Thursday, 24 December 2015

ျမန္မာျပည္မွာ အမိႈက္ေတြလာမပံုပါနဲ႔

ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားက ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၌ အသံုးျပဳၿပီးေသာ အီလက္ထရြန္နစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔မွ သယ္ေဆာင္လာေသာ ကြန္ပ်ဴတာ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆားကစ္ျပားအေဟာင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အီလက္ထရြန္နစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ကာ ထိုပစၥည္းမ်ားမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆုိးရြားစြာထိခိုက္ပ်က္စီး ႏုိင္သည့္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနက မူလႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္၍ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။
ထိုအီလက္ထရြန္နစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (Hazardous Waste) ဟု သတ္မွတ္ထားရာ ႏုိင္ငံတကာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံတင္ပို႔ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားမွ စြန္႔ပစ္သည့္ အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအႏၲရာယ္ကလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားဆုိသည့္ စကားရပ္မွာ မတြင္က်ယ္လာေသးေသာ္လည္း အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္အတြက္ သတိထားေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္လာေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ အသံုးျပဳၿပီး အီလက္ထရြန္နစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏ်ဴကလီးယားစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ႏုိင္ငံငယ္ေလးမ်ားဆီသုိ႔ လာေရာက္စြန္႔ပစ္သည့္ သာဓကမ်ားရွိခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လည္း အမိႈက္ပံုသဖြယ္လာေရာက္ စြန္႔ပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနသည္။

‘‘အရင္တုန္းကဆို ႏ်ဴကလီးယားစြန္႔ပစ္အမိႈက္ေတြကို ကေမၻာဒီးယားတို႔၊ ဗီယက္နမ္တို႔နားက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွာ လာပစ္တယ္။ အဲဒါကို ဂရင္းပိစ္အဖဲြ႕ကသိလို႔ သေဘၤာနဲ႔ပိတ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္းရွိတယ္။ ဆိပ္ကမ္းမွာ ဖမ္းမိတယ္ဆုိလည္း မိလို႔သိရတာ။ တို႔နားကို လာပစ္ရင္သိေတာင္သိလိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေတြကို လက္သင့္ခံၿပီး ယူလာတဲ့သူကလည္းယူတယ္’’ဟု ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ဦးညိဳေမာင္က ေျပာသည္။

ယင္းအီလက္ထရြန္နစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘာဆယ္ကြန္ဗင္းရွင္း (ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္) အဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ထားသည့္အတြက္ ကြန္ဗင္းရွင္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္မလာေစရန္ တားဆီးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ေစသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထပ္မံမဝင္ေရာက္လာေစရန္ အေရးတႀကီးထိန္းကြပ္ရန္လိုအပ္ေနသည္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိန္ထြန္းလင္းက ေျပာသည္။

‘‘အီလက္ထရြန္နစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို ဖမ္းမိတာ မိုဘုိင္းတင္မ္အဖဲြ႕က ဖမ္းမိတာ။ ဒါဖမ္းဆီးရရွိမႈေပါ့။ လြတ္သြားတာေတြလည္း ရွိရင္ရွိမွာပဲ။ ဒီေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္က ႀကီးတယ္’’ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သို႔ရာတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္ဆိုးက်ိဳးမွာ ဒီတစ္ခုတည္းေတာ့မဟုတ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအႏၲရာယ္အျပင္၊ ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္စက္႐ံုမ်ား မွထြက္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္သည္လည္း ႀကီးမားလ်က္ရွိသည္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက ဆုိသည္။

အထူးသျဖင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္လိုက္သည့္ ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ယင္းအနီးဝန္းက်င္ရွိ ေဒသခံမ်ား က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေဂဟစနစ္မွာလည္း ထိခိုက္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ၎တို႔က ဆုိသည္။

‘‘သာဓကအေနနဲ႔ဆုိ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုရွိတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းၿပီး အဲဒီေဒသခံ ေတြဆုိ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္စံပယ္ေတာင္လုပ္ တုန္းကဆုိ စြန္႔ပစ္ေရေတြလွ်ံထြက္ လို႔ လယ္ေျမေတြ ပ်က္သြားတာ လည္းရွိတယ္။

အခုထိ ေသခ်ာမလုပ္ေပးေသးေတာ့ ျပႆနာေတြတက္ေနတုန္းပဲ’’ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက ဆုိသည္။

သတၱဳတြင္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ျပဒါးဓာတ္၊ ခဲ၊ ေၾကးနီဓာတ္၊ မာက်ဴရီ စသည့္ဓာတ္မ်ားပါရွိေနၿပီး ယင္းဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ ကင္ဆာ၊ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား အဆုတ္၊ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္
ေမြးလာသည့္ ကေလးတြင္ ဉာဏ္ရည္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းစသည့္ ေရာဂါမ်ားႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္။

ယင္းသတၱဳတြင္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပဒါးအဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ အာဆင္းနစ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္း၌ ခဲဆိပ္သင့္မႈတို႔ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဇီ၀ဓာတုေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္မႈေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုမ်ားမွထြက္ရွိသည့္ ေခ်ာ္ျပာမ်ားႏွင့္ အမႈန္အမႊားမ်ားသည္လည္း ေလထုညစ္ညမ္းေစကာ ေဒသခံတုိ႔၏ က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစ႐ံုမက ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ ထိခုိက္ေစသည္ျဖစ္ရာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုမ်ား ထပ္မံ၀င္လာပါက ဆုိးက်ိဳးပိုမ်ားလာမည္ဟု ၎တို႔က ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ တီက်စ္ေက်ာက္ မီးေသြးစက္႐ံုေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ေညႇာ္နံ႔မ်ားခံစားရၿပီး အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာမ်ား၊ ေမြးဖြားသည့္ကေလးမွာ ေပါင္မျပည့္၊ လမေစ့ျခင္းစသည့္ ျပႆနာမ်ားေတြ႕လာရသည္ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ အသံုးျပဳၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုအေဟာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာပါက ထိခိုက္မႈပိုမ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းေတြဆုိရင္ ႏွစ္ ၈၀ အတြင္းမွာ တစ္ရက္ကို တစ္ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ ေသေနတာ။ လူေသႏႈန္းက ဒါမေတာ္တဆေၾကာင့္ မီးေသြးမႈန္႔ကို႐ွဴမိလို႔ အဆုတ္ထိၿပီး ေသေနတာေတြက ဘယ္ေလာက္မွန္းမသိဘူး။ ဒါလည္း ေဘးအႏၲရာယ္ရွိတဲ့ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းေတြပဲ’’ဟု ဦးညိဳေမာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္အတူ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကဲ့သို႔ေသာ အႀကီးစားစီးပြားေရးဇုန္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေနရာ ယင္းစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ လာမည္ျဖစ္ရာ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခဲြရန္ လိုအပ္လာမည္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

‘‘အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြက ဘယ္လိုစက္႐ံုေတြပါမွာလဲ။ ေရနံနဲ႔ဓာတုပစၥည္းအသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္မလဲ။ ဒါေတြကို မီး႐ိႈ႕စက္ႀကီးေတြနဲ႔႐ိႈ႕ၿပီး ေ၀းတဲ့ေနရာေရထဲကို စြန္႔ပစ္လိုက္မလား။ ဒါမွမဟုတ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို သိမ္းထားၿပီးမွ ေျမေအာက္ထဲျမႇဳပ္ မလား။ ဒါေတြက စဥ္းစားစရာပဲ’’ ဟု ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခဲြရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနက အမိန္႔ေရးဆဲြလ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီတြင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအမိန္႔တြင္ ျပည္တြင္းရွိ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ေရးအျပင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာမည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္တားဆီးေရးလည္းပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာမ်ားကို ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံအကူအညီျဖင့္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိၿပီး နည္းပညာပံ့ပုိးမႈမ်ားအျပင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထြက္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထြက္ရွိမႈပမာဏမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတုိ႔၌ စစ္တမ္းေကာက္မည္ျဖစ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွာ သာမန္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထက္ လူႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခုိက္မႈဆုိးက်ိဳးပိုမိုမ်ားျပားသည့္အတြက္ ကာကြယ္တားဆီးေရးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာသက္၀င္ေစေရးအတြက္ပါ လုပ္ေဆာင္သင့္္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက အႀကံျပဳခဲ့သည္။
7 day

No comments:

Post a Comment