Monday, 22 October 2012

ဆရာႀကီးဖိုးေသာၾကာ၊ ဦးျမတ္ခိုင္တို႕၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္
(ဆရာႀကီးဖိုးေသာၾကာ၏ ေမးခြန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ဖတ္ၾကားျပပါသည္)

ေမးခြန္း (၂) ခုေနာ္၊ တစ္ခုက တစ္ပါတီစနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (၁၉၇၄) ခု အေျခခံဥပေဒ အစိုးရ လမ္းစဉ္ပါတီ နွင့္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစိုးရ (၁၉၈၈) ခု စက္တင္ဘာလ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ားမွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သို႕ ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ (၂၉-၅-၂၀၀၈) ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ နိုင္ငံေတာ္ အတြက္ တပ္မေတာ္၏ အင္အားကို ထိုစဉ္က အေျခအေနအရ မုခ်လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို က်င့္သံုးရာတြင္ ပါဝင္ရန္ ထည့္ သြင္း ျပဌာန္း ထားသည္ဟု နားလည္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ပါ၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လွ်င္ျမန္စြာ ကူးေျပာင္း လာနိုင္ သည္ နွင့္ အမွ် လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္သည္ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အျမင့္ဆံုး တင္သြင္းေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အလိုအေလွ်ာက္ ပါဝင္မႈ ရာခိုင္နႈန္းကို တစ္ခိ်န္တည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ အာဏာရ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၌ လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနွင့္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္တြင္ လည္းေကာင္း စဉ္းစားနိုင္ပါမည္လား ဆိုတာ -


[ေျဖၾကားခ်က္]
ဟုတ္ကဲ့ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးက႑မွ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ျပစ္ပယ္ထားလို႔ မရပါဘူး၊ လြတ္လပ္ေရးျကိုးပမ္းမႈ သမိုင္းတို႕ဘာတို႕ကို  ျပန္ၾကည့္ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႕ကအစ ဒီကေ န႕ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ အပိုင္းက႑မွာ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ပါဝင္ခြင့္ေပး ထားပါတယ္၊ မ်က္နွာဖံုးႀကီးနဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ ဝင္ထိုင္ေနျကတယ္ ဆိုျပီးေတာ့ ျမင္ျကမွာပါ၊ လႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႕ ဒီနိုင္ငံရဲ့ ကိစၥကို အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အေနနဲ႕ ကူညီျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီမိုကေရစီ ရင့္သန္လာတာနဲ႔အမွ် တစ္ျဖည္းျဖည္း နဲ႕ေတာ့ ေလ်ာ့သြားမယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံမဟုတ္ပါဘူး၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႕ ဘာတို႕လည္း ဒီအတိုင္း ပါပဲ ေလ်ာ့သြားတာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

(ေမးခြန္းအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ဆက္လက္ဖတ္ၾကားပါသည္)
ဒုတိယေမးခြန္းကေတာ့ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ျကီး ဌာန နွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္၍ အမို်းသားကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီနွင့္သာ ပတ္သက္ ဆက္စပ္မႈ ရိွေနသည္ကို ေလ့လာမိပါသည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္က ခန္႕ အပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန လက္ေအာက္သို႕ (၁၉၄၇) ခုနွစ္ အေျခခံ ဥပေဒ ကဲ့သို႕ ထားရိွရန္ စဉ္းစားနိုင္ပါမည္လား၊ (ခ) အမိ်ဳးသားကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအား အပ္နွင္း ထားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ စဉ္းစားနိုင္ပါမည္လား ဆိုတာ
 တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခု်ပ္ကို ဒီကေန႕ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ သမၼတက ခန္႕အပ္ တယ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနလက္ေအာက္ကို (၁၉၄၇) ခုနွစ္ အေျခခံ ဥပေဒကဲ့သို႕ စဉ္းစားနိုင္ပါမည္လား ဆိုတာ-

[ေျဖၾကားခ်က္]
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ေရး မျပင္ေရးနဲ႕ပဲ သက္ဆိုင္ပါတယ္၊ အလားတူပါပဲ အမိ်ဳးသား ကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက အပ္နွင္းထားတဲ့ အခြင့္အာဏာမ်ား ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး နိုင္ရန္ ကို စဉ္းစား နိုင္ပါမည္လား ဆိုတာလည္း၊ ဒီဟာလည္း ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္သင့္ မျပင္သင့္ ဒီကိစၥနဲ႕ပဲ ပတ္သက္ပါတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းနဲ႕ အဆံုးအျဖတ္နဲ႕ မရပါဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရိွေနတဲ့ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရဲ႕ ဆႏၵနဲ႕ပဲ လုပ္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္။

ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ သမၼတ၏ ညႊန္ျကားခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တစ္ခိ်ဳ႕ မရိွမႈ မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး လ်ပ္တစ္ျပက္ ဂ်ာနယ္မွ ေမးျမန္းခ်က္


ခုဏကေျပာသလို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္စဲမႈေတြဟာ အစိုးရရဲ့ သေဘာထား အဆိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တယ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္တဲ့ ဆႏၵက ျပည္သူ ေတြရဲ့ ဆႏၵပါ၊ အစိုးရဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ့ ဆႏၵကိုလိုက္ျပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပး ေနရတာျဖစ္ပါတယ္၊ အစြမ္းကုန္ျကိုးစားျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ လုပ္ေနပါတယ္၊  ဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ရပ္စဲခိုင္းထားတယ္၊ တပ္ကိုလည္း အဲဒါ အမိန္႕ေပးထားတယ္၊ သို႕ေပမယ့္ ေအာက္မွာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခိ်ဳ႕က ဒီကေန႕အထိ ရိွေနတုန္းဆိုတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဘာေျကာင့္ ျဖစ္ရလဲဆိုေတာ့ KIA နဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကို မရနိုင္ေသးတာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈကို ရပ္စဲ ခိုင္းထားတယ္၊ သူတို႔ဘက္က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈကို ရပ္မယ္ဆိုတဲ့ အမိန္႕ေတာ့ ထုတ္ထားတာ မရိွေသးဘူး၊ ဒီဘက္က တပ္မေတာ္သားေတြ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥေတြ၊ သင္တန္းတက္ဖို႕၊ ရိကၡာ ထုတ္ဖို႕ သြားၾကလာၾကတဲ့အခါမွာ လမ္းခုလပ္မွာ ခုနကလို ျဖတ္ျပီးေတာ့ တိုက္တာေတြ၊ မိုင္းခ်တာေတြ ဒါမိ်ဳးေတြ ရိွေနတယ္၊ ဒီေတာ့ ေအာက္ေျခက ရဲေဘာ္ဆိုေတာ့ သူက အသက္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေတာ့ ဟိုကပစ္ရင္ ဒီကလည္း ခံျပီး ပစ္တာေပါ့၊ အဲဒီလိုနဲ႕ပဲ ဒီျပႆနာဟာ ဒီကေန႕အထိ ရွင္းလို႕ မရေသးတဲ့ ကိစၥပါ၊ ဒါကလည္း ေျပာနိုင္တာေတာ့ အခက္အခဲလည္း သိပ္မရိွပါဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ထုတ္ထားသလို ဟိုဘက္ကလည္း တိတိက်က် နဲ႕ ထုတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္  ကြ်န္ေတာ္တို႕ကလည္း မင္းတို႕ မပစ္နဲ႕၊ ဟိုဘက္ကလည္း မင္းတို႕ မပစ္နဲ႕ ဆိုျပီးေတာ့ ဒီလိုပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္စဲျပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီျပႆနာဟာ ေျပလည္သြား မွာပါ၊ ေအာက္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ကိစၥကိ အဲဒါေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါ

OIC ကိစၥတို႕ ဘာတို႕ ဒီဟာလည္း တကယ္ေတာ့ အမိန္႕ကို မနာခံလို႕ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာသလိုပါပဲ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အကူအညီကို ရယူခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ့ ညိွၾက၊ ဖန္ၾကတာပါ။  ဒီအထဲမွ ဟိုဟာတို႕ ဒီဟာတို႕ ဖတ္ၾကည့္တာ မပါပါဘူး၊ သို႕ေသာ္လည္း လာတဲ့အခါမွာ ဆက္ဆံဖို႕အဖဲြ႕လိုတယ္၊ ေန႕စဉ္ ထမင္းေကြ်းေန ရတယ္၊ WFP က ဆန္ထုတ္ေပးတာကို ရပ္လိုက္ပါတယ္၊ ရပ္လိုက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့က မလုပ္ပါနဲ႕အုန္း၊ ခင္ဗ်ားတို႕ ျပန္ဆက္ေကြ်းထားပါအုန္းလို႕၊ ဒီလိုျကီးပဲ ကြ်န္ေတာ္တို့ ခြန္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အားနဲ႕ မတတ္နိုင္ပါဘူး  ျပည္သူလူထုက ကူညီတယ္ဆိုတာလည္း ျပည္သူလူထုမွာ အတိုင္းအတာရိွပါတယ္။ အျမဲတမ္း ကူညီေပးလို႕ မရပါဘူး၊ ဒီကေန႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕က လူသားခ်င္း စာနာတဲ့ အကူအညီကို ဒီကေန႕ လိုအပ္ေနတာ အမွန္ပါ။ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အကူအညီကို ျငင္းပယ္ လိုက္လို႕ရိွရင္ နိုင္ငံတကာက လက္မခံပါဘူး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ နိုင္ငံေတြက လက္မခံပါဘူး OIC နဲ႕ ဆက္ဆံရတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အင္မတန္မွ သတိထားရပါတယ္။ OIC မွာ ၅၇ နိုင္ငံပါတယ္၊ ရခိုင္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ကိစၥကို တစ္ခ်ိဳ႕က မဟုတ္မွန္ ဇာတ္လမ္းကိုဆင္ ျပီးေတာ့မွ  လူအတံုးအရံုး ေသခဲ့ရတယ္ ဘာညာ ဆိုျပီးေတာ့ အင္တာနက္မွာ ဓါတ္ပံုေတြကိုတင္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာ ျဖစ္တာမဟုတ္ သူမ်ား တိုင္းျပည္မွာ ျဖစ္တာေတြကို ဒါေတြကို ျပျပီးေတာ့ လူမိ်ဳးေရးအရ ဖိနိွပ္ေနတယ္၊ ဘာသာေရးအရ ဖိနိွပ္ေနတယ္ ျပစ္ခ်က္က ဘာလုပ္ဖို႕ ျကိုးစားလဲဆိုရင္ UN မွာ တင္ဖို႕ ျကိုးစားေနတယ္၊ UN ရဲ့ Assembly မွာ အာဂ်င္တာ တစ္ခုအေနနဲ႕ ပါေအာင္လုပ္ဖို႕ ျကိုးစားေနတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တစ္ခု တက္ျပီးေတာ့ မိန္႕ခြန္းေျပာျကားရတဲ့အခ်က္ကလည္း ဒီဟာလည္းပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္မ်က္နွာကို ေတြ႕လိုက္ေတာ့ ဘန္ကီမြန္းတို႕ ဘာတို႕ကိုလည္း  ရင္းနီွးေနေတာ့ ေတာ္တန္ဒီကိစၥေလးက ေျပေျပ လည္လည္ ျဖစ္သြားမယ္ ဆိုျပီးေတာ့ ပါတယ္၊ UN မွာ တင္ဖို႕ ျကိုးစားေနတယ္ UN ရဲ့ ခုဏကလို Third Committee၊ Human right ေကာင္စီ ဆိုတာ ရိွပါတယ္၊ အဲဒီမွာ တင္ဖို႕ျကိုးစားေနပါတယ္ ဒါကို ကြ်န္ေတာ္တို႕က တစ္ဖက္က ေခ်ဖ်က္ ေနရတယ္၊ တစ္ဖက္ကလည္း ကိုယ့္နိုင္ငံထဲမွာ ရိွေနတဲ့ ဒီ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ဖို႔ ျကိုးစားေနရတယ္၊ ခုနက ေျပာသလို ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ အမိန္႕ကို မနာခံဘဲ ဒီလိုစာေတြကို ခ်ဳပ္တယ္ စခန္းေတြ ဘာေတြ ဖြင့္ဖို႕ လုပ္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး၊

No comments:

Post a Comment