Friday, 13 March 2015

အစိုးရပါးမ၀ေသးေသာ ျမန္မာအစိုးရ

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ဘုရင္ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ ရွင္ဘုရင္သည္ မိမိ၏ ျမစ္ေတာ္ စၾကာမင္းသားေလး ဖြားျမင္လာသည့္ အခါ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးလွသျဖင့္ ဧယင္က်ဴး ခမည္းေပးစရာ ျမပုခက္ျပဳလုပ္ေပး ခ်င္ေသာေၾကာင့္ (ေျမးေတာ္ေလးအတြက္ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ၿပိဳင္ကား၊ ဟယ္လီေကာ္ပတာ၀ယ္ေပးျခင္း စသည့္ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းႏုိင္ပါသည္။) ကုန္က်မည့္ေငြ အသျပာရွစ္သိန္းကုိ သႆေမဓ အခြန္ေတာ္မွ က်ခံသံုးစြဲရန္ ညီလာခံတြင္ အမိန္႔ေတာ္ခ်မွတ္ခဲ့၏။ သက္ဦး ဆံပုိင္ဘုရင္၏အမိန္႔ကုိ မည္သူမွ ေစာဒကမတက္၀ံ့ခဲ့ေသာ္လည္း ညီလာခံ စဲ၍ ဘုရင္ႀကီး နန္းေတာ္ေဆာင္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ပညာရွိအမတ္ႀကီးဦးေပၚဦး က အျခားေသာ ၀န္ႀကီး၊ မွဴးမတ္ႀကီးမ်ားအား ငါတုိ႔၏ ရွင္ဘုရင္သည္ ရွင္ဘုရင္ပါးမ၀ေသးေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

စာေရးသူတုိ႔လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျပည္သူေရြးေကာက္ခံအစိုးရဟု ေၾကညာထားေသာ အရပ္သားတပုိင္း အစိုးရသည္လည္း အစိုးရသက္တမ္း ပထမအႀကိမ္ ျပည့္လုနီးခ်ိန္တြင္ အစိုးရပါးမ၀လွေသးေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

အစုိးရတက္ခါစအခ်ိန္ တြင္ ျပည္သူမႏွစ္သက္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆုိင္းငံ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕တ၀က္ လႊတ္ေပးျခင္း စသည့္အျပဳသေဘာလုပ္ ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လူထုခ်စ္ခင္မႈ အေတာ္အတန္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း တြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္ကုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈအေရးအခင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈ၊ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္ မလာျခင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိျခင္း၊ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္သူတုိ႔၏ မိမိတို႔လုိလားေတာင့္တခ်က္မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏ္ၵျပ ေတာင္းဆိုမႈတုိ႔ကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအစုိးရကုိ ျပည္သူတုိ႔မ်ားစြာ မလုိလားေၾကာင္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေပၚလြင္လာခဲ့ပါသည္။
ဗုဒ္ၶက်မ္းဂန္မ်ားအရ ကမ္ၻာဦးအစ မဟာသမ္ၼတမင္းလက္ထက္တြင္ မင္းသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ လုပ္အားအသီးအပြင့္မ်ား၏ ဆယ္ဖို႔တဖုိ႔ကိုသာ အခြန္ေတာ္အျဖစ္ေကာက္ခံ၍ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ျခယ္လွယ္ျခင္းမျပဳရန္ မင္းႏွင့္ျပည္သူတုိ႔ၾကား ပဋိညာဥ္ထားရွိ ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူတုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္း၊ သံဃာအေရး အခင္းမ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ားကုိ ဆယ္စု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း ျပည္ပၾသဇာမကင္းသည့္ ကုိးကန္႔သူပုန္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လတ္တေလာ ေလာက္ကုိင္စစ္ပြဲ တြင္ တပ္ႏွင့္ျပည္သူ မည္သူအမိအဖဟူ၍ ခြဲျခားမရေၾကာင္း ျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္တပ္သည္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ႏုိင္ငံတခုႏွယ္ မင္းမူေနျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ စစ္တပ္ပုိင္ စီးပြားေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ဘတ္ဂ်က္၊ စစ္တပ္ေက်ာင္း၊ စစ္တက္ၠသုိလ္၊ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ စစ္ဆရာ၀န္၊ စစ္သူနာျပဳ၊ စစ္ဥပေဒ၊ စစ္တရား႐ံုး၊ စစ္ေဆး႐ံု၊ စစ္တပ္နယ္ေျမ၊ စစ္ရဲ စသည္တုိ႔ျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ ရပ္တည္ေနသည္မွာ အရပ္သားအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိရမည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တပ္မေတာ္ဟူသည့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ကင္းကြာကာ စစ္တပ္သံုးေငြေၾကးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး တုိက္႐ုိက္မရွိသည္မွလြဲလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း သီးျခားႏုိင္ငံတခုႏွယ္ပင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕ န၀ေဒး တံတားေအာက္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ ေဒသခံအရပ္သားတဦး အသတ္ခံရျခင္း၊ အလြတ္တမ္းသတင္းသတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီးအသတ္ခံရျခင္းအစရွိေသာ စစ္တပ္က အမ်ားသိက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ တုိင္းျပည္၏ တရားေရးမ႑ိဳင္က အေရးမယူႏုိင္ျခင္းမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္၊ မည္သူ ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက ပုိမိုစူးရွသည္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါ ေပသည္။
စစ္တပ္စီးပြားေရးဆိုရာတြင္လည္း တုိင္းျပည္၏ဘုိးဘြားအေမြအႏွစ္ သယံဇာတမ်ားကုိ အျမစ္ျပဳတ္ေရာင္းစားျခင္းႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔အေပၚ ေခါင္းပံု ျဖတ္အႏုိင္က်င့္ျခင္းမွလြဲ၍ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားစြာမရွိလွပါ။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ လက္ကုိင္ဖုန္း စသည္တို႔ကို ကမ္ၻာတြင္ မၾကားဖူးေသာ ေခါင္ခုိက္လွသည့္ ေစ်းမ်ားျဖင့္ အျမတ္ႀကီးစားေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ကုိင္ဖုန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စသည္တုိ႔မွာ ျပည္သူတုိ႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ အေျခခံ လူသံုးကုန္မ်ားမဟုတ္ၾကပါ။

လူအမ်ား အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေက်ာတခင္းစာအိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံအက်ဆံုး စီးပြားေရးျဖစ္ေသာ လယ္ ယာလုပ္ငန္း၏ အဓိကသြင္းအားစု လယ္ယာေျမမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ခ်ဳပ္ကုိင္ ထားေသာ ေခါင္ခိုက္ေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းမွာမူ မ်ားစြာစက္ဆုတ္ဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ႐ံုးမ်ားကုိ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလမွစကာ ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္လစ္ဟာ သြားသည့္ အစုိးရ႐ံုးအေဆာက္အဦမ်ားစြာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ ခ႐ုိနီမ်ားပုိင္ျဖစ္သြားၾကပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သမုိင္း ၀င္အေဆာက္အဦမ်ားစြာသည္ ခ႐ုိနီႀကီးမ်ားပုိင္႐ံုးမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေဆာက္အဦမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၾကပါသည္။ တာေမြျမင္းၿပိဳင္ကြင္း အနီးရွိ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္အေဆာက္အဦသည္လည္း စားေသာက္ ဆုိင္အျဖစ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီးရွိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနအေဆာက္အဦသည္လည္း ခ႐ုိနီဘဏ္အျဖစ္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ စက္မႈ(၁) ၀န္ႀကီးဌာနအေဆာက္အဦေနရာသည္လည္း ဗီယက္နမ္အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာအျဖစ္၊ ၿမိဳ႕ျပဖြဲ႕စည္းပံုသေဘာအရ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ဆုိး၀ါးသြားေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အဦေဆာက္လုပ္ရန္ မသင့္ေသာ ေတာင္ဥက္ၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေ၀ဇယႏ္ၱာ လမ္းဆံုရွိ၊ အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္ ကေလးကစားကြင္းကိုလည္း အထပ္ျမင့္ အိမ္ရာအျဖစ္၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး၏ေျခရင္း၊ ေရွးေဟာင္းဗုဒ္ၶ၀င္ အလံျပဘုရား၀တ္ၲကနယ္ေျမတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံ ကိန္းအျဖစ္ စသည္ျဖင့္ အသြင္ေျပာင္းသြားၾကရပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ဒါေခၚယူမႈမရွိ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မည္ေရြ႕မည္မွ်ရရွိသည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပမႈမရွိဘဲ လက္သိပ္ထုိး ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ယခင္ရန္ကုန္ဆရာအတတ္သင္သိပ္ၸံ၏ ေဒသ တြင္း ျပယုဂ္သဖြယ္ ထင္ရွားသည့္ေက်ာင္းအားကစားကြင္းေနရာသည္လည္း သံုးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ ၎င္းအားကစားကြင္းသည္ ယခင္က ျမန္မာတျပည္လံုးရွိ ဆရာအတတ္သင္သိပ္ၸံမ်ား၊ ဆရာအတတ္ သင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ဘက္စံုပညာၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ရာ၊ ေက်ာင္းေပါင္းစံု အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ရာေနရာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္ လိုအပ္ခ်က္ရွိမႈကုိ နားလည္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း အျခားအစားထုိးေျဖရွင္း စရာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိေနလ်က္ႏွင့္ အထင္ကရ အားကစားကြင္းေနရာ ကုိ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ျခင္းကမူ အမ်ားက ဘ၀င္မက်ၾကပါ။

ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္မပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံပုိင္အေဆာက္အဦ မ်ား၊ ေျမေနရာမ်ားကုိ လက္သိပ္ထုိး ခြဲေ၀ယူၾကျခင္းကုိ ျပည္သူတုိ႔ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာပန္းၿခံ၊ ကေလး ကစားကြင္း စသည့္ေနရာမ်ားကုိ အပုိင္စီးျခင္းကမူ လက္မခံႏုိင္ဖြယ္မဟုတ္ပါ။
ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေျခအေနမ်ား ပုိမုိဆုိး၀ါးလာခဲ့ပါသည္။ ေျမလြတ္ ေျမလပ္မွန္သမွ်ကုိ ေမာင္ပုိင္စီး႐ံုျဖင့္ အားမရႏုိင္ေတာ့ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရျဖစ္သည့္အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖအနားယူရာ ယခင္က အေရွ႕ ေတာင္အာရွတြင္ နာမည္ႀကီးခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တက္ၠသိုလ္၏ တြဲဖက္ပံုရိပ္ ျဖစ္သည့္ အင္းလ်ားေရကန္ႀကီးကုိပင္ စီးပြားေရးအျမတ္ထုတ္ရန္ မ်က္စိ က်ျခင္းခံလာရပါသည္။

အင္းလ်ားကန္ေရျပင္ပတ္လည္ ေျမေနရာမွန္သမွ် သိမ္းယူၿပီးေနာက္တြင္ အင္းလ်ားကန္စပ္ကုိေျမဖို႔၍ ပုိင္ရာဆိုင္ရာ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳေပးၿပီးေနာက္တြင္ပင္ အားမရ ေသးဘဲ ကန္ေရျပင္အတြင္း အတင့္ရဲစြာ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္လာၾကပါသည္။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမကၽြန္းသာအပန္းေျဖပန္းဥယ်ာဥ္အတြင္း ေရကန္စပ္ေနရာမ်ားစြာတြင္ သဘာ၀အတိုင္း သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားျဖင့္ သာယာစြာရွိရမည့္ေနရာတြင္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေဆာက္အဦမ်ား မႈိလိုေပါက္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးေနာက္၊ ေရကန္စပ္ တြင္ ေျမဖုိ႔ကာ စားေသာက္ဆုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ၿပီးေနာက္ တြင္ပင္ ဆက္လက္၍ ေရကန္အတြင္း ေရေပၚအေဆာက္အဦမ်ား ဆက္ လက္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကံစည္ႀကိဳးပမ္းလာၾကပါသည္။

အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖၾကည္ႏူးရာ အင္းလ်ားကန္၏ ေရျပင္အတြင္း အေဆာက္အဦ အုတ္ျမစ္ေနရာ အမွတ္အသားမ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာခ်မွတ္ကာ နယ္ခ်ဲ႕ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ေဆာင္လာၾကပါေတာ့သည္။ သူတုိ႔သည္ ေနာင္တြင္ အင္းလ်ားကန္အတြင္း ကမ္ၻာ့အံ့ဖြယ္ေရေပၚအထပ္ျမင့္ ကြန္ဒုိမီနီယမ္ အေဆာက္အဦမ်ား ပုိင္စုိးပုိင္နင္း ေဆာက္လုပ္လာၾကမလားဟုပင္ စိုးရိမ္ ရေသာအေျခအေနျဖစ္လာပါသည္။ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လည္တြင္ စား ေသာက္ဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ထုိစားေသာက္ဆိုင္မ်ားက ေရျပင္အတြင္း မိမိတုိ႔ဆိုင္ထြက္ ေရဆိုးေရပုပ္မ်ား စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးေရျပင္ ညစ္ညမ္းသြားခဲ့ရသည္ကုိ သင္ခန္းစာယူသင့္ေပ သည္။

ယေန႔ကာလတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ္လည္း အာဏာပုိင္ တို႔ဘက္မွ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား စသည့္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ မရပ္တည္ဘဲ အက်ဳိးတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ ခ႐ုိနီမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ဖာ္မ်ားမ်က္ႏွာကုိသာ ၾကည့္ေနၾကပါသည္။

ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ ျဖစ္ခဲ့သမွ်ကုိ ျပည္သူအမ်ားစုက သင္ပုန္း ေခ်ခြင့္လႊတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပည္သူ႔အစိုးရဟု ေႂကြးေၾကာ္ ထားေသာ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းတြင္ အတန္အတင့္ လူရာ၀င္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္မူ ယခင္အက်င့္ဆိုးအက်င့္ေဟာင္းမ်ားကုိ အတိတ္တြင္ ထားခဲ့သင့္လွၿပီျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း၏ အလွည့္အေျပာင္းကာလအျဖစ္ အမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေန ၾကသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ပင္ အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အစိုးရပါးမ်ားစြာမ၀လွေသးဟု ကုန္းေဘာင္ေခတ္ပညာ ရွိအမတ္ႀကီးဦးေပၚဦး၏ သမုိင္း၀င္စကားျဖင့္ ေ၀ဖန္လိုက္ရေပသည္။

ဥ ီးေဆြ(ရန္ကင္း)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

No comments:

Post a Comment