကညာထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုဤသည္ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေတာ့ဘူးလား။ စစ္အစိုးရ သေဘာထားေျပာင္းသြားၿပီလား။ ေျပာင္းသြား လွ်င္လည္း ေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာသိ ေၾကညာရန္ လိုပါသည္။
ရခိုင္လူထုထံမွ နိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံမႈရေစရန္ ဦးသိန္းစိန္က အထက္ပါကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အေစာပိုင္းတည္းက ေထာက္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ ဤေၾကညာခ်က္ကို ဆက္စပ္ၾကည့္လွ်င္ စစ္အစိုးရသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား (ဦးသိန္းစိန္၏ စကားလံုးအရ ဘဂၤါလီမ်ားအား) လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ျပတ္ျပတ္သားသား ေမာင္းႏွင္ထုတ္ေရးမူ၀ါဒ Exclusion Policy ကို အဓိက႐ုုဏ္း၏ အစကတည္းကပင္ က်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ ယင္းအတြက္ မေကာင္းသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးေရးအရ ႏွိမ့္ခ်တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္မႈႀကီးမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရတြင္ လံုး၀ပင္ တာ၀န္ရွိသည္။
ယခုမူ ဦးသိန္းစိန္၏ ႐ုုပ္သြင္ကို အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေတြ႔ျမင္လိုက္ရေသာအခါ ၄င္း၏ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အုပ္စုႀကီးနွစ္ခု၏ အလယ္တြင္ ေနၿပီး ၿငိမ္သက္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေအာင္ပင္ တိုင္းျပည္ကို ထိန္းသိမ္းေန သည့္သေဘာ မွင္ေသေသ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ျခင္းမွန္ကန္လွ်င္ အမွန္တရားေဖာ္ ထုတ္နိုင္ေရးအတြက္ နိုင္ငံတကာက လာေရာက္စစ္ေဆးမည္ ဆိုသည္ကို ဦးသိန္းစိန္ အဘယ္ေၾကာင့္ လက္မခံႏုိင္ပါသနည္း။ ဦးသိန္းစိန္ ရည္ညႊန္းသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ လြတ္လပ္မႈရွိသည္ ဆိုသည္မွာ လံုး၀ပင္ လြဲမွားေနသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဟူသည္မွာ သမၼတ႐ံုးအဖြဲ႔၏ အစိတ္အပိုင္းတခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ သူႀကီးလုပ္သူကိုယ္တိုင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသည့္ အမႈတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာ သူႀကီးတူအဆင့္ေလာက္သာ ရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တြင္ မည္သည့္အခြင့္အာဏာမွ် မရွိသလို သမၼတကိုယ္တိုင္ က်ဴးလြန္ သည့္ ျပစ္မႈမွန္သမွ်ကိုလည္း မည္သည့္အခါမွ် ေဖာ္ထုတ္မည္မဟုတ္ပါ။
ပို၍ ဆိုးသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္၏ ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း၌ လံုး၀ပင္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသူ (သို႔မဟုတ္) ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္ဆိုသူမ်ားကို ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အၿပီးအပိုင္ ေမာင္းထုတ္လိုက္ျခင္းသည္ ျပႆနာ၏အေျဖ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ရခိုင္လူထု အမ်ားစုႀကီး၏ စိတ္တြင္ စြဲထင္သြားေစသည္။ ယင္းသို႔ေမာင္းထုတ္ျခင္းမွာ တရားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္လာေစခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမွာ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရတဖြဲ႔လံုး ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ပထမ ရွင္းျပသင့္သည္။ ဗြီအိုေအ နွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း၌ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဤသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔မွ် ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
သာဓကအားျဖင့္ လူတဦးက အျခားတဦးအား “ထမင္းစားျပီးျပီ လား” ဟု ပထမ ေမးၿပီးမွ “ဘာဟင္းနဲ႔ စားခဲ့လဲ” ဟု ေမးေလ့ရွိပါသည္။ ပထမေမးခြန္းကို မေမးဘဲ ဒုတိယေမးခြန္းကို တန္းၿပီး ေမးပါက ေမးျမန္းခံရသူသည္ ထမင္းစားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေမးျမန္းသူက ႀကိဳတင္သိထားႏွင့္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္သည္။ ပထမေမးခြန္းကို ေက်ာ္ၿပီး ဒုတိယေမးခြန္းကို ေမးျခင္းအားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရတြင္ နွစ္ဘက္အတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူ၀ါဒ ရွိေနၿပီဟု ေမးသူ ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ႀကိဳတင္သိေန၍ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။ ထူးျခားသည္မွာ ေျဖၾကားသည့္ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ကလည္း မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္းသို ့တရားမ၀င္ ခိုး၀င္ေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား မူရင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔မည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ လက္ခံမည့္ တတိယႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားနိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးအား ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တခြန္းမွ် မဟေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ေမးခြန္းအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က “ေရရွည္ ေျဖရွင္းသြားရမွာပါ။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ပါတီအႀကီးအကဲေတြနဲ႔ ေတြ႔ပါတယ္။ ကမၻာႀကီးက က်ဥ္းေျမာင္းသြားၿပီ။ ရြာႀကီးတရြာလို ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔က သူ႔လူမ်ိဳး ကိုယ့္လူမ်ိဳး သူ႔ဘာသာ ကိုယ့္ဘာသာ ခြဲျခားလို႔မရဘူး။ လူသားဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ ျမင္ပါ။ လူသားဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ ျမင္ရမယ္။ ကမၻာမွာလည္း လူ႔အခြင့္ အေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ေျပာလာၾကတယ္။ လူသားဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ ျမင္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးကို မထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။” ဟု ေျဖသြားခဲ့သည္။
စာေရးသူတို႔ ကေလးဘ၀က တခုခုကို ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်မိလွ်င္ ေနာက္ေျပာင္ ေျပာၾကသည့္ စကားလံုးတခု ရွိသည္။ “ဒီ့ထက္ ေကာင္းတာေတာင္ ဒီေလာက္ မေကာင္းဘူးကြ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဦးသိန္းစိန္ထက္ ေကာင္းေအာင္ မည္သူမွ် ရွင္းျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဦးသိန္းစိန္ထက္ ေကာင္းေအာင္ ရွင္းျပဦးေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ေလာက္ မေကာင္းမွာ ေသခ်ာ ပါသည္။ မွန္ပါသလား။ စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။
ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

အပိုင္း (၃)

ယခုအခ်ိန္၌ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ ကိုးကားသံုးစြဲလာၿပီျဖစ္ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာဆို႐ိုးစကားတခုကို သတိရမိပါသည္။ “ပါးစပ္က ဘုရား ဘုရား လက္က ကိုး႐ိုးကားယား” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤဆို႐ိိုးစကားက အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီဖို႔လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပထားျခင္းပင္။ ရခိုင္အဓိက႐ုုဏ္းကို ဤဆို႐ိုးစကားနွင့္ ခ်ိန္ထိုးပါမည္။
ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ ဘုရား ဘုရား ဟူ၍ပင္ ေရွ႕ကေန၍ ေျပာသြားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ လက္က ကိုး႐ုိးကားယား အရင္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ပါးစပ္က ဘုရား ဘုရား တျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သာဓကတခုကို ေျပာပါမည္။ ယခုၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဦးသိန္းစိန္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၿပီး ေျပာဆိုေၾကာင္း၊ ရခိုင္လူထုကို ၄င္းက စကားဆယ္ခြန္း ဆယ့္ငါးခြန္း ေျပာတာထက္ ခင္ဗ်ားတို႔ တခြန္းေျပာတာ ထိေရာက္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ အတိအက်အားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား “ခင္ဗ်ားတို႔က ၀င္ၿပီး အျမင္မွန္ရလာေအာင္၊ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ေျပာေပးပါ” ေတာင္းခံေနၿပီျဖစ္သည္။
ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အဓိက႐ုုဏ္းႀကီးအတြင္း၌ အျမင္မွားခဲ့သူမွာ မည္သူနည္း။ ရခိုင္လူထုျဖစ္သည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က ဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် ရခိုင္လူထုအေပၚ အျပစ္ပံုခ်ရန္ လမ္းခင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္လူထု အျမင္မွားေနသည္ဟုု ဆိုပါလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားကတည္းက ယခုကဲ့သို႔ ဘာေၾကာင့္ ရွင္းျပဖို႔ မႀကိဳးစားခဲ့သနည္း။ မိမိအစိုးရကိုယ္တိုင္၏ တာ၀န္ရွိမႈကို ၀န္မခံဘဲ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ား သက္ေရာက္လာနိုင္သည့္ အေျခအေနေရာက္လာမွ ရခိုင္လူထုက အျမင္မွားၿပီး ျပစ္မႈႀကီးမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနသေယာင္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ေျပာဆိုလာပါသနည္း။
ယခုမွသာ ရခိုင္လူထုအေပၚ အျပစ္ပံုခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ အဓိက႐ုုဏ္း စျဖစ္ခါစတြင္ ျပႆနာ၏တရားခံအျဖစ္ လက္ညႇိဳးထိုးခံခဲ့ရသူမွာ (႐ိုဟင္ဂ်ာ) မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္သည္။ သာဓကတခု ျပပါမည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ ကို ၾကည့္ပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ မ်ား၌ ဆူပူသူအင္အား ၁,၀၀၀ ေက်ာ္က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း သတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အဆိုပါ စာမ်က္နွာ တခုတည္းမွာပင္ ယင္းသတင္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ ေအာက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အစၥလာမ္သာသနာေရး အဖြဲ႔ႀကီး ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကား လႊာ ႏွစ္ေစာင္ကို တြဲထည့္ေပးထားသည္။ ယင္းပန္ၾကားလႊာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ေနထုိင္ၾကေသာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အစၥလာမ္သာသနာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက ထုတ္ျပန္ေသာ အထူးေမတၱာရပ္ခံခ်က္ႏွင့္အညီ ေနထိုင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း ပါရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သတင္းစာ၏ အဆိုပါ စာမ်က္နွာ၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႔ႀကီးက ထုတ္ျပန္ေသာ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ မပါရွိပါ။ ဤသည္မွာ စစ္အစိုးရက ဦးေဆာင္၍ သတင္းပညာအရ လုပ္ၾကံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ဆူပူအၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းစာဖတ္သူအားလံုး ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္ လုပ္ၾကံထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရ၏ တာ၀န္ရွိမႈေအာက္တြင္ အဓိက႐ုုဏ္းႀကီးအတြင္း အသက္စြန္႔လႊတ္သြားခဲ့ရသူ လူထုအေရအတြက္ကို မည္သူမွ် အတိအက် မေျပာႏုိင္။ ဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခဲ့ရသူ အနည္းဆံုး ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္အနက္ ဒုကၡသည္စခန္းမွေန၍ ျပန္စရာ ေနအိမ္ပင္ မရွိေတာ့သူ ဦးေရမွာလည္း မ်ားလွစြာသည္။ အဓိက႐ုုဏ္းႀကီး၏ ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕ခရီး ဘယ္လိုဆက္၍ ဘာေတြ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမည္ မသိေတာ့သူ ဦးေရမွာ သိန္းတခ်ဳိ႕ခ်ီ ရွိမည္ဟု မွန္းရသည္။
အဆိုးဆံုးမွာ ဦးသိန္းစိန္က ယခုအခ်ိန္အထိ စစ္အစိုးရ၏ တိက်ေသာ မူ၀ါဒကို မေၾကညာေသးျခင္းပင္။ ရခို္င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ဦးေရ အနည္းဆံုး ရွစ္သိန္းေက်ာ္ကို တကယ္ပဲ ဆက္လက္ ေမာင္းထုတ္သြားမွာလား။ ေမာင္းထုတ္သြားမည္ဆိုပါက လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ လံုျခံဳမႈကို ရရွိေစၿပီး ႏုိင္ငံတကာ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ မည္သို႔ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဒသခံလူထုက မည္သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၏ အကူအညီႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အကူအညီတို႔ကို မည္သို႔ ရွာေဖြသြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တျပည္လံုးလူထုအား ဦးသိန္းစိန္၏ စစ္အစိုးရက အတိအက် ရွင္းျပရန္ လိုသည္။
သို႔့မဟုတ္ ယင္းပထမမူ၀ါဒကို တရား၀င္ ႐ုုပ္သိမ္းၿပီး နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ဆက္လက္ ေနထိုင္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မည္လား။ ဒုတိယမူ၀ါဒသို ့ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္ဆိုပါက ယခု ဦးသိန္းစိန္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာခဲ့သကဲ့သို႔ လြယ္လြယ္ေျပာ၍ မရနိုင္ပါ။ ဘ၀နစ္နာပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခဲ့သူ လူထုႀကီးတရပ္လံုး ထမင္းစားဖို႔၊ ေနစရာရဖို႔အတြက္ ဟိုက သည္က ေတာင္းခံေပး႐ံု၊ လံုျခံဳေရးအရ စစ္တပ္၏ ေသနတ္ေျပာင္းေအာက္တြင္ ဒူးေထာက္ ခိုလံႈေနခြင့္ရ႐ုံႏွင့္ လံုး၀ မလံုေလာက္ပါ။
(၁) အဓိက႐ုုဏ္းႀကီးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမွန္အတိုင္း ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ ဆိုသည္ကို လူထုႀကီးေရာ ႏိုင္ငံတကာပါ အတိအက် သိခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုသည္။ ကုလသမဂၢမွ ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တရပ္အား လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ေပးဖို႔ လိုသည္။
(၂) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေလွ်ာက္သြားလ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုသူမ်ားအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကလည္း ေန႔စဥ္ေတြ႔ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ လူထု၏ စိတ္အစဥ္တြင္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရမည္မဟုတ္။ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ထပ္မံက်ဴးလြန္ခံရလိမ့္မည္ဟူေသာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ရွိေနမည္ဧကန္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တကယ္တမ္း တည္ေဆာက္မည္ဟု သက္ေသျပလိုလွ်င္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူ မွန္သမွ်ကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္ လိုသည္။
(၃) အမွန္တရားမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူ စစ္ေဆးစီရင္ေနသည့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ နွစ္ဘက္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ၾကေရးအတြက္ အေျခခံလူထုမ်ားအတြင္း ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား၊ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား၊ တဘက္၏ နစ္နာခ်က္ကို အျခားတဘက္မွ ၾကားသိေစျခင္းမ်ား စီစဥ္ေပးဖုိ႔ လိုသည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ ကူညီလိုမႈမ်ား၊ ေမတၱာတရားမ်ား ပြားမ်ားခြင့္ရလာေအာင္ စီစဥ္ေပးရန္ လိုပါမည္။
(၄) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တရားစီရင္ေရး အပါအ၀င္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားအား လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္အားေကာင္းလာေအာင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္း၊ ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုသည္။ ဤသည္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Institutional Reform ဟု ေခၚသည္။

အဓိက႐ုုဏ္းႀကီးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ အား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ က ေခၚယူသတိေပးသည္မွာ မွန္သလား။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္းတခု ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဤမွတ္တမ္းသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေတာ္ပင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပ်ံ႕နွံ႔လ်က္ရွိသည္။ ဤမွတ္တမ္း သည္လည္းေကာင္း၊ မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အစစ္အမွန္မဟုတ္ မွားယြင္းေနသည္ဟုဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္း သားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ နွစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ ေခၚယူကာ အေသးစိတ္ ရွင္းျပရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းမွတ္တမ္းတြင္ ေရးသားထားခ်က္မ်ားသည္ မတရားမႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားသလားဟူ၍ အမ်ားျပည္သူက မွတ္ယူႏိုင္စရာအေၾကာင္း ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါမွတ္တမ္းအရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရး ပါတီအား အစည္းအေ၀း ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရန္ ဟူေသာ စကားလံုးကို သံုး၍ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။
၁။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ဥကၠဌ)
၂။ ဦးအံုးတင္ (ဒု-ဥကၠဌ)
၃။ ဦးဘရွိန္ (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)
၄။ ဦးေဖသန္း (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)
၅။ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက နိဂံုးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ … … … … ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္း တင္ျပေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ရခိုင္အေရးအခင္း အေပၚ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို အက်ယ္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ “ဆက္မလုပ္ၾကရန္ လုပ္ရင္ေတာ့ အေရးယူမည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတြင္ ေရးသားထားခဲ့သည္။
ရခိုင္အေရးအခင္းအတြင္း နွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္မႈၾကီးမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း မည္သူမွ် အျငင္းမပြားပါ။ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္က ၀န္ခံခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူဦးေရမွာ တရာထက္ေတာ့ မပိုေၾကာင္းနွင့္ မီး႐ိႈ႕ၾကသည့္အတြက္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ၾကသူဦးေရမွာ အဆမတန္ မ်ားျပားေၾကာင္း ဆိုသြားခဲဲ့သည္။
ဤသတင္းမ်ား လိႈင္လိႈင္ႀကီး ထြက္ေပၚေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီအား အစည္းအေ၀း ေခၚယူၿပီး “ဆက္မလုပ္ၾကရန္ လုပ္ရင္ေတာ့ အေရးယူမည္” ဟု သတိေပးခံလိုက္ရျခင္းမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ ၏ ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္ သိကၡာကို မ်ားစြာထိခုိက္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပစ္မႈၾကီးမ်ား က်ဴးလြန္ရာ၌ အဓိက ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ ျဖစ္သည္ ဟု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က အတိအက် စြပ္စြဲလိုက္သည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ အဆိုပါမွတ္တမ္းသည္ စစ္မွန္သည္ဆိုပါက ေပါ့ေပါ့မထားသင့္ပါ။ ရခိုင္သမိုင္းတခု၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သြားပါၿပီ။
မစစ္မွန္ေသာ မွတ္တမ္းျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုး ရွင္းလင္းဖို႔ လိုပါမည္။ စစ္မွန္ေသာ မွတ္တမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း “ဆက္မလုပ္ၾကရန္ လုပ္ရင္ေတာ့ အေရးယူမည္” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတိေပးျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိက႐ုဏ္းအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သတ္ျဖတ္၊ မီး႐ိႈ႕မႈႀကီးမ်ားနွင့္ လံုး၀ ပတ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားမည္သည့္ကိစၥရပ္အတြက္ ေကာ္မရွင္ က ေခၚယူသတိေပးျခင္း သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီအေနျဖင့္ လူထုတရပ္လံုးအား ေျခေျချမစ္ျမစ္ ရွင္းျပဖို႔ လိုပါမည္။
ထို႔အျပင္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားအား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီပဲ အဓိက ဦးေဆာင္ က်ဴးလြန္ေနသေယာင္ေယာင္ သေဘာ သက္ေရာက္ေစသည့္ မွတ္တမ္းကို ေရးသားသူ၊ အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္သူ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ပါတီက ဥပေဒေၾကာင္းအရ အတိအက် ျပန္လည္ တရားစြဲဆိုသြားသင့္ပါသည္။
အပိုင္း (၄)

လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဘယ္လို ဆက္စပ္သလဲ။ စစ္မွန္တဲ့ ဥပေဒစိုးမိုးေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ အမွန္တရားကို ဘာေၾကာင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သင့္သလဲ။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ယေန႔အထိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ စစ္အစိုးရ၏ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တုိင္က ၀န္ခံေျပာၾကားၿပီးေနာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက အျမင့္ဆံုး ထားရမည့္ စံတန္ဖိုး ဟူသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပို၍ ထင္ရွားသိသာ လာသည္။
သို႔ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဟူသည္အား အမ်ား နားေထာင္ေကာင္း႐ံု၊ နားေထာင္လိုက္ရသူမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးစကား ေျပာသူအား ေလးစားအထင္ႀကီးသြားေစ႐ံုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာ သံုးစြဲေနပါလွ်င္ လက္ေတြ႔အရ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ခံစားရရွိႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးအေတြးအေခၚကို ကိုင္စြဲၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မွသာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခံစားနိုင္ပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။ဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုသည္မွာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုသာ ေလးစားလိုက္နာျခင္းဟူသည့္ သေဘာထက္ မည္သို႔မွ် မပိုနိုင္၍ ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးအေတြးအေခၚကို ကိုင္စြဲၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံကို ပယ္ရွားထားပါက (သို႔မဟုတ္) လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္မေပးႏိုင္ပါက အဆိုပါ ဥပေဒတရပ္ရပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒစနစ္ တစံုလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ရပါမည္။ ဥပေဒတရပ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒစနစ္တစံုလံုးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ပံ့ပိုး တည္ေဆာက္ေစရပါမည္။ ယုတ္ေလ်ာ့၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျဖစ္ေစရပါ။ သို႔မွသာ စစ္မွန္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို လိုလားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းေၾကာင္းပင္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဓိက႐ုဏ္းႀကီးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤလမ္းေၾကာင္းကိုပင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရပါမည္။
ယင္းသို႔မဟုတ္လွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးစကားလံုးကို ႏႈတ္မွ အျမႇဳပ္ထြက္သည္အထိ အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေရရြတ္ပါေစဦး၊ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ေရေပၚတြင္ အ႐ုုပ္ေရးသည့္အဆင့္ထက္ ပိုမည္မဟုတ္ပါ။
ဥပေဒစိုးမိုးမႈ၏ ေရွ႕တြင္ “စစ္မွန္ေသာ” ဟူသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထည့္ရသနည္း။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ စကားလံုးကို စစ္အာဏာရွင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပို္င္မ်ားက ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တတြတ္တြတ္ ရြတ္ဆိုခဲ့သည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစနစ္တစံုလံုးအား ၄င္းတို႔ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္သာ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ “စစ္မွန္ေသာ” ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံကို လူထုအေနျဖင့္ စနစ္တက် ေလ့လာစဥ္းစားခြင့္မရေအာင္ ပိတ္ပင္ထားခံခဲ့ရသည္။ ၄င္းတို႔အလိုအရ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဟူသည္မွာ လူထု၏ လြတ္လပ္ခြင့္အား ဖိနွိပ္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားကိုသာ အဓိကအားျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာေရးကို ဦးတည္ က်င့္သံုးခဲ့ က်င့္သံုးဆဲျဖစ္သည္။ “စစ္မွန္ေသာ” ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ စဥ္းစားမႈအေျခခံတရပ္ကို လူတိုင္း နားလည္လြယ္ေအာင္ သာဓကတခုႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။
စာ႐ႈသူူမ်ားအားလံုး ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ သေကၤတ႐ုုပ္တုကို ပံုမ်ားတြင္ ျမင္ဖူးၾကပါမည္။ မ်က္လံုးကို အ၀တ္မဲ စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးတဦး၏ ႐ုုပ္တုျဖစ္သည္။ သူမ၏ ဘယ္လက္တြင္ ခ်ိန္ခြင္ကို ကိုင္ထားၿပီး ညာလက္တြင္ ဓားရွည္ႀကီးတလက္ကို စြဲထားသည္။ မ်က္လံုးကို အ၀တ္မဲ စည္းထားသည့္ သေဘာမွာ မႈခင္းတရပ္ရပ္ကို ဆံုးျဖတ္စီရင္ရာတြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း စသည္တို႔ကို လံုး၀မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ က်ဴးလြန္သူမွန္သမွ်ကို စီရင္သြားမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ခ်ိန္ခြင္ကို ကိုင္ထားျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈကို ေရွး႐ႈသည္။ ခြဲျခားမႈ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ မွ်တစြာ ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးသြားမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဓားရွည္ႀကီး၏သေဘာမွာ အျပစ္က်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ထိုက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ မူျဖစ္သည္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္က နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းအတြင္း စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ား ျပန္႔ပြားက်င့္သံုးခြင့္မရ၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ဖန္တီးခဲ့သည္။ ေပၚေပါက္နိုင္သည့္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားကိုလည္း မေပါက္ကြဲေစရန္ ႀကိဳတင္တားဆီးမႈမ်ား မလုပ္ခဲ့။ ေပါက္ကြဲလာသည့္အခါတြင္လည္း နိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ခဲ့ျပန္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ၊ ရွမ္းႏွင့္ ၀၊ ပအို၀့္ႏွင့္ ရွမ္း၊ မြန္ႏွင့္ ကရင္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ိဳးစံု ေပၚခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္လည္း ရွိသည္။ ကရင္ႏွင့္ ကရင္ခ်င္း သတ္ၾကသည့္အဆင့္ပင္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္မွာလည္း နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ ၾကံဳေန ရျပန္ပါသည္။ လူထုမ်ား၏ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈ ခံစားရမႈမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ေၾကကဲြဖြယ္ဆိုသည္ထက္ ဟိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။
စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိဘဲ လံုျခံဳေရးယူေပးဖို႔ ေသနတ္ေအာက္မွာ ဒူးေထာက္ၿပီး ေတာင္းခံေန ရသမွ် ကာလပတ္လံုး အဆိုပါအျဖစ္ဆိုးမ်ိဳး ထပ္မံၾကံဳေတြ႔ေနရပါဦးမည္။ ဤျဖစ္ရပ္ဆိုးႀကီး မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းသံုးသပၿျပီး ေနာင္ကို ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုႀကီး တရပ္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တိုးတက္၊ သာယာေသာဘ၀ကို ရရွိေစရန္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံေပၚတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းမွတပါး အျခားမရွိပါ။ ယင္းသို႔ျဖစ္ေစရန္မွာ လူထုမ်ားကိုယ္တိုင္ စစ္မွန္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကို ေန႔စဥ္ လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ လိုပါသည္။ ဤသည္ကို သေဘာတူပါက စာ႐ႈသူ ေခတၱမွ် စာဖတ္ရပ္ၿပီး အ၀တ္မဲ တခုရွာ၊ မ်က္လံုးကို စည္းပိတ္၊ တေနရာတြင္ ၿငိမ္သက္စြာထိုင္၊ အသက္မွန္မွန္႐ွဴကာ၊ စိတ္အာ႐ံုတြင္ ရွိေနသည့္ အစြဲမွန္သမွ် ဖယ္ထားလိုက္ပါ။
မည္ကဲ့သို႔ေသာ အစြဲမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါသနည္း။
ငါ့လူမ်ိဳးက လုပ္သမွ် အားလံုးမွန္သည္။ ငါမႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ လူေတြ လုပ္သမွ် အားလံုးမွားသည္။ (မည္မွ်ပင္ ဆိုး၀ါးရက္စက္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါေစ) ငါ့ဘာသာတရား လုပ္တာ အားလံုးမွန္သည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါ့ဘာသာ၀င္ေတြကို လာမထိနွင့္၊ ထိလွ်င္ မီးပြင့္သြားေအာင္ တုံ႔ျပန္သြားမည္။ (မည္မွ်အထိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနပါေစ) ငါ့ပါတီ ဦးေဆာင္တာ မွန္သမွ် အားလံုး တရားသည္။ ငါ့ေခါင္းေဆာင္ လုပ္တာမွန္သမွ် အားလံုး မွန္သည္ … အစရွိသည့္ အစြန္းေရာက္ အစြဲမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
မိမိ၏ စိတ္အစဥ္တြင္ ယင္းအစြဲမ်ား တည္ရွိေနသမွ် အရာကိစၥမ်ားအေပၚ ယင္းအစြဲမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာေနသမွ်၊ ယင္းအစြဲမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ လုပ္ေဆာင္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး မည္သည့္အခါတြင္မွ် ဥပေဒစိုးမိုးေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ အစြဲမ်ဳိးရွိသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ အားမလိုအားမရမႈမ်ား၊ မစၦရိယစိတ္မ်ား၊ အမုန္းမ်ား၊ အာဃာတမ်ား၊ ေဒါသမ်ား … အစရွိသျဖင့္ Negative Sense အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အာ႐ံုမ်ားသာ ဖံုးလႊမ္းေနပါမည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ပါက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈကို ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အဓိက႐ုုဏ္းႀကီးမ်ား ေနာက္ထပ္ မေပၚေပါက္နိုင္ေရးအတြက္ စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ရပါမည္။ ဤသည္ကို ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးတြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အမွန္တရားဟူသည္မွာ က်ယ္ျပန္႔နက္႐ိႈင္းလွပါသည္။ မည္သည္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမွန္တရားပါနည္း။ အဓိက႐ုုဏ္းႀကီး အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ႐ိုး႐ိုးအျမင္မတူ႐ံုမွ်ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ကေလာ္ၾက၊ ဆဲၾက၊ ခဲႏွင့္ ပစ္ေပါက္ၾက၊ ထိုးၾက ႀကိတ္ၾက၊ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္႐ံုမွ် မဟုတ္ပါ။ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လူအုပ္စုႀကီးႏွစ္စုက ျပစ္မႈႀကီးမ်ား အျပန္အလွန္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရွာေဖြရမည့္ အမွန္တရားမွာ လတ္တေလာအေၾကာင္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤအဓိက႐ုုဏ္းႀကီးအတြင္း ျပစ္မႈမ်ားကို မည္သူေတြက မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ အစမွအဆံုး မည္သို႔မည္ပံု က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသျဖင့္ မည္မွ်ေလာက္အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လံုး ႐ုုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းအရ ထိခိုက္ပ်က္စီး နစ္နာဆံုးရွံဳးသြားရသည္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္သည္။
လတ္တေလာအေၾကာင္းေတြ ေပၚေပါက္ေစသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေနာက္ခံအေျခအေနမွာ မည္သို႔ျဖစ္ခဲ့သည္ စသည္တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သာဓကတခုကို ျပပါမည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၌ ရ၀မ္ဒါႏိုင္ငံတြင္ ဟူတူမ်ားက တူစီ လူနည္းစုမ်ားအား လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဟူတူအစိုးရသည္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ေရဒီယုိ စသည္မ်ားမွ ေန၍ ဟူတူလူထုက တူစီမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးေရးအရ မုန္းတီးမႈမ်ား တက္ႂကြလာေစရန္ စနစ္တက် လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။ ယင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္ကို ေလ့လာပါ။
“ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြဟာ ျပႆနာအစတုန္းက လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္နဲ႔ အေတာ္ ကေလး ေရးၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြ သိလာတယ္။ အျမင္ေျပာင္းလာတယ္။ လူသားခ်င္းအျမင္နဲ႔ ျမင္ရမယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္လို႔မရဘူး ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ ရွိလာတယ္။”
ဦးသိန္းစိန္၏ စကားလံုးအရ ျပည္တြင္းမီဒီယာ ဆိုရာ၌ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားနွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားကို ခြဲျခားေလ့လာရန္လိုပါသည္။ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ ေၾကးမံုတို႔သည္ ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား ျဖစ္သည္။ ေၾကးမံုသတင္းစာပါ ေရးသားခ်က္ကို စာေရးသူ ေထာက္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အဓိက႐ုုဏ္းႀကီး မျဖစ္မီ၊ ျဖစ္စႏွင့္ ျဖစ္ေနစဥ္ တ၀ိုက္၌ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားက လံႈ႔ေဆာ္သည့္သေဘာေဆာင္ေသာ ေရးသားတင္ျပ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွန္သမွ် အားလံုးအတြက္ စစ္အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္က မီဒီယာဟူေသာ စကားလံုးကို လံုးေထြးသံုးၿပီး အစိုးရပိုင္မီဒီယာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ပါ ၄င္းႏွင့္ မဆိုင္သလိုလို တင္ျပသြားသည္ကို လက္မခံႏိုင္ပါ။ အဓိက႐ုုဏ္းႀကီးအတြင္း ဘက္တဘက္ဘက္မွ လူထု ပိုမို ေသြးႂကြလာေစရန္ ေျပာဆိုၾကေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားတြင္လည္း တာ၀န္ရွိပါသည္။
အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လူမႈေရးဇာစ္ျမစ္ စသည္တို႔မခြဲျခားဘဲ လူထုတရပ္လံုးပါ၀င္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူထုကိုယ္တိုင္သည္ တဘက္စြန္းေရာက္ အစြဲအခံမ်ားနွင့္ အရာကိစၥမ်ားအေပၚ ခ်ည္းကပ္၊ ေလ့လာ၊ သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္မူ အမွန္တရားသည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေပၚထြက္လာမည္မဟုတ္ပါ။ အစြဲကင္းကင္း အရွိကိုအရွိအတိုင္း သိျမင္ႏိုင္၊ သံုးသပ္ႏိုင္မွသာ အမွန္တရား ေပၚထြက္လာပါမည္။ ေပၚထြက္လာသည့္ အမွန္တရားမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္။ သို႔မွသာ စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကို တစံုတရာ တည္ေဆာက္ရာ ေရာက္ပါမည္။ အက်ိုဳးဆက္အေနျဖင့္ ေရရွည္တြင္ သာယာလွပၿပီး တည္ၿငိမ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တိုးတက္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္သန္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

No comments:

Post a Comment