Wednesday, 8 October 2014

တစ္မ်ဳိးသားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး မူေဘာင္ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ေတာင္းဆုိ

ကယန္းတစ္မ်ဳိးသားလုံး ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကယန္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားက ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ကယန္းလက္နက္ကိုင္တပ္ ဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားသည္ တစ္ဖဲြ႕ ခ်င္း လြတ္လပ္ သည့္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ဳိး ျပဳလုပ္ေနရာမွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးမူ ေဘာင္ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္႐ုံေဆြး ေႏြးပဲြက်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ အဖဲြ႕၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ခြန္းတူးတူးေလးက ေျပာသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ကယန္း တစ္မ်ဳိးသားလုံး စည္းလုံးမႈရ ေအာင္ ေဆြးေႏြးပဲြလုပ္ဖို႔ ႀကိဳး စားတာ။ တစ္ႏုိင္ငံ လုံး အတုိင္း အတာအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာ ကရင္နီျပည္(ကယားျပည္နယ္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္လည္း ဆက္ လက္အေထာက္အကူျပဳေအာင္ လို႔ ဒီလိုေတာင္းဆိုတာ’’ ဟု ခြန္း တူးတူးေလးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပဲြျပဳလုပ္ရန္ ကယန္းလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားက တုိက္တြန္းလုိက္ သည္။

ကယန္းတုိင္းရင္းသားမ်ား အေျခစိုက္ရာေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ျပႆနာမ်ား ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္း အသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္လည္း ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခြန္းတူးတူး ေလးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ကယားျပည္နယ္ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အ ေထာက္အကူျပဳေစမည့္ လႈပ္ရွား မႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

7Day DAILY 

No comments:

Post a Comment