Monday, 22 December 2014

အလုပ္႐ႈပ္သူမ်ား ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

အလုပ္တာ၀န္မ်ား၊ မိသားစုႏွင့္ အျခားေသာ ကိစၥမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြရန္ ႀကိဳးစားရင္း တစ္ခ်ိန္လုံး ေျပးလႊား အလုပ္လုပ္ေနရပါသလား။ သင္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါ။

လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ ေန႔စဥ္ဘ၀၏ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရစဥ္ ၎တို႔မွာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ အခြင့္ အေရး အနည္းငယ္သာရွိသည္(သို႔မဟုတ္) ေလ့က်င့္ခန္း စ,မလုပ္ ျဖစ္ေနရ သည္။ ပိုေနေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အားလုံးကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရန္မွာ အေ၀းႀကီးက အိပ္မက္တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မစြန္႔ပါႏွင့္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အျမန္က်ဆင္းေစရန္ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ ကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

သီတင္းပတ္အားလပ္ရက္တုိင္းတြင္ မိနစ္ ၂၀ မွ ၃၀ အထိ အခ်ိန္ရရန္ႀကိဳးစားၿပီး သီတင္းတစ္ပတ္စာ အစားအေသာက္အ တြက္ စီစဥ္ပါ။ သင့္အစားအေသာက္စာရင္းကို မိတၱဴကူးၿပီးေရခဲ ေသတၱာအဖုံးေပၚတြင္ (သို႔မဟုတ္)အနီးတြင္ ကပ္ထားပါ။ သင္စား မည့္အစားအစာမ်ားကို အိမ္ေနလူအားလုံး သိထားေစရန္ ျဖစ္ သည္။ သင္စီစဥ္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ား တစ္ခုမက်န္ (သို႔မဟုတ္) အျပင္ထြက္စားစရာ မလို ေအာင္ ၀ယ္ယူၿပီး ေရခဲ ေသတၱာထဲထည့္ထားပါ။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းက သင့္အတြက္ အခ်ိန္ျပဳန္းတီး မႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီေသာ အစား အေသာက္မ်ား စားျဖစ္လာေစသည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း ဗုိက္တင္းကားသည္အထိ အစားအေသာက္မျပတ္ ႏုိင္ျဖစ္လွ်င္ သင္ထမင္း မစားမီ အရြက္သုပ္ (သို႔မဟုတ္) စြပ္ျပဳတ္အနည္းငယ္ ေသာက္ပါ။ ယင္းသို႔ စားထား ပါက ထမင္းစားခ်ိန္ သင္စားေသာ ပမာဏေလ်ာ့ သြားေပမည္။

ေနအိမ္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီေသာ အစားအစာမ်ားအားလုံး ကို ဖယ္ရွားပစ္ပါ။ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အစားအေသာက္ မ်ား သင့္နားတြင္မရွိေတာ့မွသာ သင္အလြန္အကြၽံစားေသာက္မႈ ေလ်ာ့ပါးသြားေပမည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အစားအစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စား ေသာက္ပါ။ အရသာရွိရွိ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး စားခ်င့္စဖြယ္ျပင္ ဆင္စားေသာက္ပါ။ မုန္႔ပဲသေရစာအတြက္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီေသာ စားစရာ မ်ားကို သေဘာက်ျပင္ဆင္စားေသာက္ပါ။

ကေလးမ်ားကို သင့္အစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ တုိက္တြန္းပါ။ သင္စားေသာ အစားအေသာက္ပုံစံ အတုိင္း ၎တို႔ စားေလ့ရွိလာေအာင္လုပ္ပါ။ အစားအေသာက္ကိစၥကို စီစဥ္ၿပီးခ်ိန္၌ ေလ့က်င့္ခန္း အနည္း ငယ္ စလုပ္ရန္ လုိသည္။ အသက္အရြယ္အရ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ႏုိင္ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေန မရွိလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းေလ့က်င့္ခန္းထမလုပ္ပါႏွင့္။ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စလုပ္ပါ။ သက္လုံေကာင္းလာေစေရး စႀကိဳးစားရန္ လို သည္။ ေန႔တိုင္းေလ့က်င့္ ခန္းနည္းနည္းခ်င္းစီစလုပ္ၿပီး အေလ့အက်င့္ရယူပါ။

ဓာတ္ေလွကား အသံုးျပဳမည့္အစား ႐ိုး႐ိုးေလွကားမွ တက္ဆင္းပါ။ ပထမဆုံးတစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္အတြင္း အေလ့အက်င့္ မရွိ၍ အဆင္မေျပေသာ္လည္း သီတင္းႏွစ္ပတ္မွ် ၾကာခ်ိန္တြင္ အက်င့္ရ လာပါလိမ့္မည္။

သင့္အိမ္အနီးအနား ဟိုနားသည္နား သြားစရာလိုပါက လမ္းေလွ်ာက္သြားပါ(သို႔မဟုတ္)စက္ဘီးစီးသြားပါ။

ေန႔လယ္စာ စားခ်ိန္တြင္ ၁၀ မိနစ္(သို႔မဟုတ္) ၁၅ မိနစ္ လမ္းႀကိဳးစားေလွ်ာက္ ပါ။

ပုံမွန္အိပ္ရာမွ ထခ်ိန္ထက္ ၁၀ မိနစ္ေစာ၍ ထပါ။ ကိုယ္ဆန္႔ လက္ဆန္႔ ျပဳလုပ္ပါ။ အေျခအေနမ်ားစြာ ျခား နားသြားပါလိမ့္မည္။

႐ုပ္ျမင္သံၾကား ၾကည့္လွ်င္လည္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေရွ႕တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ ညေနစာ စားၿပီးခ်ိန္တြင္ အနီး အနား ၀န္းက်င္သို႔ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ေပးပါ။

-TOI
7Day DAILY 

No comments:

Post a comment