Thursday, 24 December 2015

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ ၁၀ ၿမိဳ႕တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားရ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မီးခိုးျမဴမ်ား ထူထပ္စြာဖံုးလႊမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားရေၾကာင္း သိရသည္။
ႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ ၁၀ ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေနအိမ္ထဲမွ မထြက္ၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက လုိက္လံ ညႊန္ၾကားထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ ကတည္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေဒသအမ်ားအျပားတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။

ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေရးေပၚအဆင့္ကို တစ္ပတ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရၿပီး စက္မႈဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ တီယန္ဂ်င္းတြင္လည္း အလားတူ ေၾကညာထားရသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေရးေပၚအဆင့္ ေၾကညာထားပါက
ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေနအိမ္ထဲတြင္ ေနထုိင္ၾကရန္၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားရန္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ အသံုးျပဳမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစရွိသည္တို႔ကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည္။

တ႐ုတ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရဝန္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာ တီယန္ဂ်င္းႏွင့္ အနီးတဝိုက္ရွိ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပူယန္၊ ရွင္ရွီအန္၊ ဒါဇူ၊ ဟန္ဒန္း၊ ရွင္တိုင္း၊ လန္ဖန္း၊ ဟန္ရႊီး၊ ရွင္က်ီးႏွင့္ အန္ယန္းတို႔တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား သတ္မွတ္လုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေဘဂ်င္းအပါအဝင္ တ႐ုတ္ရွိ ၿမိဳ႕ ၃၀ တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အလြန္ဆိုးရြားေသာ အဆင့္ရွိေနၿပီး အျခားၿမိဳ႕ ၂၀ တြင္မူ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆုိးဆိုးရြားရြား စံႏႈန္းသို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။ ေဘဂ်င္းတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထားမႈကို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ ညပိုင္းက ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလသန္႔စင္မႈသည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္လည္ တိုးတက္လာေနေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟီနန္ႏွင့္ ဟီေဘ ေဒသမ်ားတြင္မူ ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ အဆိုးရြားဆံုးအဆင့္၌ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းသည္ တ႐ုတ္၏ အဓိက စက္မႈလုပ္ငန္း ရပ္ဝန္းႀကီးျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာ လြန္လြန္ကဲကဲ အသံုးျပဳေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ မီးခိုးမ်ားႏွင့္ ျမဴႏွင္းမ်ား စုေပါင္းၿပီး မီးခိုးျမဴမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိရာ ေလထုအရည္အေသြးကို သိသိသာသာ ညစ္ႏြမ္းက်ဆင္းသြားေစတတ္သည္။
ျပည္သူအမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက လံုေလာက္သည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္ေနာက္ အစိုးရကၾကားဝင္လာကာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ
ႀကံဳရခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ က႑မ်ား၊ က်န္းမာေရး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref: BBC

No comments:

Post a comment