Friday, 13 March 2015

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာ့ ထြက္ကုန္ေစ်းကြက္အား ႏိုင္သားတို႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ထားရန္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတို႔၌ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကသာလွ်င္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတစ္ရပ္ကို တင္သြင္းရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလိုက္သည္။
အဆိုရွင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကိုက “နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ ကုန္ပစၥည္းေစ်းကြက္ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္ဝယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရွိႏိုင္ေအာင္ အေျခအေနေပးေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္လ်က္ အဆင့္ဆင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတင္ျပပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္း သိုေလွာင္ရံုမ်ားႏွင့္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ႏိုင္ရန္ အေအးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္လည္း အဆိုရွင္က တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စီးပြာေရးပိတ္ဆို႔ ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး (Border Trade) ကိုသာ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းက “နယ္စပ္အနီးမွာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ကုန္သည္မ်ားအား ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္အသာစီးရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနနဲ႔ အက်ဳိးအျမတ္ပိုမိုရရွိကာ မိမိကုန္ပစၥည္းကို ႀကိဳက္ေစ်းနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္တာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္မ်ားအား ပြဲ႐ုံ၊ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနေသာ္လည္း အေအးခန္းစက္႐ုံ၊ သစ္သီးကုန္ စည္ဒိုင္၊ ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပေရး အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္းလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။
သို႔ရာတြင္ သူရဦးေအာင္ကိုကမူ “အိႏၵိယကုန္သည္မ်ားထံ အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ အေႂကြးေရာင္းရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကုန္ပစၥည္းေပးအပ္ခ်ိန္မွသာ ေႂကြးေဟာင္းျပန္ရတဲ့စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေထာက္ျပသည္။
ယင္းအပ္ကုန္မ်ားအေပၚ ေစ်းခုႏွိမ္ၿပီး တန္ရာတန္ဖိုး အျပည့္အဝမရျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ကုန္သည္မ်ားက လိမ္လည္ တိမ္းေရွာင္သြားျခင္းမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကုန္သည္မ်ား လံုးဝဆံုးရံႈးမႈမ်ား မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ ရေၾကာင္းလည္း ၎က ရွင္းျပသည္။
ဒုတိယဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တင္သြင္းသည့္ အဆိုကို “စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူမ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္လို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္” ဟု သံုးသပ္သည္။
ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကို တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆိုအား တက္ေရာက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေထာက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက အဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ားအား ယခုလ ၁၆ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား စာရင္းေပး ရန္လည္းေျပာသည္။
Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment